Begynderkurser 2019

SVAMPEKURSER FOR NYBEGYNDERE 2019
Svampekurserne tager fat om det elementære ved svampesamlingen – hvordan
bliver vi sikre i bestemmelsen af spisesvampene? På kurserne arbejder vi med
de forskellige svampekarakterer, hat, lameller, rør, porer, stok, mycelium osv.
På en kort tur ved kursusstedet lærer vi at finde svampene, og derefter fortsætter
vi i undervisningslokalet med at gruppere og bestemmelse. Kursisterne er
velkommen til at medbringe svampe, de har fundet hjemme, så man kan lære
”sine egne” svampe at kende.
Pris: medlemmer kr. 100, ikke medlemmer kr. 300. Man kan Melde sig ind i
svampeforeningen den første kursusaften. Betaling første kursusaften. Der skal
være 8 tilmeldte før der oprettes hold.

BEGYNDERKURSUS NATURKULTUR VARDE – 2019
Sdr. Plantage, Roustvej 111, 6800 Varde
Mandage: 26/8, 16/9 og 7/10
Tid 18:00 – 21:00
+ Søndag: 27/10 Heldagsarrangement med ekskursion og svampemad.
Tid: 10:00 – 15:00
Tilmelding til Johnny Hansen: senest d. 15/8, oplys navn, adresse, tlf. og e-mail.
Kursusledere: Johnny Hansen, 7521 2254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Helmuth Andresen (2124 0859, helmuth.a@live.dk)
Tina Larsen, (30637798, t.larsen7@me.com)

SVAMPEMANDAGE NATURKULTUR VARDE – 2019
I tilknytning til begynderkurset i Varde er der hyggelige aftener med
svampebestemmelse for kursister og medlemmer af Svampeforeningen Æ
Skurrehat, hvor der er mulighed for at træne den viden, der er indlært på
kursusaftenerne.
Mandage: 9/9, 30/9 og 21/10, Tid: 18:00 – 21:00
Ledere: Johnny Hansen, (7521 2254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Helmuth Andresen, 2124 0859, helmuth.a@live.dk
Tina Larsen, 3063 7798, t.larsen7@me.com

BEGYNDERKURSUS HOLSTEBRO – 2019
Adr.: FDF-huset, Svinget 8B, 7500 Holstebro
Tirsdage: 10/9, 24/9 og 22/10
Tid: 18:00 – 21:00
Hvis der er interesse blandt kursisterne, tilrettelægges en lørdag, hvor vi samler
spisesvampe og tilbereder de fundne spisesvampe i fællesskab. Dato og
tidspunkt aftales på kurset.
Tilmelding til Tage Madsen senest 31/8, oplys navn, adresse, tlf. og e-mail.
Kursusledere: Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk
Peer Høgsberg, 7588 3384 /2364 0265, peer.natur@gmail.com
Jackie Sørensen, 9742 7141, marieogjackie32@gmail.com