Om Gul nøkketunge

Gul nøkketunge (Mitrula paludosa​​ Fr.)

 

- som vi kender den i Æ Skurrehat

 

Gul-nokketunge-2-2015

​​ 

Gul nøkketunge er en forårstur værd. Hoverdal Plantage. Foto: Hanne Petra Katballe,​​ 18-03-2015.

 

Gul nøkketunge er den fineste lille svamp. Så lang som en​​ god tændstik.​​ 
En hvid stok med et gult til orange hoved.​​ 
Blødt kød. Ingen særlig lugt, måske lidt syrlig. Ingen forvekslingsmuligheder i Danmark.​​ 
Frugtlegemet er etårigt.

Og bare for en ordens skyld: ingen kokkehuer for spiselighed.

Gul nøkketunge er en​​ forårssvamp knyttet til vand. Den skaffer sig næring som nedbryder af rådnende plantedele i underlaget: blade og nåle, urte- og græsstængler. Eventuel træ- og buskvegetation i omgivelserne kan være gran og fyr, ofte pil, birk, røn og el.​​  

I Æ Skurrehats​​ område1​​ er gul nøkketunge fundet i både​​ stillestående og rindende vand: på bredden af brunkulslejer og søer, i kildevæld og langs vandløb, i grøfter og mose, i en fugtig lavning på heden og det gamle pilekrat. Voksestedet kan ligge åbent og solbeskinnet, eller i halvskygge af pil og birk.

Vi har​​ været på jagt efter gul nøkketunge i årene 2015-2021. Og fortsætter forhåbentlig!

 

Gul nøkketunge - Borris Sønderland

Gul nøkketunge i grøft på Borris Sønderland (Borris Skydeterræn). Foto: Hanne Petra Katballe, 15-05-2016.

 

I juni 2010 blev gul nøkketunge fundet i en grøft på​​ Borris Skydeterræn (Borris Sønderland).
Seks år senere tog Hanne Petra afsted på tur derud og genfandt nøkketungen i det samme grøftesystem. Og ikke nok med det: Fem andre steder i terrænet var der gule nøkketunger, ét sted ”Hundredvis..”.  ​​​​ 

Borris Hede er som bekendt fredet. Det er også beskyttet som Natura 2000-område og plejeplanen giver grøfterne lov at sumpe til. Åbenbart et godt sted for gul nøkketunge igennem mange år.

 

I 2019 var Jeanette og Dan med på nøkketunge-tur lidt ud i det blå. Først til Hjøllund Mose, hvor gul nøkketunge stod smukt sammen med blå violer i det gamle pilekrat. Bagefter tog vi til Birkebæk Plantage,​​ hvor et pilekrat langs Birkebækken måske også havde nøkketungen fremme. Se foto længere nede. Det holdt hårdt og kostede en våd sok at trænge frem mellem faldefærdige pil og bjergfyr. Men så lyste det med ét gult fra den mudrede bund. Vi talte og talte antal gule hoveder; ved de 2.000 stoppede vi. – Ejeren har ingen planer om at rydde pilekrattet. De gamle træer falder sammen, nye skyder op, vandet fra brinken siver stille nedad og vander forårets nøkketunger.​​ 
- Gul nøkketunge er forårets guld for øjnene,​​ som sensommerens kantareller er det for maven.

 

Til dato er vores tidligste fund af gul nøkketunge fra 14. januar (2020):​​ https://svampe.databasen.org/taxon/17041​​ . Det seneste er fra 23. juli (2016). April-juni er de hyppigste måneder for fund, med maj måned som højsæson.​​ 

I to sæsoner har vi fra midt april til midt juni fulgt en gruppe nøkketunger ved Bundsbæk Mølle. Der gik ca. 8 uger fra de første knappenålsstore hoveder var oppe, til de få, sidste svampe i gruppen faldt sammen.​​ 

 

Hvor sjælden er gul nøkketunge?​​ 

”Hist og her i Vest- og Nordjylland og på Bornholm, meget sjælden eller manglende i det øvrige Danmark” –​​ sådan er udbredelsen af gul nøkketunge i Danmark beskrevet i​​ Svampeatlas​​ http://svampe.databasen.org/taxon/17041

205 fund af gul nøkketunge registreret frem til 27.maj 2021 i www.svampeatlas.dk *. Gule: før 1992. Orange: 1991-2008. Blå: efter 2008. Gul nøkketunge er tilsyneladende forsvundet fra sine få lokaliteter på Sjælland og Fyn.

 

I​​ Den danske Rødliste 2019​​ er gul nøkketunge vurderet som en næsten truet art (NT). Artens status er ikke ændret i forhold til tidligere rødlister, hvor antallet i 2006 blev​​ anslået til mindre end 10.000 individer. I dag kan antallet med nogen berettigelse sættes højere. Alene på 5 lokaliteter har medlemmer af Æ Skurrehat i 2019 talt op til de 6.500 stk.​​ 

På nogle tidligere registrerede levesteder for gul nøkketunge er det ikke lykkedes Æ Skurrehat at genfinde arten. Gul nøkketunges levesteder kan altså være truede.

Men mange flere nye lokaliteter er kommet til i vores område. ​​ 
Betyder det så, at arten er i fremgang? Næppe. Det er nærliggende, at denne svamp blot ikke har været eftersøgt. Hvor mange svampesamlere kigger lige på svampe i maj, i vand og så derude i det​​ uberørte, hvor støvlerne sidder fast? Tag og prøv det; måske du bliver den næste, der opdager et nyt nøkketunge-sted!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om navnet

 

​​ Er det mon​​ nøkken, der ligger dernede og rækker tunge af os? Foto: Jesper Kristensen. Alslev Mølle. 16-04-2014.

 

Vi kender planter som nøkkerose (hvid åkande) knyttet til nøkken. Men gul nøkketunge er ikke et dansk, folkeligt navn. Det er ”opfundet” af​​ Svampeforeningens navneudvalg for snart mange år siden.

Sit videnskabelige navn har gul nøkketunge fået af den svenske svampeforsker Elias Magnus Friis, der i 1816 første gang beskrev og navngav Mitrula paludosa. Slægtsnavnet Mitrula henviser til det orangegule, sporebærende hoved, der kan ligne en biskops hovedbeklædning, en mitra. Artsnavnet paludosa henviser til voksestedet: voksende på sumpede steder.

Se flere fotos af gul nøkketunge under arten på svampeatlas.

 

1

​​ Æ Skurrehat dækker kommunerne Thisted (delvis), Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Billund, Varde, Esbjerg, Fanø og Vejen (jf. vedtægterne). ​​​​ 

 

Birkebæk Plantage, Birkebæk Rond 11/05/2019. På mudderflade i pilemose/-krat på brinken ned mod Birkebæk. Foto: Dan Andersson.

Inger M. Thamdrup, januar 2022.