Referat 190623

Bestyrelsesmødet blev aflyst pga. afbud.