Efterårsprogram 2020

Æ Skurrehat – Svampeture og arrangementer efterår 2020

Mandag den 10. august: Svampetur i Rådensig Kær
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark Skjern Å. Dele af arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur i 2020 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd, men medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 18.00 – ca. 20.00
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Onsdag den 2. september: Aftentur til Skallingen og Ho                                      
På en tur i området leder vi efter årstidens svampe i det særprægede landskab. Herefter tager vi til Ho Plantage, hvor søger vi bl.a. efter okkergul fluesvamp i plantagen – og mon ikke vi også finder noget spiseligt til svampekurven.
Mødested: Vogterhuset/madpakkehuset, hvor vejen på Skallingen ender
Tid: 17.00 – ca. 19.30
Turleder: Charly Rise, 21443783, mail: briserne@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 6. september: Svampetur i Husby Klitplantage
Vi kører sammen fra Husby Kirke til startstedet på turen i plantagen. Husby Klitplantage er en gammel vestjysk klitplantage, hvor vi kigger efter svampe i nåle-, løvskov og i egekrattet længst mod vest. Der er kontrol af spisesvampe og fælles svampebestemmelse efter turen.
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke, Husby, Græmvej 1, 6990 Ulfborg
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 7. september: Rådensig Kær 
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark Skjern Å. Dele af arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur i 2020 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd, men medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 17.30 – ca. 19.30
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag den 19. september: Mønsted omegn – svampe på kalkjord                             
Turen går til området langs Mønsted Å og omkring Mønsted Kalkgruber. Langs åen er der fundet 7 arter af vokshatte, bl.a. papegøje-vokshat og skarlagen-vokshat. I skoven mellem Daugbjerg og Mønsted kalkgruber fandt vi i 2019 6 arter af fluesvampe og iflg. Danmarks Svampeatlas er der stor diversitet, så vi håber at finde arter, der ikke er typiske for Vestjylland. Medbring støvler m.v. til turen.
Mødested: OK-tanken, Bredgade, Mønsted. Indkørsel fra A16 i rundkørslen
Tid: 13.30 – ca. 16.00
Turleder: Fjord Josephsen, 20305014, mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 20. september: Spisesvampe i Dejbjerg Plantage
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 15.30
Begyndertur efter let genkendelige spisesvampe, men vi kigger også efter andre og evt. giftige svampe. Turlængde ca. 4 km, medbring evt. kaffe. Turen er første del af to arrangementer om spisesvampe, hvor anden del, Svampespisedag, afholdes mandag den 12. oktober (efterårsferien) på Bundsbæk Mølle.
Turledere: Benny Christensen 97333280, bemctim@gmail.com,
Tage Madsen 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk).   Dina og Inger ++ deltager
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Onsdag den 23. september: Svampetur til den brændte Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage   
På en tur ud over de arealer, der brændte i 2018, ser vi efter brandsvampe på heden – en gentagelse af turen i 2019. Herfra går vi ind i Frederikshåb Plantage, hvor vi kigger efter brunstokket rørhat og andre spisesvampe, hvor vi kommer forbi de mystiske ”Syvårssøer”, lavvandede søer som nogle år tørrer held ud. Medbragt kaffe indtages i det tidligere skovløberhus ”Kikhøj” og herfra tilbage til mødestedet.
Mødested: Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl
Tid: 13.00 – 17.00
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Torsdag den 24/9: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård                                 
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19.00 – 21.00
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk  + medlemmer af bestyrelsen
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Lørdag den 26. september: Nymindegab/Blåbjerg Klitplantage – klitsvampe                    
Turen går fra mødestedet til Gammelgab og videre til Blåbjerg Klitplantage. Langs Vesterhavsvejen gør vi holdt tre steder og ser efter klitsvampe. Vi leder efter de svampe, der kun vokser i de vestjyske klitter, mindst 14 arter, der næsten alle er fundet i området. Herfra til udkanten af Blåbjerg Klitplantage, hvor vi kigger efter arter, der lever sammen med fyr og gran på sandjord. Medbring kurv, børste og kniv – kaffepause under vejs.
Mødested: P-pladsen Nymindegab Strand. Drej ind på Vesterhavsvej vest for Nymindegab Kro.
Tid: 13.00 – 16.00
Turleder: Fjord Josephsen, 20305014, mail fjord@tim9.dk
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Søndag den 11. oktober: Svampetur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord                          
I den spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord ser vi efter svampe i den varierede løv- og nåleskov, og i kystlandskabet med jordbund af plastisk ler er der mulighed for at møde sjældne og sære svampe, bl.a. de giftige arter grøn fluesvamp og satans rørhat. Blandt spisesvampene er der bl.a. mulighed for stor trompetsvamp, grå kantarel, pigsvamp m.v. Terrænet er stedvis meget kuperet, så medbring praktisk fodtøj.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Staksrodevej, 7150 Barrit
Tid: 13.00 – ca. 16.00
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 12. oktober: Svampespisedag – tur i Lyager Plantage
I forbindelse med svampespisedag er der formiddagstur i Lyager Plantage, hvor vi leder efter spisesvampe og årstidens svampe i øvrigt.
Mødested: P-pladsen ved Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 10.30 – 12.00
Turleder: Tage Madsen 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing Skjern Museum
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 12. oktober: Svampespisedag – svamperetter på Bundsbæk Mølle        
Medlemmer af Æ Skurrehats bestyrelse laver forskellige svamperetter og uddeler smagsprøver til museets gæster. Det er sikkert muligt at smage retter med rørhatte, kantareller og tragtkantareller, pigsvampe m.m. Turen er anden del af lokalafdelingens to arrangementer om spisesvampe.
Koordinator: Dina Møberg, 75335408/20335408, dina.moberg@yahoo.dk, Jonna Kabel Larsen og medlemmer af svampeforeningens bestyrelse.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 16.00.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening og Ringkøbing-Skjern Museum.
Pris: Entré til museet for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer af foreningerne.

