Efterårsprogram 2019

Æ Skurrehat – Svampeture og arrangementer efterår 2019

Torsdag 5. september: Aftentur til Skallingen og Ho
På en tur i området leder vi efter årstidens svampe i det særprægede landskab.
Herefter tager vi til Ho Plantage, hvor søger vi bl.a. efter okkergul fluesvamp i
plantagen – og mon ikke vi også finder noget spiseligt til svampekurven.
Mødested: Vogterhuset/madpakkehuset, hvor vejen på Skallingen ender
Tid: 17:00 – ca. 19:30.
Turleder: Charly Rise, 2144 3783,  briserne@gmail.com
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag 8. september: Svampetur i Husby Klitplantage
Vi kører sammen fra Husby Kirke til startstedet på turen i plantagen. Husby
Klitplantage er en gammel vestjysk klitplantage, hvor vi kigger efter svampe i
nåle-, løvskov og i egekrattet længst mod vest. Der er kontrol af spisesvampe
og fælles svampebestemmelse efter turen.
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke, Husby, Græmvej 1, 6990 Ulfborg
Tid: 13:00 – ca. 16:00.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag 9. september: Svampemandag NaturKultur Varde
Medbring eksemplarer af de svampe, du har fundet i weekenden, som du gerne
vil lære at kende. Vi har svampebøger m.m., men medbring gerne din egen lup
og bøger, hvis du har. Tag kaffe med.
Mødested: NaturKultur Varde, Roustvej 111, 6800 Varde.
Tid: 18:00 – ca. 21:00.
Ledere: Johnny Hansen, 7521 2254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Helmuth Andresen, helmuth.a@live.dk
Tina Larsen, t.larsen7@me.com

Torsdag 12 september: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper
hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at
blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere
interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19:00 – 21:00.
Koordination: Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk
+ medlemmer af bestyrelsen

Lørdag 21. september: Mønsted omegn – svampe på kalkjord
Turen går til området langs Mønsted Å og omkring Mønsted Kalkgruber.
Langs åen er der fundet 7 arter af vokshatte, bl.a. papegøje-vokshat og
skarlagen-vokshat. Omkring kalkgruberne er der iflg. Danmarks Svampeatlas
stor diversitet, og vi håber at finde spændende arter, der ikke er typiske for
Vestjylland. Medbring støvler m.v. til turen.
Mødested: OK-tanken, Bredgade, Mønsted. Indkørsel fra A16 i rundkørslen
Tid: 13:30 – ca. 16:00.
Turleder: Fjord Josephsen, 6069 1957, mail fjord@tim9.dk
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Søndag 22. september: Spisesvampe i Dejbjerg Plantage
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13:00 – 15:30
Begyndertur efter let genkendelige spisesvampe, men vi kigger også efter
andre og evt. giftige svampe. Turlængde ca. 4 km, medbring evt. kaffe. Turen
er første del af to arrangementer om spisesvampe, hvor anden del,
Svampespisedag, afholdes mandag den 15. oktober (efterårsferien) på
Bundsbæk Mølle.
Turledere: Benny Christensen 9733 3280, bemctim@gmail.com
Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk
Dina og Inger + deltagere
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Onsdag 25. september: Svampetur til den brændte Randbøl Hede og
Frederikshåb Plantage
På en tur ud over de arealer, der brændte i 2018, ser vi efter brandsvampe på
heden – indrømmet, måske en lidt nørdet tur. Herfra går vi ind i Frederikshåb
Plantage, hvor vi kigger efter brunstokket rørhat og andre spisesvampe, hvor vi
kommer forbi de mystiske ”Syvårssøer”, lavvandede søer som nogle år tørrer
helt ud. Medbragt kaffe indtages i det tidligere skovløberhus ”Kikhøj” og
herfra tilbage til mødestedet.
Mødested: Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl
Tid: 13:00 – 17:00.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Lørdag 28. september: Nymindegab/Blåbjerg Klitplantage – klitsvampe
Turen går fra p-pladsen til Gammelgab og videre til Blåbjerg Klitplantage.
Langs Vesterhavsvejen gør vi holdt tre steder og ser efter klitsvampe. Vi leder
efter de svampe, der kun vokser i de vestjyske klitter, mindst 14 arter, der
næsten alle er fundet i området. Herfra til udkanten af Blåbjerg Klitplantage,
hvor vi kigger efter arter, der lever sammen med fyr og gran på sandjord.
Medbring kurv, børste og kniv – kaffepause under vejs.
Mødested: P-pladsen Nymindegab Strand. Drej ind på Vesterhavsvej vest for
Nymindegab Kro.
Tid: 13:00 – 16:00.
Turleder: Fjord Josephsen, 6069 1957, fjord@tim9.dk
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 30. september: Svampemandag NaturKultur Varde
Medbring eksemplarer af de svampe, du har fundet i weekenden, som du gerne
vil lære at kende. Vi har svampebøger m.m., men medbring gerne din egen lup
og bøger, hvis du har. Tag kaffe med.
Mødested: NaturKultur Varde, Roustvej 111, 6800 Varde.
Tid: 18:00 – ca. 21:00.
Ledere: Johnny Hansen, 7521 2254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Helmuth Andresen, helmuth.a@live.dk
Tina Larsen, 3063 7798, t.larsen7@me.com

