Forårsprogram 2021

Æ Skurrehat – forårsprogram 2021

Mandag den 19. april: Svampetur i Rådensig Kær
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og det kommer måske til at indgå i en kommende Nationalpark Skjern Å. Arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre lysåbne arter. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen  besluttet at lave en månedlig aftentur i 2021 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær – og området er helt sikkert et besøg værd. Medbring gummistøvler og evt. kaffe.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm.
Tid: 18.00 – ca. 20.00
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer , øvrige kr. 50.

April/maj : Ad hoc tur: Morkeltur til Ulfborg plantage – stenmorkler, turen annonceres via nyhedsbrevet.
De ægte og for de flestes vedkommende spiselige morkler kræver desværre for os vestjyder en god muldjord, løvskov og masser af kalk. Stenmorklerne derimod vokser fint på sandet jord og således også i Vestjylland. I disse år sker der en del ændringer både i artsnavnene, men også nye slægter oprettes.
Den morkel, vi forhåbentlig kan opleve er ægte stenmorkel, som er dødelig giftig. Tag bare kurven med alligevel, for vi finder nok andre forårssvampe på turen. Husk kaffe eller te.
Mødested: Ulfborg Falck station, Industriarealet 1, 6990 Ulfborg, ved Torstedvej
Tid: 18.30 – 20.00
Turledere: Fjord Josephsen, tlf. 60691957,  mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Lørdag den 8. maj: Gul nøkketunge i Gyttegård Plantage
Svampeatlas har en gammel registrering af gul nøkketunge i Gyttegård plantage uden
nærmere oplysninger. Så vær lidt indstillet på et eventyr, når vi tager en tur rundt til søbredder og våde partier på udkig efter nøkketungen. Gyttegård er en af de “københavnerplantager”, der blev etableret omkring år 1900. Ikke al jorden var egnet til plantning. I dag er plantagen Natura-2000 område, og med sine store åbne partier i sig selv et besøg værd.
Tag madpakke og gummistøvler med.
Mødested: P-pladsen ved Grene Sande på østsiden af Billundvej. Når du kommer fra Hejnsvig, er det første p-plads på højre hånd efter Gyttegård Golf Klub – hvis du kommer fra Billund, er det anden p-plads på venstre hånd.
Tid: 10.30 – ca. 14.00
Turleder: Inger Thamdrup,  24525718,  inger@mosesthamdrup.dk
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag den 10. maj: Svampetur i Rådensig Kær
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og det kommer måske til at indgå i en kommende Nationalpark Skjern Å. Arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre lysåbne arter. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen  besluttet at lave en månedlig aftentur i 2021 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær – og området er helt sikkert et besøg værd. Medbring gummistøvler og evt. kaffe.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm.
Tid: 18.00 – ca. 20.00
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Søndag den 30. maj: Forårs-svampetur efter vårmusseron i Stagsrode skov ved Vejle Fjord
Stagsrode Skov er en spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord. Den rummer varieret løv- og nåleskov med områder med plastisk ler langs kystskrænterne, og det giver muligheder for at finde bl.a. vårmusseron og den sjældne spiselig morkel, som før er fundet i skoven. Der gives dog ingen garanti, men til gengæld er floraen enestående med bl.a. stor gøgeurt og langsporet gøgelilje. Kontrol af indsamlede spisesvampe efter turen.
Medbring svampekurv, kniv og børste og bærbar kaffe m.v.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Stagsrodevej, 7150 Barrit. Kørselsvejledning www.visitjuelsminde.dk/danmark/da-dk/menu/turist/ople..
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: Peer Høgsberg,  23640265,  peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag den 14. juni: Svampetur i Rådensig Kær
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og det kommer måske til at indgå i en kommende Nationalpark Skjern Å. Arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre lysåbne arter. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen  besluttet at lave en månedlig aftentur i 2021 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær – og området er helt sikkert et besøg værd. Medbring gummistøvler og evt. kaffe.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm.
Tid: 18.00 – ca. 20.00
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Lørdag den 31. juli: På sommertur efter kantareller i Stråsø Plantage
Fra Råsted Kirke er der samlet kørsel til Gosmer Bro ved Blåbjergvej. Turen følger ”gul rute – Gosmerruten” fra Gosmer Bro hele vejen rundt, og tager i roligt tempo ca. 3 timer. Vi kommer gennem egekrat og rødgran plantage langs den uregulerede Lilleå og op til et af de højeste punkter, Lærkehøj, 69 moh., på Skovbjerg bakkeø. Der er mulighed for at finde spiselig mælkehat i egekrattet, og kantareller i ege- og rødgran bevoksninger. Måske finder vi en tidlig galde-rørhat og kigger på en vidunderlig vejkantflora som i 1950-erne.
Medbring svampekurv, kniv og børste og bærbar kaffe m.v.
Mødested: Råsted Kirkes p-plads, Råsted Kirkevej 18 B, 7570 Vemb.
Tid: 12.50 – ca. 16.00
Turleder: Peer Høgsberg,  23640265,  peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag den 9. august: Svampetur i Rådensig Kær
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og det kommer måske til at indgå i en kommende Nationalpark Skjern Å. Arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre lysåbne arter. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen  besluttet at lave en månedlig aftentur i 2021 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær – og området er helt sikkert et besøg værd. Medbring gummistøvler og evt. kaffe.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm.
Tid: 18.00 – ca. 20.00
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen m.fl.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.