Dagsorden generalforsamling 2023

Generalforsamling i Æ Skurrehat 2023
Onsdag den 18/1 på Bundsbæk Møllegård kl. 19.00

Der serveres svampesuppe for deltagere i generalforsamlingen kl. 18.30 – tilmelding til Tage Madsen på mail: tm@tbmail.dk og der serveres en kop kaffe efter generalforsamlingen.

 Som start på generalforsamlingen er der et lille oplæg, hvor Hanne Petra Katballe (tidligere medlem af Æ Skurrehats bestyrelse, nu af svampeforeningens hoved-bestyrelse) fortæller om sine svampeoplevelser i Vestjylland.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1:  Valg af dirigent og stemmetællere

2:  Formandens beretning

3:  Fremlæggelse af regnskabet

4:  Behandling af indkomne forslag

5:  Budget for næste års aktiviteter

6:  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg er Charly Rise, Carsten Matthiesen, Pernille Hansen, Fjord Josephsen,

Carsten Mathiesen modtager ikke genvalg – i stedet opstilles Bo Jonø

7:  Valg af bestyrelsessuppleant (Inger Thamdrup er 1. suppl., men Carsten

Mathiesen vil gerne modtage valg som 2. suppleant til bestyrelsen)

8:  Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år

9:  Eventuelt

 

TM