I svampenes rige

Fra RINGKØBING SKJERN FOLKEUNIVERSITET PROGRAM
sæt kryds i kalenderen

i svampenes rigeForelæser: Mykolog Jens H. Petersen

Tid: 5.11.2014 kl. 19.00
Sted: Bundsbæk Møllegaard, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
Arr.: ”Æ Skurrehat”, Vestjysk lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Tilmelding: Ingen.
Pris: 70 kr. inkl. kaffe.
Yderligere oplysninger: Tage Madsen, tlf. 9737 1831 / 2364 1406

Jens H. Petersen fortæller om svampe og om tilblivelsen af bogen.

Vi ved det fra skolen og fra det offentlige Danmark („En Rødliste er en oversigt over plante- og dyrearter“) – at naturen består af to riger: dyreriget og planteriget (nåh ja, så er der lige bakterierne, men de er så små at de næsten ikke kan ses). Selv om biologer i over hundrede år har vidst at virkeligheden er mere kompleks, har det vist sig nærmest umuligt at rokke ved dette tvedelte verdensbillede. Svampene har imidlertid deres eget rige og det er endda et af de største. Vi skønner at der findes over 7.000 svampearter i Danmark (vi finder 30-50 nye årligt) og svampene spiller en central rolle i økosystemerne ved dels at hjælpe planterne til at vokse, dels at nedbryde dødt organisk stof. Dette foredrag er en indføring i svampenes skjulte rige, deres opbygning, slægtskab, levevis –og så lidt om spisesvampe.

Mødested: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern.

Tid: 19.00 – 21.30

Kontakt: Tage Madsen
Tlf.: 9737 1831
Mail: mli.tm@turbopost.dk

Pris: Kr. 70 pr. prs. incl. kaffe og kringle.