Projekt Holstebro jubileum

Projektbeskrivelse

I forbindelse med Holstebro 750års jubilæum, gennemfører Naturstyrelsen Vestjylland, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Æ Skurrehat fælles arrangementer i Husby Klitplantage og Stråsø.

 

Arbejdstitel

Oplev Husby Klitplantage​​ og Stråsø​​ med Naturstyrelsen Vestjylland og flere naturelskende foreninger.

 

 

Formål

Formålet er gennem guidede gåture at give deltagerne en​​ oplevelse i naturområderne og gennem konkrete eksempler vise hvad​​ den oprindelige natur betyder for svampe, planter, insekter, fugle og dyrelivet i områderne. Vi vil​​ på turene​​ informere om:​​ 

 • Hvorfor genskaber vi​​ den oprindelige natur i Nordvestjylland,

 • Hvordan er svampe, planter, insekter, fugle og dyr m.m. afhængig af hinanden

 • Hvad betyder de enkelte dyre/plantesamfund for bevarelsen af biodiversiteten.

 

Vi vil gerne formidle viden om naturforståelsen​​ i den​​ nordvestjyske natur. Arrangementerne handler ikke om​​ kultur- og friluftsliv.

 

Arrangementer

Vi gennemfører et arrangement:

 • i Husby Klitplantage den 1. juni fra 8.00 til​​ 13.00

 • i Stråsø den 24. august fra 8.00 til 13.00

 

Indhold

Fælles for arrangementerne.

Vi​​ etablerer​​ et fælles mødested,​​ der er åbent​​ i tidsrummet fra kl. 8.00 til 13.00.​​ Vi gennemfører en række aktiviteter, der bidrager til at få​​ oplevelser​​ i​​ naturen​​ og forstå​​ hvilken betydning svampe, planter, insekter, fugle og dyrelivet​​ har for hinandens eksistens.​​ 

 • vi​​ informerer om naturen og​​ de sammenhænge, der er mellem arterne,

 • vi​​ viser​​ eksempler på​​ de konsekvenser det får, hvis arter​​ forsvinder eller arter​​ bliver​​ for​​ dominerende,​​ 

 • vi​​ deler​​ ud af naturoplevelser,

 • vi​​ skaber aktiviteter​​ og oplevelser​​ for​​ både​​ børn og voksne,

 • vi​​ præsenterer smagsprøver på naturens råvarer,

 • vi​​ giver gode råd​​ om​​ hvordan deltagerne selv kan få gode oplevelser i naturen​​ ligesom

 • vi​​ fortæller om​​ vores​​ egne​​ oplevelser i​​ den​​ nordvestjyske​​ natur.

 

Mødestedet er omdrejningspunkt for de initiativer, der bliver gennemført.​​ Arrangementerne skal både være en oplevelse for børn og voksne.

 

Arrangement i Husby Klitplantage

Arrangementet​​ i Husby Klitplantage tager afsæt i​​ klitrækken mod vest, der omfatter​​ klitnaturtyper som hvid klit, grå/grønklit, klithede,​​ klitlavning m.m. Den mosaikagtige​​ klitnatur er levested for en lang række sjældne​​ laver, insekter, padder og fugle.

 

Naturstyrelsen er i gang med at genskabe den oprindelige natur gennem afgræsning af klitnaturen og fjernelse af ikke hjemmehørende arter som rynket rose,​​ sitkagran m.m., Rewildingprojektet bidrager til en mere lysåben blandingsskov, hvor der bliver plads til​​ den oprindelige natur med sjældne svampe, larver, planter, insekter og fugle.

 

Endeligt program planlægges i marts 2024​​ og har et særligt fokus på blomster, insekter og fugle.

 

Arrangement i Stråsø

Arrangementet​​ i Stråsø​​ tager afsæt i det​​ meget varierede​​ landskabsmosaik af heder, vådområder, skov og tørt​​ græsland.​​ De to ådale og Danmarks største koncentration af dynamiske indlandsklitter rummer særlige naturtyper som sure overdrev og skovbevokset tørvemose.

 

Heden​​ er områdets vigtigste landskabstype og​​ er levested for en lang række sjældne og rødlistede arter,

bl.a. Danmarks største bestand af vår-kobjælde.​​ Der er registreret mere end 80 rødlistede arter af planter,​​ laver, mosser, insekter, fugle og pattedyr samt en lang​​ række rødlistede svampearter i skoven.​​ Området er desuden hjemsted for Danmarks tørste bestand af krondyr.

 

Naturstyrelsen​​ undersøger om der er​​ behovet for at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben​​ natur og mere varierede skove,​​ herunder behovet​​ for at​​ fjerne ikke​​ hjemmehørende træarter.​​ 

 

Endeligt program planlægges i marts 2024​​ og har et særligt fokus på​​ svampe, blomster, sommerfugle, bær, dyr

 

 

Økonomi

Naturstyrelsen og foreningerne​​ finansierer selv​​ de​​ personalemæssige udgifter, ligesom vi selv benytter det udstyr og redskaber, som indgår i vores aktiviteter.​​ (Naturstyrelsen står​​ i et samarbejde med de lokale spejdere,​​ for salg af pølser, brød,​​ drikkevarer​​ m.m.).

Vi planlægger at gennemføre arrangementerne på steder, hvor vi kan modtage til​​ 200 –​​ 300 deltagere.​​ Vi har vi taget højde for tilgængeligheden​​ og​​ parkeringsforhold m.m.

 

Vi ansøger Holstebro Kommune om økonomi til finansiering af

 

Tekst

Sted

Udgifter (incl moms)

Toiletvogne med tank, inklusiv levering og afhentning

(4 toiletter)

Husby

Stråsø

 

Handikaptoilet med tank, inklusiv levering og afhentning

(1 toilet)

Husby

Stråsø

 

Telt til fællessamlinger, inklusiv opsætning og nedtagning

1 telt​​ 

Husby

Stråsø

 

Samlede udgifter