Efterårsprogram 2021

Æ Skurrehat – Svampeture og arrangementer efterår 2021

Mandag den 9. august: Svampetur i Rådensig Kær
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark/naturnationalpark Skjern Å. Dele af arealet har ikke været omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde  vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur fra 2020 og fremover for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd – medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 18.00 – ca. 20.00
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 21. august: Palsgård Skov og Hampen Sø
Vi ser, hvad skoven kan byde på af svampe sidst i august. Palsgård Skov er 1043 ha stor statsskov som ligger nord for Nørre Snede på den jyske højderyg. Skoven er en gammel hedeplantage, og nu meget afvekslende med nåletræer, områder med eg og bøg, højmoser, enge og overdrev. På turen kommer vi forbi østenden af Hampen Sø og den lille hængesæksø Troldsø.
Møder man lidt før svampeturen kan man måske nå et lille besøg på Vester Palsgård Skovmuseum, åbningstid 12.00 – 16.00.
Turfolder https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67276/PalsgaardHampen.pdf
Mødested: Vester Palsgård Skovmuseum, Palsgårdvej 97362 Hampen. Derfra kører vi til P-plads på Torupvej til start/slut på blå rute.
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 4. september: Feldborg plantager udenfor Skave.
Området er statsskov og der bliver gjort meget for at fremme biodiversiteten i området.
Plantagerne er oprindelig granplantager, men er i dag et stort område med blandet skov bestående af bl.a. bøg og eg og gran, som gør området svampemæssigt interessant. Ifølge svampeatlas er der fundet mere end 300 arter i området, så mon ikke vi finder en del spisesvampe og atypiske svampe for Vestjylland.
Medbring kurv, børste og kniv – kaffepause under vejs.
Mødested: P-pladsen 3 km øst for Skave på A16, Viborgvej, i højre side hvis I kommer fra Holstebro.Drej ind på Brunebjergvej – Se efter skilt med ”Æ Skurrehat”
Tid: 10.00-14.00.
Turleder: Fjord Josephsen, tlf. 60691957,  mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 6. september: Rådensig Kær 
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark/naturnationalpark Skjern Å. Dele af arealet har ikke været omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde  vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur fra 2020 og fremover for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd – medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 17.30 -ca.19.30
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 11. september: Ål Plantage ved Oksbøl
Tur i den gamle flygtningelejr. På en gåtur i området, der stadig bærer lidt præg af flygtningelejren efter 2. verdenskrig kigger vi efter svampe, der hører til i de sandede vestjyske skove. Pause undervejs, hvor vi kan drikke en kop medbragt kaffe.
Mødested: for enden af Skolevænget, 6840 Oksbøl
Tid: 13.00 – ca. 15.30
Turleder: Charly Rise, 21443783, mail: briserne@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 11. september: Svampetur til Staksrode Skov og Stenhøj Strand
I den spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord ser vi efter svampe i den varierede løv- og nåleskov, og i kystlandskabet med jordbund af plastisk ler er der mulighed for at møde sjældne og sære svampe, bl.a. de giftige arter grøn fluesvamp og satans rørhat. Blandt spisesvampene er der bl.a. mulighed for stor trompetsvamp, grå kantarel, pigsvamp m.v. Terrænet er stedvis meget kuperet, så medbring praktisk fodtøj.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Staksrodevej, 7150 Barrit
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 12. september: Hoverdal Plantage
Hoverdal Plantage er en af de store vestjyske plantager, anlagt fra 1891. Den er domineret af nåletræer: fyr, rødgran, ædelgran, og der er mindre områder med japangran og skarntydegran (tsuga). Der er mindre parceller og randbeplantninger med bøg og eg og desuden store hedearealer. En stor variation i vegetationen medfører et rigt svampeliv, både spiselige og interessante sjældne arter. Se også turfolderen https://naturstyrelsen.dk/media/176039/hoverdal-plantage_101215.pdf og artiklen Svampe 82.
