Ekstraordinær Generalforsamling 29/2 2024

Ekstraordinær generalforsamling​​ 

Torsdag den 29. februar kl. 19.00 på Bundsbæk Møllegård

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med to punkter på dagsordenen:

 

Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023.

Regnskabet blev ikke fremlagt på generalforsamlingen, da kassereren ikke kunne komme frem p.g.a. store mængder sne.

 

 

§​​ 6​​ Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.​​ Æ skurrehats daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på otte medlemmer.

 

Ændres til: Æ Skurrehats daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på ​​ op til ​​​​ otte medlemmer, minimum fem.

 

§ 9 Opløsning af Æ Skurrehat

Hvis der ikke på en ordinær generalforsamling kan vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, som vedtægterne foreskriver, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.​​ Hvis denne giver samme resultat betragtes Æ Skurrehat som opløst.

 

Ændres til: Hvis der ikke på en ordinær generalforsamling kan vælges ​​ det nødvendige antal ​​ bestyrelsesmedlemmer og revisor,​​ supplerer bestyrelsen sig snarest muligt, så kravene i vedtægterne er opfyldt.