Referat 051223

Bestyrelsesmødet blev aflyst pga. afbud.