Gul Nøkketunge projektet

Gul nøkketunge ( se menu: Om gul nøkketunge ) er en lille forårssvamp, som – ret usædvanligt for svampe – er knyttet til vand. Arten kan ikke forveksles med andre.

Alslev Å 25/04/2019. Gul nøkketunge i pilemose/-krat langs å-bredden. Foto: Tina Larsen.

Æ Skurrehat har 2015-2021 eftersøgt gul nøkketunge i 13 kommuner i Midt- og Vestjylland.
Turreferater og fotos ( se eksempelvis menu: Gul nøkketunge 2021 ) år for år giver eksempler på levesteder fra brunkulslejer til gamle pilekrat.

Status på projektet ( Se menu: Status på projekt 2015-2021 ) er nu gjort op. Fra ca. 30 findesteder i 2015, kender vi i 2021 ca. 100 lokaliteter med gul nøkketunge, og der er fortsat kommuner og lokaliteter, som er værd at eftersøge. Vi har fundet mange stabile forekomster af denne ”næsten truede” svamp. Flere steder er desuden optalt bestande med over 2.000 frugtlegemer. Vi har fået et indblik i nogle af de forhold, der kan have betydning for forekomst eller fravær af gul nøkketunge. Men vi står også med nye spørgsmål om gul nøkketunge, som det kunne være interessant at få svar på.

Udgangspunktet ( se menu: Fund af gul nøkketunge 2008-2016 ) for projektet i 2015 var en liste over fund af gul nøkketunge 2008-2016 registreret i fugleognatur.dk og svampeatlas.dk suppleret med ældre fund fra svampeatlas.dk

Har du kommentarer til status på projektet? Ligger du inde med oplysninger om gul nøkketunge, eller har du fotos af biotoper, som kan belyse variationen i gul nøkketunges levesteder?
Kontakt fjord@tim9.dk