Gul Nøkketunge 2018

2018​​ Lønborg Hede – referat fra tre​​ forgæves​​ eftersøgninger i​​ maj-juni.

 

I​​ den østlige,​​ ”tørre”​​ del af​​ Lønborg Hede​​ er​​ der​​ 2009-10​​ registreret nøkketunge​​ på fugtige, soleksponerede voksesteder dels midt på heden, dels ved et kildevæld.​​ 

I 2018 blev hedens fugtige lavninger og kildevældet med et lille vandhul​​ og pilekrat på mudderbund​​ genbesøgt i begyndelsen af maj og juni, men hverken den første rekognoscering eller den opfølgende eftersøgning gav nogle nøkketunger.​​ Den varme maj kan være medvirkende. Hvor meget udtørring tåler nøkketungen egentlig?

I den vestlige,​​ ”våde” del af heden er der ikke tidligere registreret gul nøkketunge. Her​​ veksler tør hedevegetation med fugtig hede, hedekær og​​ lavvandede​​ søer.​​ På selve​​ den programlagte majtur​​ eftersøgte​​ vi​​ (to​​ deltagere!)​​ energisk de sandsynlige og også usandsynlige voksesteder for nøkketunge​​ langs​​ bredder, i tørvemoshuller, gamle mergelgrave​​ osv. Uden held.  ​​​​ 

 

Er gul nøkketunge forsvundet fra Lønborg Hede?

Den fredede​​ Lønborg Hede er i dag omfattet af en plejeplan. Målet for den østlige hede​​ er bl.a. at genskabe fugtige lavninger​​ med oprensning og bekkasinskrab.​​ I hedeplejen indgår afgræsning​​ med kvæg og heste.​​ I​​ den østlige del​​ var​​ det meget synligt,​​ at dyrene​​ bruger​​ de våde lavninger, hvor tørvemos og anden bredvegetation trampes ned​​ og medvirker​​ til at holde vegetation langs bredderne​​ i ave.​​ Hvor berettiget er det spørge, om gul nøkketunge trives bedst på uforstyrrede, fugtige og næringsfattige lokaliteter med årelang kontinuitet?​​ 

Vi bør genbesøge Lønborg Hede!