Forårsprogram 2020

Mandag 20. april: Svampetur i Rådensig Kær.
Efterfølgende ture på mandage: 25/5, 15/6, 10/8.
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og det kommer måske til at indgå i en kommende Nationalpark Skjern Å. Arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre lysåbne arter. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen har besluttet at lave en månedlig aftentur i 2020 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær – og området er helt sikkert et besøg værd. Medbring gummistøvler og evt. kaffe.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 18:00 – ca. 20:00.
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen m.fl.
Pris: gratis for medlemmer af foreningen, øvrige kr. 50.

Først i maj: Ad hoc tur Morkeltur til Ulfborg plantage – stenmorkler
Turen annonceres via nyhedsbrevet.
De ægte og for de flestes vedkommende spiselige morkler kræver desværre for os vestjyder en god muldjord, løvskov og masser af kalk. Stenmorklerne derimod vokser fint på sandet jord og således også i Vestjylland. I disse år sker der en del ændringer både i artsnavnene, men også nye slægter oprettes.
Den morkel, vi forhåbentlig kan opleve er ægte stenmorkel, som er dødelig giftig. Tag bare kurven med alligevel, for vi finder nok andre forårssvampe på turen. Husk kaffe eller te.
Mødested: Ulfborg Falck station, Industriarealet 1, 6990 Ulfborg, ved Torsted-vej.
Tid: 18:30 – 20:00.
Turleder: Fjord Josephsen, tlf. 6069 1957, mail fjord@tim9.dk.

Lørdag 9. maj: Gul nøkketunge ved Skarrild og eftersøgning ved Rind Å
Hvis du aldrig har set gul nøkketunge eller har lyst til at se et rigtig flot sted med hundredevis af de gule tændstikstore svampe, så tag gummistøvlerne på og kom med i Præstegårdsskoven i østkanten af Skarrild by. Turen tager en times tid, og har vi mod på mere fortsætter vi til Rind Å, hvor vi går på opdagelse langs åens vestre bred, som ligner et lovende levested for gul nøkketunge – tag evt. madpakke og skiftesokker med!
Mødested: Skovvænget, 6933 Skarrild ved p-pladsen for enden af Skovvænget op til Præstegårdsskoven.
Tid: 10:30 – 12:00 med evt. fortsættelse ved Rind Å til ca. 14:00.
Turleder: Inger Thamdrup, 2452 5718, inger@mosesthamdrup.dk.

Søndag 24. maj: Stagsrode skov ved Vejle Fjord
Forårssvampetur efter vårmusseron i Stagsrode skov ved Vejle Fjord.
Stagsrode Skov er en spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord. Den rummer varieret løv- og nåleskov med områder med plastiske ler langs kystskrænterne, og det giver muligheder for at finde bl.a. vårmusseron og den sjældne spiselig morkel, som før er fundet i skoven. Der gives dog ingen garanti, men til gengæld er floraen enestående med bl.a. stor gøgeurt og langsporet gøgelilje. Kontrol af indsamlede spisesvampe efter turen.
Medbring svampekurv, kniv og børste og bærbar kaffe m.v.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Stagsrodevej, 7150 Barrit. Kørsels-vejledning www.visitjuelsminde.dk/danmark/da-dk/menu/turist/oplevelser
Tid: 13:00 – ca. 16:00.
Turleder: Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 25. maj: Rådensig Kær
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 18:00 – ca. 20:00, jf. tur mandag den 20. april.

Mandag 15. juni: Rådensig Kær
Mødested: vej-T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 18:00 – ca. 20:00, jf. tur mandag den 20. april.

Søndag 26. juli: På sommertur efter kantareller i Stråsø Plantage
Fra Råsted Kirke er der samlet kørsel til Gosmer Bro ved Blåbjergvej. Turen følger ”gul rute – Gosmerruten” fra Gosmer Bro hele vejen rundt, og tager i roligt tempo ca. 3 timer. Vi kommer gennem egekrat og rødgran plantage langs den uregulerede Lilleå og op til et af de højeste punkter, Lærkehøj, 69 m.o.h., på Skovbjerg bakkeø. Der er mulighed for at finde spiselig mælkehat i egekrattet, og kantareller i ege- og rødgran bevoksninger. Måske finder vi en tidlig galde-rørhat og kigger på en vidunderlig vejkantflora som i 1950’erne.
Medbring svampekurv, kniv og børste og bærbar kaffe m.v.
Mødested: Råsted Kirkes p-plads, Råsted Kirkevej 18 B, 7570 Vemb.
Tid: 12.50 – ca. 16.00
Turleder: Peer Høgsberg, 23640265, peer.natur@gmail.com
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 10. august: Rådensig Kær
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 18:00 – ca. 20:00, jf. tur mandag den 20. april.