Forfatterarkiv: Fjord Josephsen

Referat generalforsamling 2023

 

Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern

Referenter:​​ Fjord Josephsen​​ og​​ Peer Høgsberg​​ 

 

Der var​​ 9 fremmødte.

Fra bestyrelsen var der afbud fra Pernille Hansen, Tina​​ Larsen​​ og Carsten Mathiesen.

 

Inden generalforsamlingen havde vi inviteret Hanne Petra​​ Katballe til at give et foredrag om​​ hendes Vestjyske fund af svampe i 2022.​​ Det var​​ meget inspirerende, og formanden udtrykte sin glæde​​ og stolthed​​ over, at vi har en så stor kapacitet indenfor​​ svamperiget her i det Vestjyske.​​ Et af Hannes budskaber er, at vi​​ kan finde mange flere​​ af de​​ svampe​​ der ifølge svampeatlas ikke burde findes​​ vest​​ for israndslinjen.​​ Vi skal bare se​​ godt​​ efter.

 

Inden generalforsamlingen bød lokalforeningen​​ på traktement til de fremmødte på Dinas og Peers svampesupper, samt flutes, øl og vand.

 

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage.

Generalforsamlingen afvikledes i en god, hyggelig og rar stemning. Formand Tage Madsen bød velkommen.

 

Referat ifølge dagsorden:

1.​​ Valg af dirigent og stemmetællere:

Som dirigent valgtes Ove Møberg. Det blev konstateret at generalforsamlingen var varslet rettidigt.​​ 

 

2. Formandens beretning:

Svampesæsonen i 2022

For spisesvampenes vedkommende tror jeg, at vi har haft et år, hvor høsten var som normalt, præget af en tør, varm sommer, hvor der ikke var meget at komme efter, men det blev bedre, da der kom noget nedbør tidligt i august– helt efter reglerne, og efteråret blev varmt og mildt med masser af muligheder for at finde svampe.

 

De første kantareller kom tidligt, og frem til først i juli var der pæne portioner at finde, nogle steder endda rigtig mange, men så kom sommertørken, og ikke før sidst i september var der igen lidt at komme efter. Selv kiggede jeg til mine steder / mycelier fra tidligt i juni, men det blev ikke til meget. Generelt ikke mange i den sene sæson.

Karl johan udeblev i den tørre sommer, men den kom på banen i september, og hvilken entre den gjorde. Der var overvældende mange lidt længere inde i landet, og de var gode uden myggelarver og sneglegnav. Det blev til en lang sæson, hvor jorden var fuld af væde, og de sidste karl johan blev hentet sidst i oktober. Måske det bedste år for spiselig rørhat/karl johan i mange år.

I Vestjylland er brunstokket rørhat en art, der spiller en stor rolle for mange, der går efter spisesvampe. De første var fremme i september, og i oktober kom den i pæne mængder, bl.a. i pyntegrønt bevoksninger i den sydlige del af området, og der meldes om indsamling af ca. 20 kg brunstokket fra en enkelt lokalitet.

​​ Punktstokket indigorørhat forekom nok nærmest ”få og spredt”, og så var der nogle steder pænt med galderørhat, så der på turene var en god mulighed for at forklare, at ikke alle rørhatte uden videre hører til de velsmagende svampe. På en tur til Stauning Kommuneplantage fandt vi grovporet slimrørhat i store mængder.

 

De lidt sene arter tåge-tragthat og violet hekseringshat kom som ofte før i spredte forekomster. Almindelig pigsvamp er meldt ind med ”normal forekomst,” men på enkelte lokaliteter blev der ikke fundet mange, hvilket måske er noget atypisk.

På en tur i Varde Sdr. Plantage blev der sidst i oktober (som normalt) fundet trompetsvampe, et af de få steder, vi finder denne art i Vestjylland. Der var vist nærmest normal forekomst af tragtkantareller, og der er fundet blomkålssvampe i nåletræsplantagerne.​​ 

Farvesvampen rødlig okkerporesvamp blev fundet på en død seljerøn ved Randbøl, og blodrød slørhat fandtes i en pæn mængde sammen med tragtkantareller i Engelsholm Vesterskov - ellers få farveslørhatte, bl.a. cinnoberbladet – og cinnoberskællet slørhat.

Da jeg gennemlæse et par af de tidligere referater fik jeg den tanke, at jeg ofte før har oplevet det aktuelle år som atypisk – men de gamle referaters lære er nok, at sæsonerne i nogen grad ligner hinanden, i hvert fald med en længere tørkeperiode om sommeren, og det bør vi vel ikke blive forbavsede over.

 

Ture

Der er afholdt 14 ture for medlemmerne (minus en tur), heraf tre efter klitsvampe og to ad hoc efter stenmorkler og gul nøkketunge. En ad hoc tur efter vårmusseron blev aflyst, da der ikke kom frugtlegemer på myceliet i 2022. Som noget nyt prøvede vi at lave svampefestival i Holstebro på Skovlund Naturskole. Vejret var ikke specielt godt til arrangementet, men ca. 40 deltagere var dog det største antal deltagere ved årets arrangementer. Svampefestival blev koordineret af Dina Møborg og det bliver gentaget i 2023.​​ 

 

Svampekursus

Kurset i Holstebro havde kun 5 deltagere, og PH/TM fordelte arbejdet mellem os. Deltagertallet var så lavt, at vi bør overveje, om vores omtale af kurserne er god nok, men vi har i hvert fald haft muligheden for at rekruttere et nyt bestyrelsesmedlem – Bo Jonø.​​ 

 

Gul nøkketunge

Årets optælling af gul nøkketunge i Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle blev lavet den 18. maj, af Jonna Kabel og TM, og der blev fundet minimum 3700 frugtlegemer. Vi forsøger at tælle, når der er flest, og antallet afspejler nok mest, hvor godt vi rammer den optimale periode.

