Referat 290224

Referat bestyrelsesmøde torsdag d. 29/2 på Bundsbæk Møllegård kl. 17.00

 

Til stede:​​  Tage Madsen​​ (TM), Peer​​ Høgsberg (PH),​​ Tina Larsen (TL), Dina Møberg (DM),​​ 

Pernille Hansen (PH),​​ Bo Jonø (BJ),​​ Fjord Josephsen (FJ), Inger Thamdrup (IT).

Afbud:​​ ingen

 

 

1: ​​ Godkendelse af referatet fra 6. november​​ v.​​ TM -​​ godkendt

 

2: ​​ Orienteringssager​​ v. alle

På bestyrelsesmødet 24/1 på generalforsamlingen blev det fastlagt at holde bestyrelsesmøder i 2024 på flg. Datoer:​​ 29/2, 23/4, 6/6, 10/9, 24/10 og 4/12

I bedes føre datoerne i kalenderen​​ -​​ lokale er reserveret.​​ Datoerne findes på hjemmesiden under​​ Bestyrelse.

 

Hvordan får vi et lidt bedre fremmøde ved bestyrelsesmøderne og vi skal have en snak om, hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer til at interessere sig for generalforsamlingen.​​ Drøftedes ustruktueret.

 

Ligeledes meddelte jeg på best.møde/generalforsamlingen​​ den 24/1, at vi skal finde en afløser for mig som formand ved konstitueringen eller senere. Situationen er udramatisk, og der er tid til at finde en god løsning.​​ 

Konstituering af bestyrelsen:​​ TM stopper som​​ formand. Ny:​​ Peer Høgsberg valgt​​ - div.​​ arbejdsopgaver m.v. aftales af PH/TM.

Eva Josephsen indtræder på den ledige plads i bestyrelsen som suppleant og blev valgt som​​ ny​​ kasserer.​​ Eva (EJ) og​​ TL​​ sørger​​ for godkendelse (revisor)​​ og​​ overdragelse af regnskab og diverse papirer i forbindelse med kassererskiftet. TL​​ fortsætter som​​ bestyrelsesmedlem.

Den nye bestyrelse kan ses på hjemmesiden under ”Bestyrelse 2024”

 

3: ​​ Ture og arrangementer

Fire​​ ture forår 2024​​ arrangeres ad hoc​​ – se ref. 6. nov.

Medlemmerne orienteres via nyhedsbreve og hjemmesiden.

FJ laver en morkeltur i april i Hoverdal Plantage.

TM, IT, Jonna Kabel? laver tur i maj i Bjørnemose efter gul nøkketunge.

FJ​​ har en​​ tur​​ til projektområdet i Husby Klitplantage (klitsvampe) i april – maj.

PH laver sommertur efter kantareller i Stråsø Plantage 15/8.

 

Efterårets​​ turprogram: turlederne opfordres til at komme med forslag​​ til bestyrelsesmødet 23/4

 

Begynderkursus 24

TM kontakter AOF Holstebro vedr. kursus.

 

4: ​​ Hjemmeside / nyhedsbreve​​ v. FJ

Gennemgang af hjemmesiden​​ – 5 nye medlemmer meldt ind via hjemmesiden i år.

 

5: ​​ Økonomi v. TL

Er der ubetalte regninger eller udlæg – sendes/afleveres til​​ TL

Regnskabet klar til revision.​​ Revideret regnskab fremlægges og godkendes.

Regnskabet blev fremlagt og godkendt af bestyrelsen sendes videre til revisor.

 

6: ​​ Projekter

Klitsvampe – ture 2024 v. FJ

Der sendes mail ud til medlemmer, når foråret er aktuel og FJ​​ tar de første ture.

 

NNP Nørlund Plantage og Harrild Hede – ture 2024?​​ v. Peer

Nuværende projektgruppe nedlagt, og der skal udpeges/vælges en bestyrelse. PH afklarer om Æ Skurrehat deltager.

 

Holstebro byjubilæum v. BJ

DN, DOF, NST og Æ Skurrehat​​ + spejderne/Sct. Georgsgilderne​​ deltager,​​ orientering om planlægningen​​ og en ansøgning om penge til pavillon/toiletfaciliteter sendt.

 

7: ​​ Hvervning v. alle

 

8: ​​ Evt.

Brainstorming om punkt 7+8: Fotokonkurrence i samarbejde med Skjern Å Naturfotografer, indrapportering på DK-svampeatlas,​​ mikroskopikursus, mandagsaftener – evt. i forbindelse med weekendkursus, samarbejde med naboforeninger/svampeforeninger

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.

De vedtægtsændringer, der blev foreslået på generalforsamlingen (ref.) blev vedtaget FJ skriver de to ændrede paragraffer ind og sender de ændrede vedtægter til hovedforeningen.

 

TM