Søndag den 18. oktober: Nr. Vosborg Hede / Blåbjerg Plantage: Spise- og andre svampe  
Vi kigger efter spisesvampe, tragtkantareller og pigsvampe, men også efter, hvad der ellers er af svampe i plantagen. Efter turen i plantagen køres videre til p-pladsen ved Gosmer Bro, hvor vi kigger efter svampe i en anden biotop. Afslutning ved p-pladsen
Mødested: Råsted Kirkes p-plads, vest for Holstebro, og kører herfra til Plantagen.
Tid: 13.00 – ca. 15.30
Turledere: Jackie Sørensen 97427141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Tage Madsen  97371831/23641406,  mli.tm@turbopost.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Mandag den 19. oktober: Rådensig Kær  
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark Skjern Å. Dele af arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur i 2020 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd, men medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 17.00 – ca. 18.40
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Lørdag d. 24. oktober: Tragtkantarel-tur til Smidstrup og Tykhøj Krat                            
Vi besøger denne fine skov med de to høje bakker Storetåen og Lilletåen og (resterne af) en ægte ulvegrav. I tykningen under ædelgranerne kan der, selv efter den første nattefrost, stå fine tragtkantareller. Vi undersøger, hvad der gemmer sig, en sen efterårsdag.
Mødested: P-pladsen nord for skoven hvor vej nr. 473 Sdr. Omme – Bredsten møder vej nr. 176 Bredsten – Give.
Tid: 13.30 – 16.30.
Turledere: Peer Høgsberg (23640265, peer.natur@gmail.com).
Helmuth Andresen, (helmuth.a@live.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Torsdag den 29. oktober: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård                           
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19.00 – 21.00
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk  + medlemmer af bestyrelsen
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Mandag den 16. november: Rådensig Kær  
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark Skjern Å. Dele af arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur i 2020 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd, men medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 16.00 – ca. 17.40
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 23641406 m.fl.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50

Torsdag den 26. november: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Tid: 19.00 – 21.00
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk  + medlemmer af bestyrelsen
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat

Onsdag den 20. januar 2021: Generalforsamling i Æ Skurrehat
Generalforsamlingen afholdes på Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen beværter med svampesuppe, øl/vand kl. 18.30 før generalforsamlingen. Nærmere omtale på hjemmesiden og via mail ringen.

AD HOC – ture
Medlemmerne får orientering om ad hoc-ture nogle dage før turens gennemførelse via Æ Skurrehats mailring og hjemmesiden, og ideen med disse ture er, at det skal være muligt at lave en tur til et område, hvor der pludselig er opdaget interessante svampe.

Alle medlemmer kan tage initiativ til at lave en ad hoc tur til en lokalitet, de ønsker at vide mere om. Man kan selv lave turen eller henvende sig til bestyrelsen med forslag til lokaliteter, og man kan få en med-turleder til at hjælpe med at lave turen. Ture i Stats-, kommunal- eller menighedsrådsskov m.v. kan arrangeres uden videre, men hvis turen skal foregå i en privat plantage/område, skal der søge en tilladelse hos ejeren.

Turledere / kursusledere
Benny Christensen (97333280, bemctim@gmail.com)
Charly Rise, 21443783, briserne@gmail.com
Dina Møberg, 20335408, dina.moberg@yahoo.dk
Fjord Josephsen, 20305014, fjord@tim9.dk
Helmuth Andresen, 21240859, helmuth.a@live.dk
Inger Thamdrup 24525718, inger@mosesthamdrup.dk
Jackie Sørensen, 97427141/61777081, marieogjackie32@gmail.com
Johnny Hansen, 75212254, johnny.p.hansen1@skolekom.dk
Jonna Kabel Larsen, 51411681, jkabellarsen@gmail.com
Peer Høgsberg 23640265, peer.natur@gmail.com
Tage Madsen (97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk
Tina Larsen, 30637798, tinalarsen576@gmail.com