Gul Nøkketunge 2015

Jagten på gul nøkketunge foråret 2015.

 

Hvad blev resultatet af forårets jagt på gul nøkketunge?

Tager vi de store armbevægelser i brug, fik vi besøgt knap halvdelen af de områder (altså ikke findesteder), hvorfra gul nøkketunge er kendt 2008-2014.​​ 

 • Tidligste fund: 18. marts. Seneste fund: 28. juni.​​ 

 • Frugtlegemerne kan være fremme på samme lokalitet i mindst 8 uger.

 • Der var trofast fremkomst af frugtlegemer på en række velkendte findesteder.​​ 

 • Der blev fundet 8 nye findesteder, heraf de 7 i og omkring Hoverdal Plantage.

 • Vegetationstyper: Bredden af sø/skovsø, svagt rindende vand/kildevæld, mose/skovmose, sumpskov.

 • Af de 4 findesteder, hvor nøkketungen blev eftersøgt forgæves, var 1 ændret markant.​​ 

 

Vi er ikke er blevet spor klogere på,​​ hvorfor gul nøkketunge kommer frem tidligt på året nogle steder, sent andre steder. Hvorfor den er talrig​​ ét sted og​​ ikke​​ ses​​ i naboområder med tilsyneladende samme forhold.​​ Men undren og spørgsmål er slet ikke det værste udbytte af en svampejagt.

 

Det var ikke alle i navneudvalget, der i sin tid fandt nøkketunge-navnet godt. Helt ved siden af er det nu ikke. Den lille gule nøkke forstår at lokke mennesker til​​ sig med sit fortryllende fine udseende. Smuk orangegul og tungeformet - og så står den steder, hvor gummistøvler med indhold er i fare for at blive opslugt af​​ dynd og pludder!

Hvis nogle vil være med, så lad os fortsætte jagten i 2016. ​​ 

 

Her kommer referater fra eftersøgningen.​​ 

I nogle af dem er henvist til svampe i​​ Vesterholt, J. (2009)​​ Danmarks svampe, 2. udg.​​ ​​ med​​ (V; sidetal).

​​ 

 

Rønbjerg Mose, Estvadgård Plantage 10. april 2015​​ (Skive Kommune).

 

Skavn Sø i Rønbjerg Mose er en ”sikker” nøkketungelokalitet, som det fremgår af Davids registreringer 2006, 2007 og 2012 i Svampeatlas.​​ 

I år var Petra med på turen og noterer følgende i Svampeatlas:

 • Naturtype: Skovsø.​​ 

 • Substrat: Løv- eller nåledække, løse blade og nåle.​​ 

 • Bemærkninger: Fundet på kendt sted imellem mosser i søkanten - der​​ var kun få, bittesmå, knappenålsstore eksemplarer - stedet er svært at finde uden lokalkendskab eller guide! ​​​​ 

 

Fund: Nøkketunge fundet. Få, små.

Findested: Søbred.

Deltagere: 2.

 

 

Alslev Å 26. april 2015​​ (Esbjerg Kommune).​​ 4 fotos

 

I 2010 fandt Johnny gul nøkketunge i​​ Alslev​​ ådal på et moseområde skygget af pil.​​ En ad hoc-tur​​ 2011​​ gav ikke gevinst.​​ 

I år tog Johnny turen derud igen, dog uden de store forventninger. Som det fremgår af billederne,​​ er der nemlig nu et større naturplejeprojekt i​​ gang med rydning af opvækst og efterfølgende ekstensiv drift (græsning, høslet m.v.). De lysåbne forhold uden pilekrat vil give bedre betingelser for plantelivet i ådalens rigkær og kildevæld. Gøgeurter vs. gul nøkketunge?​​ 

Johnny bemærker: ”Rydningen har så desværre betydet, at Gul Nøkketunge ikke længere er at finde, hvor den tidligere er fundet. Man kan så håbe,​​ at den kommer igen.

Alle sætter jo pris på en varieret natur, og det er fra det offentlige tænkt som et positivt tiltag. Man kan naturligvis også se, at træerne af sig selv kommer igen i ådalen og dermed muligheden for svampene også.”