Hvis vejret har været gunstigt op til turen kan vi forhåbentligt finde flere forskellige spisesvampe. Vi går en tur op langs Dr. Nørbys Vej og rundt i plantagens centrale del. Medbring kurv, kniv og fodtøj til en god tur i skoven. Dagens høst gennemgås efter turen.
Mødested: Den lille P-plads på Sørupvej (hvor Mælkevej krydser, og der er en shelterplads mod syd). GPS-position: 56,1681 N, 08,3917 Ø. Det er øst for Præstevej og på grusvejen mod Tim.
Tid: 10.00 – ca. 13.00
Turledere: Hanne Petra Katballe og David Boertmann,  kiella@me.com  tlf. 42206571
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 25. september: Nymindegab/Blåbjerg Klitplantage – klitsvampe                    
Turen går fra mødestedet til Gammelgab og videre til Blåbjerg Klitplantage. Langs Vesterhavsvejen gør vi holdt tre steder og ser efter klitsvampe. Vi leder efter de svampe, der kun vokser i de vestjyske klitter, mindst 14 arter, der næsten alle er fundet i området. Herfra til udkanten af Blåbjerg Klitplantage, hvor vi kigger efter arter, der lever sammen med fyr og gran på sandjord, f.eks. Okkergul fluesvamp.
Medbring kurv, børste og kniv – kaffepause under vejs.
Mødested: P-pladsen Nymindegab Strand. Drej ind på Vesterhavsvej vest for Nymindegab Kro.
Tid: 13.00 – 16.00
Turleder: Fjord Josephsen,  mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 26. september: Spisesvampe i Dejbjerg Plantage                  
Begyndertur efter let genkendelige spisesvampe, men vi kigger også efter andre og evt. giftige svampe. Turlængde ca. 4 km, medbring evt. kaffe. Turen er første del af to arrangementer om spisesvampe, hvor anden del, Svampespisedag, afholdes mandag den 18. oktober (efterårsferien) på Bundsbæk Mølle.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 15.30
Turleder: Tage Madsen 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk).   Dina, Jonna ++ deltager
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Søndag den 3. oktober: Nr. Vosborg Hede / Blåbjerg Plantage: Spise- og andre svampe         
Vi kigger efter spisesvampe, tragtkantareller og pigsvampe, men også efter, hvad der ellers er af svampe i plantagen. Efter turen i plantagen køres videre til p-pladsen ved Gosmer Bro, hvor vi kigger efter svampe i en anden biotop. Afslutning ved p-pladsen
Mødested: Råsted Kirkes p-plads, vest for Holstebro, og kører herfra til Plantagen.
Tid: 13.00 – ca. 15.30
Turledere: Jackie Sørensen 97427141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Tage Madsen  97371831/23641406,  mli.tm@turbopost.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 10. oktober: Hastrup Plantage og Hastrup Sø
Oktober kan være gavmild med svampe, og vi ser, hvad vi kan finde. På overgangen mellem den jyske højderyg og den vestjyske hede-slette findes et smukt skovområde, Hastrup Plantage fra 1877, anlagt som en typisk hedeplantage, men nu med gammel græsset egeskov ved Hastrup Sø, der gennemstrømmes af Skjern Å. I plantagen længst mod vest findes et spændende træartsforsøg, som er et besøg værd.
Turfolder: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/67292/110_Hastrup_Plantage.pdf
Mødested: P-pladsen ved Damhus på Kærvej ved østenden af Hastrup Sø. Nærmeste adresse Kærvej 2, 7323 Give
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 11. oktober: Rådensig Kær 
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark/naturnationalpark Skjern Å. Dele af arealet har ikke været omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde  vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur fra 2020 og fremover for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd – medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 17.00 – ca.18.30
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50
 
