Generalforsamling 2021

Til medlemmer af Æ Skurrehat

Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen i 2021, da vi ikke tror på, at vi kan samle ret mange til en sommer-generalforsamling.

Bestyrelsen fortsætter uændret til onsdag den 19. januar 2022, hvor der igen afholdes generalforsamling på Bundsbæk Møllegård.

Programmet for forårs- og sommerture er udsendt sammen med Svampe, og vi er i gang med at planlægge efterårsturene.

Beretningen over virksomheden i 2020 kan læses i sidste nr. af Svampe, 83/2021.

På gensyn derude på turene !

Venlig hilsen

Tage Madsen