Dagsorden 190623

Dagsorden bestyrelsesmøde​​ mand.​​ 19/6 2023 kl. 17.00 på Bundsbæk Møllegård

 

Afbud:

 

1: ​​ Godkendelse af referatet fra 3. maj v. TM

 

2: ​​ Orienteringssager v. alle.

Diplomprøve Århus 2023​​ dato? TM

Opfølgning Holstebro 750 års byjubilæum. Nyt?​​ BJ

 

3: ​​ Ture og arrangementer​​ PH, TM

Efterårsprogrammet skal laves færdigt – NU !!

 

Kursus i Holstebro: AOF vil gerne lave svampekursus, og det kan godt nås i år!! Tekst ​​ PH, TM - skal laves.

 

Kursus i Varde ? CR, TL

 

4: ​​ Hjemmeside N nyhedsbreve v. FJ

 

5: ​​ Økonomi v. TL

 

6: ​​ Projekter

Klitsvampe: Møde med NST 2/6 vedr. projektet FJ, TM

 

NNP Nørlund Plantage og Harrild Hede v. PH

Tre ture i 2023​​ er​​ planlagt.

 

7: ​​ Hvervning v. alle

 

8: ​​ Evt.

 

TM