 

Fund: Ingen nøkketunge fundet.

Området: Biotopen ændret.

Deltagere: 1.

 

 

Assenbækmølle​​ 6. maj 2015​​ (Varde Kommune).

 

Assenbækmølle ligger ved mundingen af en dyb erosionsdal i randen af Varde Bakkeø. Mellem de høje, skovklædte skrænter strækker Møllesøen sig omkring halvvejs op i slugten og går så over i mose og sumpskov med birk og pil. Vi kom hele vejen rundt om slugten, først på ”rigtige” stier, siden ad de mere listige (Jesper har en aftale med landmanden).​​ 

I 2014 var Jesper ude i det våde på jagt efter bl.a. gul nøkketunge - uden resultat. ​​ Men bl.a. langs kanten af det sumpede område stod de tre steder.

Et af findestederne er få meter ned ad skrænten fra stien langs slugtens sydside. Her var gul nøkketunge fremme 20. april i år. Nu knap tre uger senere var der fuldvoksne frugtlegemer, men stadig mange unge, knappenålsstore tunger på vej. Mindst 50 stk. stod spredt på en ti meter lang strækning i svagt rindende vand. De nøkketunger, vi tog op, stod mellem tørvemos på rådnende blade fra pil og birk. Området er let skygget af opvækst.

Et par uskyldige vandrere oppe på stien blev hidkaldt for at deltage i vores begejstring; gik de videre med hovedrysten eller et naturindtryk rigere?

 

Vi fortsatte langs en ryddet hedeskrænt, gennem nåleskov og op til bakkerne for enden af slugten. Her blev madpakken nydt med udsigt til græssende naturplejekøer og fortsat snak bl.a. om områdets svampemuligheder året rundt. På turen tilbage passerede vi flere af de 7 små vandløb, der på deres vej ned i slugten giver mulighed for et rigt plante- og dyreliv - og så var der også lige den lille fyrrebevoksning på skrænten, hvor der kommer rørhatte i sensommeren. - En superb forårsaften.

 

Fund af gul nøkketunge tilbage fra 1975 (1. juni) tyder på, at gul nøkketunge har en lang historie ved Assenbækmølle, og at historien fortsætter.

 

Fund: Ca. 50 gul nøkketunge. Antallet er langt mindre end i 2014, og der er endnu ikke set nøkketunge på de to andre 2014-findesteder.​​ 

Findested: Gå fra Spejdercentret over dæmningen, følg stien til højre ind i skoven og ad træbroen hen over mosen. Atter på fast grund – og inden lyngskrænten - begynder du at se efter et lille vandløb til højre for stien. Skarpe øjne kan spotte de gule nøkketunger fra stien.​​ 

Deltagere: 3.

Andre svampe:

Frynset skjoldbæger, Scutellinia scutellata (V; s. 35) – rød prik, diameter få mm., ​​ på død pil th. for træbroen.

Grenbruskskive

Sortbæger, Psudoplectania nigrella (V; s. 30) – i mos i nåleskoven​​ 

Dansehat – på sphagnum på gren

Gødningssvamp – på stien i rådyrskrab

Blækhat – i flis ved spisestedet

 

 

Hoverdal Plantage​​ (7. og) 9. maj 2015​​ (Ringkøbing-Skjern Kommune).

 

Petra havde givet lovning på gummistøvletur; der kom i hvert fald vand ovenfra. Petra fortæller:

 

”Jeg mødte op 13:45 og ventede til 14:15 på mødestedet!

Der dukkede aldrig et øje op!

 

Jeg gik en lille tur selv - havde forleden været på en stor tur og havde fundet gule nøkker mange nye steder - i to BIOWIDE-​​ felter og nye steder - fandt også en anden lille fin svamp spidsskælhat på pil! Phaeomarasmius erinaceus kan ses​​ på svampeatlas !

Den fik et tilsyn i dag,​​ og de gule nøkker var mange flere steder i Hoverdal ved hævertdammen! Hvor jeg fandt den første gang 18.3.15 

Jeg tror ikke,​​ det har så meget med temperaturen at gøre - jævnfør det Tage sagde​​ sidste gang med det kolde vand.​​ For mig er den og det en gåde! Vokser på begge sider af et BIOWIDE-felt i Hoverdal - men ikke inde i det,​​ og forholdene er meget ens !!!”

