Referat 031023

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023

Afbud: CR, TL​​ 

1: Referat fra 3/5 godkendt

Næste bestyrelsesmøder den 6/11, 5/12 og generalforsamling den 24/1 Bundsbæk Møllegård – datoer i kalenderen !!!

2:​​ Diplomprøve i Århus: Pernille Hansen, Peer Høgsberg, Hanne Grethe Kirk og Tina Larsen fra lokalafdelingen har bestået diplomprøven TIL LYKKE til dem!!!

Holstebro byjubilæum – Bo undersøger evt. samarbejdspartnere.

 

3:​​ Svampefestival Skovlund Naturskole aflyst, da vi kun kunne være på shelterpladsen, og en del af vore aktiviteter skulle foregå indendørs.​​ 

Fjord aflyser på hjemmesiden.

 

Pernille og Tina er turledere på turen i Blåbjerg Plantage/ Nr. Vosborg Hede 8/10.

 

Kurser: samarbejde med oplysningsforbund i Holstebro og Varde/Esbjerg i 2024.

 

5:  Økonomi udsat p.g.a. afbud fra Tina

 

6:  Projekter

Klitsvampe: Fjord gav en spændende indlæg om undersøgelserne i Husby Klitplantage – mat. vil blive lagt på hjemmesiden, når det er klar.

 

Det var hvad vi nåede ifølge mine notater

Hvis der er smuttere må vi ordne det på mødet 6/11