Dagsorden 061123

Dagsorden bestyrelsesmøde mandag den 6. nov. 2023 kl. 17.00 på Bundsbæk Møllegård

Afbud:

 

1: ​​ Godkendelse af referat fra mødet den 3. oktober v. TM

 

2: ​​ Orienteringssager v. alle

Beretning fra felten, til årsberetningen ​​ - ​​ Hvordan har jeres svampesæson været ?

Send 5-10 linjer (gerne mere) til mig før bestyrelsesmødet

 

3: ​​ Ture og arrangementer

Evaluering af afholdte ture

Planlægning af forårsturene i 2024​​ – alle opfordres til at byde ind med forslag!!

 

Kursus i 2024

AOF i Holstebro, TM

Varde/Esbjerg

 

4: ​​ Hjemmeside / Nyhedsbreve v. FJ

 

5: ​​ Økonomi v. TL

Status/kassebeholdning ​​ ​​ mangler vi noget, har vi projekter, der påvirker økonomien ?

 

6: ​​ Projekter

Klitsvampe – ture 2024​​ ? v. FJ

 

NNP Nørlund Plantage og Harrild Hede – ture 2024​​ ?

 

7: ​​ Hvervning v. alle

 

8: ​​ Evt.