 

Fund:​​ 

 • Hævertdammen: 18.3 - knappenålsstore; 9.5 - mange og mange flere steder.​​ 

 • Biowide-felt 028, Ejstrup Mose: 7.5​​ - flere steder i den fugtige del af feltet.

 • Nær Biowide-felt 028: 7.5 – i skovmose; vokser spredt i tykt lag mos.

 • Nær Biowide-felt 028: 7.5 - ​​ i kanten af sø mellem græsser og mosser.

 • Biowide-felt 032, Ejstrup Krat: 7.5 -​​ i skovmose;​​ mange nøkketunger.

 

Findested: 4 nye findesteder (nr. 2-5). Se​​ alle fund fra 2015 i Hoverdal Pl. og Tovstrup på svampeatlas.dk

Området: Guide til Hoverdal:​​ http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hoverdal-plantage/

Deltagere: 1.​​ 

Andre svampe: 9.5​​ Spidsskælhat, Phaeomarasmius erinaceus​​ (V; s. 383 ).​​ 

 

 

Præstbjerg 9. maj​​ 2015​​ (Herning Kommune).

 

Sidste år blev gul nøkketunge fundet ved Præstbjerg​​ Naturcenter, hvor stien ned fra udstillingen krydser over​​ udløbet fra Præstbjerg sø. Således opmuntret planlagde vi en eftersøgning i år. Her følger Ritas beretning:​​ 

 

”Jeg må indrømme, jeg var noget spændt fra morgenstunden. Sikke en fjer i hatten det ville blive at kunne fremvise billeder af gul nøkketunge fra Præstbjerg. 

Jeg var ude at kigge rundt søen og langs bækken i mandags - men fandt ikke nogen lille gul tunge. Jeg slog det hen med at det egentlig blev lidt sent - og dermed dunkelt - og håbede på bedre held i dag lørdag.

 

Iført fornuftigt tøj og de lange gummistøvler gjorde jeg de indledende øvelser langs bæk og udløb i formiddags. Der var ingen tilmeldte til turen, men derfor kunne der jo godt dukke et par interesserede op til kl. 11, selv​​ om vejret ikke var det bedste.  

Jeg må beklageligvis meddele, at jeg ikke så skyggen af nøkketungen. Jeg så masser af smørblomster, så gult det var der da... ​​​​ men desværre ikke den slags,​​ jeg var på jagt efter.

 

Jeg glæder mig til at høre, om I andre havde mere held; mon ikke jeres kyndige blik hjælper. Jeg drager ud til et af de sikre steder inden maj afløses af juni. Jeg vil se den!

 

Ud​​ over en masse glade børn og forældre på legepladsen og en enkelt hundelufter havde ingen vovet sig til Præstbjerg til kl. 11. Det var ellers en god formiddag og kaffen smagte ekstra dejligt bagefter:-).”

 

Fund: Ingen nøkketunge fundet.

Området:​​ http://natur.herning.dk/media/2821218/Praestbjerg_Naturcenter.pdf

Deltagere: 1.

 

 

Bundsbæk Mølle 9. maj 2015​​ (Ringkøbing-Skjern Kommune).​​ 

Karen Schenker 7 fotos, Jonna, Andreas Hopf

Her var der stillet nøkketunge i udsigt uden behov for gummistøvler. Men heldigvis havde alle sikret sig, så vi kunne klare både regnen og begive os ud i sumpen i jagten efter pletter med nøkketunge.​​ 

Vi fandt​​ den​​ på to adskilte steder ret tæt ved gangbroerne. Begge steder​​ er i pilesumpskov​​ i lavt, svagt rindende vand på rådnende blade. I alt vel en 150 stk.,​​ flest små. – En våd, men dejlig tur rundt i naturparken.​​ 

 

Ved et opfølgende besøg 16. maj var der kommet betydeligt flere frugtlegemer og ved det vestligste findested også mere udbredt forekomst.

