Projektafgrænsning

Bestyrelsen har besluttet at afgrænse projektet til de svampe der gror i områderne :

  • Den hvide klit.
  • Den grønne klit .
  • Den grå klit.

Endvidere vil klitprojektet køre i de næste 5 år, altså i årene 2022-2026 inklusive.
Alle klitsvampe lægges op på svampeatlas.dk efterhånden som vi finder dem.

De nævnte klitområder er taget fra bogen Danmarks Svampeatlas 2009-2013, side 126-129 udgivet på Svampetryk.

  • Den hvide klit er området tættest havet, hvor der er mest hvidt sand. Der kan være få græsser og urter.
  • Den grønne klit kendetegner området med næsten udelukkende hjælme og marehalm.
  • Længere væk fra kysten bag klitterne ligger den grå klit. Området har fået navnet fra rensdyrlavernes grå farve. Her findes også mosser.

Længere inde i landet støder vi på klitplantagerne, men de er ikke med i vores projekt.

En søgning på “Klit” som vegetationstype i svampeatlas.dk giver 1254 arter.

Ved at skærpe søgningen med de 3 nævnte klittyper under økologi note får vi:

Søgning på grå klit giver 41 arter
Søgning på grøn klit giver 56 arter
Søgning på grå klit giver 150 arter

Søgningsresultaterne herover ligger under i menuen Data fra svampeatlas.dk.

Listen på ca. 250 arter af klitsvampe korter vi ned, så vi har en fokusliste, der er mere overskuelig. Den kan vi så tilpasse virkeligheden i løbet af projektforløbet.

Fjord Josephsen/projektkoordinator/Æ Skurrehat.

Den 7/8 2022.