Søndag 13. oktober: Svampetur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord
I den spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord ser vi efter svampe i den
varierede løv- og nåleskov, og i kystlandskabet med jordbund af plastisk ler er
der mulighed for at møde sjældne og sære svampe, bl.a. de giftige arter grøn
fluesvamp og satans rørhat. Blandt spisesvampene er der bl.a. mulighed for stor
trompetsvamp, grå kantarel, pigsvamp m.v. Terrænet er stedvis meget kuperet,
så medbring praktisk fodtøj.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Staksrodevej, 7150 Barrit
Tid: 13:00 – ca. 16:00.
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 14. oktober: Svampespisedag – tur i Lyager Plantage
I forbindelse med svampespisedag er der formiddagstur i Lyager Plantage,
hvor vi leder efter spisesvampe og årstidens svampe i øvrigt.
Mødested: P-pladsen ved Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 10:30 – 12:00
Turleder: Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 14. oktober: Svampespisedag – svamperetter på Bundsbæk Mølle
Medlemmer af Æ Skurrehats bestyrelse laver forskellige svamperetter og
uddeler smagsprøver til museets gæster. Det er sikkert muligt at smage retter
med rørhatte, kantareller og tragtkantareller, pigsvampe m.m. Turen er anden
del af lokalafdelingens to arrangementer om spisesvampe.
Koordinator: Dina Møberg, 7533 5408/2033 5408, dina.moberg@yahoo.dk
Jonna Kabel Larsen og medlemmer af svampeforeningens bestyrelse.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13:00 – 16:00.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening
og Ringkøbing-Skjern Museum.
Pris: Entré til museet for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer af
foreningerne.

Søndag 20. oktober: Nr. Vosborg Hede / Blåbjerg Plantage:
Spise- og andre svampe
Vi kigger efter spisesvampe, tragtkantareller og pigsvampe, men også efter,
hvad der ellers er af svampe i plantagen. Efter turen i plantagen køres videre til
p-pladsen ved Gosmer Bro, hvor vi kigger efter svampe i en anden biotop.
Afslutning ved p-pladsen
Mødested: Råsted Kirkes p-plads, vest for Holstebro, og kører herfra til
Plantagen.
Tid: 13:00 – ca. 15:30
Turledere: Jackie Sørensen, 9742 7141 /6177 7081, marieogjackie32@gmail.com
Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag 21. oktober: Svampemandag NaturKultur Varde
Medbring eksemplarer af de svampe, du har fundet i weekenden, som du gerne
vil lære at kende. Vi har svampebøger m.m., men medbring gerne din egen lup
og bøger, hvis du har. Tag kaffe med.
Mødested: NaturKultur Varde, Roustvej 111, 6800 Varde.
Tid: 18:00 – ca. 21:00.
Ledere: Johnny Hansen, 7521 2254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Helmuth Andresen, helmuth.a@live.dk
Tina Larsen, t.larsen7@me.com

Torsdag 24. oktober: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper
hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at
blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere
interessante svampe.
Mødested: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19:00 – 21:00.
Koordination: Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk
+ medlemmer af bestyrelsen.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.

Søndag 27. oktober: Tragtkantarel-tur til Smidstrup og Tykhøj Krat
Vi besøger denne fine skov med de to høje bakker Storetåen og Lilletåen og
(resterne af) en ægte ulvegrav. I tykningen under ædelgranerne kan der, selv
efter den første nattefrost, stå fine tragtkantareller. Vi undersøger, hvad der
gemmer sig, en sen efterårsdag.
Mødested: P-pladsen nord for skoven hvor vej nr. 473 Sdr. Omme – Bredsten
møder vej nr. 176 Bredsten – Give.
Tid: 13:30 – 16:30.
Turledere: Peer Høgsberg, 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Helmuth Andresen, helmuth.a@live.dk
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

AD HOC – ture
Medlemmerne får orientering om ad hoc-ture nogle dage før turens
gennemførelse via Æ Skurrehats mailring og hjemmesiden, og ideen med disse
ture er, at det skal være muligt at lave en tur til et område, hvor der pludselig er
opdaget interessante svampe.
Alle medlemmer kan tage initiativ til at lave en ad hoc tur til en lokalitet, de
ønsker at vide mere om. Man kan selv lave turen eller henvende sig til
bestyrelsen med forslag til lokaliteter, og man kan få en med-turleder til at
hjælpe med at lave turen. Ture i Stats-, kommunal- eller menighedsrådsskov
m.v. kan arrangeres uden videre, men hvis turen skal foregå i en privat
plantage/område, skal der søge en tilladelse hos ejeren.

Turledere / kursusledere
Benny Christensen, 9733 3280, bemctim@gmail.com
Charly Rise, 2144 3783, briserne@gmail.com
Dina Møberg, 2033 5408, dina.moberg@yahoo.dk
Fjord Josephsen, 6069 1957, fjord@tim9.dk
Helmuth Andresen, 2124 0859, helmuth.a@live.dk
Inger Thamdrup 2452 5718, inger@mosesthamdrup.dk
Jackie Sørensen, 9742 7141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Johnny Hansen, 7521 2254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Jonna Kabel Larsen, 5141 1681, jkabellarsen@gmail.com
Peer Høgsberg 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Tage Madsen 9737 1831/23641406, mli.tm@turbopost.dk
Tina Larsen, 3063 7798, t.larsen7@me.com