 

Det blev kun til de to findesteder, selv om andre dele af Bjørnemosen har lignende små, piblende kildevæld med tørvemos og pilekrat. ​​ 

De samme forhold findes også videre op langs Møllebækken i østkanten af Dejbjerg Plantage, uden det her er lykkedes at finde gul nøkketunge.

 

Fund: Mindst 150 gule nøkketunger på to findesteder.

Findested: Begge findesteder: kildevæld i sumpskov med pil og tørvemos.

Deltagere: 5.​​ 

Andre svampe​​ :

Bleg bævreskive min. 50 stk. (V; s. 43)

Tøndersvamp på birk (V; s. 77)

Tobaksbrun ruslædersvamp på død pil – lige efter bogen (V; s. 69)

Almindelig barksprænger – på pil (V; s. 64)

Vinterstilkporesvamp, små på birk? (V; s. 97)

Broget læderporesvamp (V: s. 80)

Gul bævresvamp (V; s. 56)

 

 

Momhøje Naturcenter​​ 17. maj 2015​​ (Ringkøbing-Skjern Kommune).​​ 

(Emil Madsen 5​​ fotos)

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes information om Momhøje udpeger den østlige brunkulssø som voksested for gul nøkketunge. Så vi gik optimistiske mod den røde prik på kortstanderen​​ med lidt svinkeærinder omkring vandhuller undervejs. - Ingen gul nøkketunge!​​ 

 

Så gik jagten op langs bredden af søen, til vi stod lettere modløse i den nordlige ende, højt over det gamle brunkulslejes vandflade. Hvis ikke Emil havde sagt: ”Skal vi ikke kravle ned her!” var vi nok gået hjem. Men vi gik ned, og der var de gyldne prikker i massevis mellem lysgrønt tørvemos og flimrende solpletter. Det lille tilløb til brunkulssøen skygget af birk og pil passer helt åbenlyst gul nøkketunge godt.​​ 

 

Gul nøkketunge blev registreret i Momhøje i 2009,​​ men set tidligere i 2005 eller 2006 og flere gange i årene derefter. Det oprindelige findested var​​ et​​ fugtigt og skyggefuldt hjørne på​​ den sydvestlige​​ bred​​ af den østligste​​ brunkuls. Siden​​ er der fældet en del​​ velvoksne contortafyr​​ omkring​​ stedet. Har det haft betydning?

En ny prik bliver i hvert fald nu sat på Svampeatlas. Om Kommunen laver et opdateret kort/ændrer på webappen, må vi tjekke næste forår.

 

Fund: Gul nøkketunge fundet; talrig.​​ 

Findested: 1 nyt findested i tilløb til østligste brunkulssø (i nordenden); under pil og birk i tørvemos.​​ 

Området:​​ Kommunens webapp:​​ http://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv

Deltagere: 2.​​ 

 

 

Hoverdal Plantage​​ 17. maj 2015​​ (Ringkøbing-Skjern Kommune).

 

Hoverdal Plantage har mange vandhuller og fugtige partier. Petras jagt på nøkketunge øst for Præstevej resulterede denne dag i endnu et nyt sted:​​ 

 

Fund: Gul nøkketunge på lærkenåle langs store dele af kanten af søen.

Findested: 1 nyt findested; skovsø.​​ 

Deltagere: 1.

 

 

Brande Elværkssø​​ 25. maj 2015​​ (Ikast-Brande Kommune).

 

Medlemmer af Æ Skurrehat i Brande-området havde fået mail om eftersøgningen. Så vi blev tre - Birgit, Jan og Inger – der gik ud fra den østlige p-plads for at se efter nøkketunge. Herfra er nævnt fund 2004, 2009 og 2010, alle på Elværkssøens nordside. Brande Elværk ejer området omkring søen, et rekreativt område med bøgebevoksede skrænter på nordsiden, natursti hele vejen rundt og fri adgang for offentligheden.

