Dagsorden 150223

Dagsorden bestyrelsesmøde på Bundsbæk Møllegård onsdag den 15. februar​​ 2023​​ kl.17.00 ​​ 

Afbud:

 

1: ​​ Godkendelse af referatet fra​​ bestyrelsesmøde/generalforsamlingen

Bestyrelsesmøder​​ forår​​ fastlagt til 15/2 ​​ - ​​ 3/5 ​​ og​​ ​​ 20/6

 

2: ​​ Orienteringssager v. alle

 

3: ​​ Ture og arrangementer v. turledere

Turlederne opfordres til at tænke over ture til efterårsprogrammet

 

Svampekurser i 2023

 

4: ​​ Hjemmeside / nyhedsbreve v. FJ

 

5: ​​ Økonomi v. TL

Fremlægning og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022

Aktiviteter og budget for 2023

 

6: ​​ Projekter

Klitsvampe v. FJ

 

Nyt fra NNP Nørlund Plantage og Harrild Hede v. Peer H

 

7: ​​ Hvervning

 

8: ​​ Evt.

 

TM