Gul Nøkketunge 2019

Gul nøkketunge ved Hjøllund Mose og Birkebæk Rond 11. maj 2019​​ 

Dagens indsats gav to nye lokaliteter med over 1.000 gule​​ nøkketunger, en våd sok og en række flotte fotos​​ fra Dan​​ af​​ de lysende svampe.

Hjøllund Mose​​ var første punkt på turen. Fredningen indeholder bl.a. et gammelt pilekrat med kildevæld tæt op til​​ den​​ sti, der går langs hedepartiet ned i mosen.​​ Her på den mudrede bund blandt tørvemos og violer stod flere hundrede nøkketunger i alle stadier fra knappenålsstørrelse til fuldvoksne.​​ 

Vi begav os ikke længere ind​​ i området. Dels af hensyn til den tilstundende bukkejagt, dels fordi jeg ved et besøg​​ nogle dage forinden​​ havde set trane.​​ Men jeg fandt​​ på den tur​​ gul nøkketunge​​ lidt længere frem end pilekrattet:​​ i de vandfyldte grøfter både langs stien ind i den træbevoksede del​​ af mosen og i grøfterne ude i de gamle tørveskær. Alt tyder på, at gul nøkketunge er mere udbredt i Hjøllund Mose​​ end konstateret indtil nu.

Birkebæk Rond i Birkebæk Plantage.​​ Efter en kort køretur og kaffepause var vi klar til​​ at​​ begive os ud i ukendt terræn​​ (ejers tilladelse til adgang indhentet). Planen var at eftersøge nøkketungen​​ i pilekrattet​​ langs begge sider af Birkebækken fra den første ”overgang”/spanget​​ over Birkebækken​​ og tilbage mod p-pladsen.​​ 

Det så lovende ud, som vi der traskede rask afsted vestpå ad grusvejen og kunne se vandet glimte mellem pil og birk på skrænten ned mod Birkebækken.​​ Nu havde vi​​ jo​​ fra Hjøllund gul nøkketunge på nethinden, så det var med stor ildhu vi gik​​ i gang med at lede på bækkens nordside. Her piblede vand frem overalt mellem græstuer og puder af tørvemos, pilen stod gammel og uberørt og lod sollyset flimre igennem.​​ Men gul nøkketunge var der ingen af.

Bækken var rigelig bred at springe over for vores pensionistben og gummistøvlerne korte. Men ved en tværgående veksel var der stenbund og mulighed for at nå over på sydsiden af bækken.​​ Her kom​​ der​​ nøkketunger i massevis! På en 20 meters strækning​​ i et lille kildevæld​​ stod der mere end 1.000, de fleste op af​​ mudderbunden, andre helt under vand. Vi ledte videre i området og blev ved at finde nye grupper af nøkketunger.​​ 

Syd- og nordsiden med fortrinsvis pil og lidt birk ser umiddelbart ens ud. Vi gik derfor tilbage til sydbredden for dog at finde bare en enkelt nøkketunge. Det lykkedes ikke, og til sidst blev pilekrattet så tæt, at det overvandt vores eventyrlyst.

Udbredelsen af gul nøkketunge rejser mange spørgsmål. Men turen viste, at denne ”næsten truede” forårssvamp kan noget sammen med gamle, uberørte, sumpede pilekrat.

Til slut:​​ En stor tak til Jeanette og Dan for jeres udholdenhed og muntert selskab!

Inger M. Thamdrup.

 

 

 

30. maj 2019 Eftersøgning af gul nøkketunge på Ovstrup Hede/ Røjen Bæk.

 

Det regnede! Virkelig regnede! Så vi fire fremmødte tog frokosten med op i publikumstårnet. Der var ingen krondyr at se, men vi fik​​ information om det fredede område og bedre vejr. ​​ 

 

Fra tårnet gik vi over Bindstowvej til det hvide hus lige syd for Røjen Bæk​​ (her så vi dagens eneste krondyr: en meget fotogen​​ og ny​​ kronkalv).

Herfra​​ brugte​​ vi​​ nogle timer​​ med grundig eftersøgning​​ langs​​ ådalens sydside fra​​ skrænten ned​​ mod​​ den våde​​ mose​​ frem til​​ træbroen,​​ hvor der er mulighed for overgang over bækken.

På denne strækning er der med jævne mellemrum små grupper af pil i vandkanten helt ind mod den gamle åskrænt.​​ Og det var her vi fandt nøkketungerne, helt overvejende under pilebuske enten på mudret bund eller i vand op mod græstuer og tørvemospuder - et enkelt sted ovenpå de vanddækkede grene af en henkastet,​​ lille rødgran.​​ 

En optælling undervejs gav mindst 500 frugtlegemer fordelt på ti adskilte findesteder, heraf flere med over 100 stk.

Meget taler for, at der også er gul nøkketunge videre ned langs ådalen. Men mere nåede vi ikke denne eftermiddag.

Til slut​​ gik​​ vi​​ en runde​​ på de permanente​​ spor​​ ud på heden, dog uden at​​ komme​​ op til​​ ”Eldorado”​​ med bæk og fugtig bund​​ i denne omgang.​​ 

 

Uanset regn og blæst var vi enige om, at det var en rigtig god tur. Ikke kun fordi vi fandt gul nøkketunge. Men også fordi vi​​ - med tilladelse fra ejeren -​​ fik mulighed for at komme rundt i det smukke og interessante område.   

 

 

Inger M. Thamdrup

 

Yderligere​​ fund: Bleg bævreskive, Randbæltet hovporesvamp, Almindelig violporesvamp, Forårs-stilkporesvamp, Knippesvovlhat – og på hjemturen mod Nybro 2 traner ved søen lige nord for Bindstowvej.

 

 

Hjøllund Mose 08/05/2019. Pilemose/-krat omkring svagt rindende bæk. Over 200 gul nøkketunge på mudder, mos m.v. Foto: Inger M. Thamdrup.

Birkebæk Plantage, Birkebæk Rond 11/05/2019. Pilemose/-krat på brinken ned mod Birkebæk. Over 2.000 gul nøkketunge på mudder, mos mv. i svagt rindende vand (trykvand). Foto: Dan Andersson.

I pilekrattet på nordsiden af Birkebæk. Guldet ligger ved vores fødder. 11.5. 2019. Foto: Dan Andersson.

Ovstrup Hede/Røjen Bæk 30/05/2019. Ådalen med fattigkær/mose med opvækst af pil mv. langs sydsiden af Røjen Bæk. Gul nøkketunge er også fundet langs den nordlige bred af bækken. Foto: Dan Andersson.

Ovstrup Hede/Røjen Bæk 30/05/2019. I kanten af Røjen Bæk-ådalen er enkelte rødgran. Her gul nøkketunge på grannåle . Foto: Dan Andersson.

Ovstrup Hede/Røjen Bæk 30/05/2019. Pilesump i ådalen langs Røjen Bæks sydside; med grupper på 50-100 gule nøkketunger. Foto: Dan Andersson.