 

Vi måtte gøre holdt på broen over Skjern Å: Ingen af os havde set området efter november 2013, hvor et digebrud tømte Elværkssøen. Væk er den store vandflade, hvor der blev fisket, badet og sejlet. Skjern Å strømmer nu uhindret omgivet af den gamle søbund, der allerede efter 1½ år fremstår grøn af birk og alskens urter. ​​ 

 

Derefter gik vi faktisk ret grundigt til værks: På begge sider af den nordlige sti afsøgte vi de fugtige områder undervejs, både op ad skrænterne og nede på den tidligere søbund (hvor vi fandt for os ukendte, små svampe). Lige nord for sommerhuset (se kortet) ca. midt for den tidligere sø fulgte vi en bæk ind mellem opvækst af pil til en lysåben slugt og rundt i alle hjørner af det sumpede område op mod landbrugslandet. Lidt længere vestpå ad stien gik vi op langs de små kilder, der her rislede​​ ned over skrænterne næsten skjult af selvsået løv- og nåletræ.​​ 

Det gav ikke gevinst.​​ 

 

Birgit tog efterfølgende kontakt med ejerne af den røde gård, som kan skimtes gennem træerne fra stien. De havde ikke set noget til svampene, selv om de tit går tur i området. Birgit tilføjer:​​ ” Jeg er nu ret sikker på, at de findes i det våde område, hvor vi søgte, og da alting er senere på vej i år, så kan det jo være,​​ at​​ de dukker op hen i juni måned. Lad os håbe det.”

 

Var vi for tidlig på den dette forår?​​ 

Samme tanke havde de seneste findere 15. maj 2004, hvor de i tre småbække kun fandt få eksemplarer,​​ måske fordi det er lidt tidligere end de sidste år, hvor de blev​​ fundet i juni på samme lokaliteter”. ​​​​ 

Det blev ikke til et genbesøg i år; der kom en brækket ankel i vejen.

 

Fund: Ingen​​ gul​​ nøkketunge fundet.​​ 

Området:​​ Brande Elværks kort:​​ http://www.brande-elvaerk.dk/kort.htm

Deltagere: 3.

 

 

Pælebjerg 21. maj 2015​​ (Fanø Kommune).

 

Torben Breckling,​​ bosiddende på Fanø, stillede sig beredvilligt til rådighed som Æ Skurrehats spejder. ​​ Det kendte findested er en lille mose, hvor nøkketungen blev fundet i 2014.​​ 

 

Torben rapporterer om​​ sin eftersøgning:​​ 

Jeg fandt​​ ikke​​ den gule bandit! Efter en halv dags søgen i alverdens søer, vandhuller og -pytter måtte jeg give op. Var ellers optimistisk fra starten, da jeg havde fået en nogenlunde rutebeskrivelse fra ham gutten,​​ der havde fundet den i 2014.

Beklager, Inger. Måske prøver jeg igen, iflg. Vesterholt skulle den være fremme indtil juni.

 

Fund: Ingen gul nøkketunge fundet.

Deltagere: 1.

 

 

Tovstrup 7. og 28. juni 2015​​ (Ringkøbing-Skjern Kommune).

 

Petra og David havde held med at eftersøge nye steder med gul nøkketunge. Indberetningerne til Svampeatlas gælder to områder lige syd for Hoverdal Plantages østende og lyder således: ​​ 

​​ ​​ 

7.6.: I mose på urtestængler, græsstrå mv. Gul nøkketunge stod talrigt ud over mosen/kæret.

28. juni: I mose på mos. Der var adskillige frugtlegemer mange steder i mosen.

 

Fund: Talrig.

Findested: 2 nye findesteder; mose.

Deltagere: 2.

 

6

Bundsbæk Mølle, Bjørnemosen 09/05/2015. Pilemose/-pilekrat. 1.000-2.000 gule nøkketunge optalt i området 2019 og 2020.På mos og rådnende vegetation i svagt rindende vand. Foto: Karen Schenker.

Borris Sønderland (Skydeterræn) – Gul nøkketunge i en bred grøft. 15. maj 2015 (foto Hanne Petra Katballe)

Momhøje 18/05/2015. Gule nøkketunger i tilløb til det nedlagte, vandfyldte brunkulsleje. På puder af tørvemos og delvis neddykket. Foto: Emil Madsen.