Mandag den 18. oktober: Svampespisedag – tur i Lyager Plantage
I forbindelse med svampespisedag er der formiddagstur i Lyager Plantage, hvor vi leder efter spisesvampe og årstidens svampe i øvrigt.
Mødested: P-pladsen ved Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 10.30 – 12.00
Turleder: Tage Madsen 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing Skjern Museum
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Turen herunder blev aflyst

Mandag den 18. oktober: Svampespisedag – svamperetter på Bundsbæk Mølle        
Medlemmer af Æ Skurrehats bestyrelse laver forskellige svamperetter og uddeler smagsprøver til museets gæster. Det er sikkert muligt at smage retter med rørhatte, kantareller og tragtkantareller, pigsvampe m.m. Turen er anden del af lokalafdelingens to arrangementer om spisesvampe.
Koordinator: Dina Møberg, 75335408/20335408, dina.moberg@yahoo.dk, Jonna Kabel Larsen og medlemmer af svampeforeningens bestyrelse.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 16.00.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening og Ringkøbing-Skjern Museum.
Pris: Entré til museet for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer af foreningerne.

Lørdag den 6. november: Kærgård Klitplantage og Løvklitterne
Er der stadig svampe i november? Vi går ad gul rute ca. 4½ km. Kærgård Klitplantage er 1437 ha og ligger mellem Vejers Strand og Henne Strand ud til Nordsøen. Den er anlagt på magre jorder, der næsten over alt er dækket af et tykt lag flyvesand. Løvklitterne med Store- og Lille Løvklit er en rest af egnens oprindelige egeskov, der er dækket af flere meter flyvesand. Bevoksningen er vokset i trit med sandaflejringerne, således at grupper på 100 – 200 små træer og buske på klitten i virkeligheden kan opfattes som trætoppe af tilsandede egetræer – et imponerende fænomen og et besøg værd.
Mødested: P-plads ved Pedersholmtårnet, Kærgårdsvej 6, 6840 Oksbøl. Fra Oksbøl: ad Filsøvej og fra Kærgård ad Kærgårdsvej. Fra Henne: sydpå ad Porsmosevej der går over i Kærgårdsvej. P-pladsen er lidt syd for Filsøgård.
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 8. november: Rådensig Kær 
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark/naturnationalpark Skjern Å. Dele af arealet har ikke været omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde  vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur fra 2020 og fremover for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd – medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 16.00 – 17.40
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Onsdag den 19. januar 2022: Generalforsamling i Æ Skurrehat
Generalforsamlingen afholdes på Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen beværter med svampesuppe, øl/vand kl. 18.30 før generalforsamlingen. Nærmere omtale på hjemmesiden og via mailringen.

AD HOC – ture
Ideen med at lave ad hoc-ture er, at det skal være muligt at lave en tur til et område, hvor der pludselig er opdaget interessante svampe. Medlemmerne får orientering om ad hoc-ture nogle dage før turens gennemførelse via Æ Skurrehats mailring og hjemmesiden.
Alle medlemmer kan tage initiativ til at lave en ad hoc-tur til en lokalitet, de ønsker at vide mere om. Man kan selv lave turen eller henvende sig til bestyrelsen med forslag til lokaliteter, og man kan få en med-turleder til at hjælpe med at lave turen. Ture i Stats-, kommunal- eller menighedsrådsskov m.v. kan arrangeres uden videre, men hvis turen skal foregå i en privat plantage/-område, skal der søge en tilladelse hos ejeren.

Turledere / kursusledere
Charly Rise, 21443783, briserne@gmail.com
David Boertmann,
Dina Møberg, 20335408, dina.moberg@yahoo.dk
Fjord Josephsen, 60691957, mail fjord@tim9.dk
Hanne Petra Katballe, 42206571  kiella@me.com
Helmuth Andresen, 21240859, helmuth.a@live.dk
Inger Thamdrup 24525718, inger@mosesthamdrup.dk
Jackie Sørensen, 97427141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Jonna Kabel Larsen, 51411681, jkabellarsen@gmail.com
Peer Høgsberg 23640265, peer.natur@gmail.com
Tage Madsen (97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk
Tina Larsen, 30637798, tinalarsen576@gmail.com