Projektafgrænsning

Bestyrelsen har besluttet at afgrænse projektet til de svampe der gror i områderne :

  • Den hvide klit.
  • Den grønne klit .
  • Den grå klit.

Endvidere vil klitprojektet køre i de næste 5 år, altså i årene 2022-2026 inklusive.
Alle klitsvampe lægges op på svampeatlas.dk efterhånden som vi finder dem.

De nævnte klitområder er taget fra bogen Danmarks Svampeatlas 2009-2013, side 126-129 udgivet på Svampetryk.

  • Den hvide klit er området tættest havet, hvor der er mest hvidt sand. Der kan være få græsser og urter.
  • Den grønne klit kendetegner området med næsten udelukkende hjælme og marehalm.
  • Længere væk fra kysten bag klitterne ligger den grå klit. Området har fået navnet fra rensdyrlavernes grå farve. Her findes også mosser.

Længere inde i landet støder vi på klitplantagerne, men de er ikke med i vores projekt.

En søgning på “Klit” som vegetationstype i svampeatlas.dk giver 1254 arter.

Ved at skærpe søgningen med de 3 nævnte klittyper under økologi note får vi:

Søgning på grå klit giver 41 arter
Søgning på grøn klit giver 56 arter
Søgning på grå klit giver 150 arter

Søgningsresultaterne herover ligger under i menuen Data fra svampeatlas.dk.

Listen på ca. 250 arter af klitsvampe korter vi ned, så vi har en fokusliste, der er mere overskuelig. Den kan vi så tilpasse virkeligheden i løbet af projektforløbet.

Ved at fjerne dubletter, alle laver og meget sjældne klitsvampe, har vi presset antallet ned på 50 arter. Denne liste har vi kaldt vore udvalgte klitsvampe.

Se arterne i undermenuen længere nede.

Fjord Josephsen/projektkoordinator/Æ Skurrehat.

Den 22/8 2022.