 

Klitsvampe-projektet

På årets sidste svampetur den 6. november med Æ Skurrehat til Kærgård Klitplantage fandt deltagerne fine eksemplarer af okkergul fluesvamp. Projektet til undersøgelsen af klitsvampe er startet op i 2022 og koordineres af Fjord Josephsen. Et materiale fra Naturstyrelsen vedr. Husby Klit NNP ikke modtaget – TM henvender sig igen. ​​ 

 

Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

Peer Høgsberg deltager i en følgegruppe, som indtil videre mest har været optaget af drøftelser af adgang til NNP, men biodiversiteten kommer vel ind på dagsordenen en gang.

 

 

3.​​ Kassereren​​ var ikke til​​ stede. Derfor kan vi ikke​​ godkende​​ et regnskab, der ikke er fremlagt. Det blev besluttet​​ at udsætte regnskabets godkendelse​​ til årets første bestyrelsesmøde den 15. februar 2023.

4.​​ Der var ingen​​ indkomne forslag.

5.​​ Det blev​​ besluttet, at​​ faste udgifter til IT lægges ind i budgettet.​​ Dette fremlægges på bestyrelsesmødet den 15. februar 2023.​​ Her besluttes også​​ udgifter til​​ andre​​ større​​ tiltag.

6.​​ ​​ Bestyrelsesmedlemmerne​​ Charly Rise,​​ Pernille Hansen og Fjord Josephsen genvælges​​ for de næste 2 år.

Carsten Mathiesen modtager ikke genvalg.

Bo Jonø​​ vælges som nyt bestyrelsesmedlem​​ for 2 år.

7.​​ Inger Tamdrup vælges som 1.​​ bestyrelsessuppleant. Carsten Mathiesen​​ vælges som 2. bestyrelsessuppleant, begge for 2 år.

8.​​ Ove Møberg vælges som revisor​​ for et år.

9.​​ Det besluttes, at vi på næste bestyrelsesmøde​​ diskuterer mål​​ og visioner for Æ Skurrehat i 2023.

Det har været et ønske fra hovedbestyrelsen, at​​ vi som turguides erhverver os et​​ svampediplom. Det vil blive diskuteret nærmere på​​ bestyrelsesmødet den 15. februar 2023.

Hanne Petra​​ Katballe​​ opfordrede til at møde op til Svampeforeningens Generalforsamling i København sidste weekend i februar 2023.

 

Tage Madsen / Formand Æ Skurrehat.

Dagsorden generalforsamling 2023

Generalforsamling i Æ Skurrehat 2023
Onsdag den 18/1 på Bundsbæk Møllegård kl. 19.00

Der serveres svampesuppe for deltagere i generalforsamlingen kl. 18.30 – tilmelding til Tage Madsen på mail: tm@tbmail.dk og der serveres en kop kaffe efter generalforsamlingen.

 Som start på generalforsamlingen er der et lille oplæg, hvor Hanne Petra Katballe (tidligere medlem af Æ Skurrehats bestyrelse, nu af svampeforeningens hoved-bestyrelse) fortæller om sine svampeoplevelser i Vestjylland.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1:  Valg af dirigent og stemmetællere

2:  Formandens beretning

3:  Fremlæggelse af regnskabet

4:  Behandling af indkomne forslag

5:  Budget for næste års aktiviteter

6:  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg er Charly Rise, Carsten Matthiesen, Pernille Hansen, Fjord Josephsen,

Carsten Mathiesen modtager ikke genvalg – i stedet opstilles Bo Jonø

7:  Valg af bestyrelsessuppleant (Inger Thamdrup er 1. suppl., men Carsten

Mathiesen vil gerne modtage valg som 2. suppleant til bestyrelsen)

8:  Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år

9:  Eventuelt

 

TM

 

 

Tur til Nymindegab den 24. september 2022

Referat fra Nymindegab-turen.

Vi mødtes 11 personer på P-pladsen. Der var flere svampe-arter i periferien af pladsen.
Efter en nærmere undersøgelse kørte vi videre mod Gl. Gab og gjorde holdt yderligere 2 steder for foden af klitterne.
Til sidste kørte vi ind i landet, hvor vi gik ture i klitplantagen.
Vi fandt 23 arter som endnu ikke er verificerede på svampeatlas.
Når fundene er godkendte, skriver jeg databasenumrene ind i artslisten.
Jeg vil gerne takke for stor opbakning til klitprojektet og jeg er rimelig sikker på, at vi fandt f.eks. klit-mørkhat, som jeg har ledt længe efter. De stod helt oppe på den hvide klit med hjelme rundt om. Se foto længere nede.
Der var desværre ingen vokshatte endnu. Det skyldes tørken i august ligesom sidste år. Derfor vil jeg gennemføre turen senere  i 2023.

Her fandt En af deltagerne en stor flot champignon. Han fik den med hjem, men ud fra foto mener jeg det var en Ager-champignon. Atypisk på lokaliteten.

 

Her er jeg blevet hidkaldt, så jeg kunne tage foto inden plukning.

Her er de arter jeg i første omgang mener vi fandt. Så må vi se, hvad eksperterne på svampeatlas siger:

Prægtig skørhat
Okkergul skørhat
Mellemstor gift-skørhat
Rødbrun mælkehat
Snehvid fluesvamp
Stor ametysthat
Rød ametysthat
Grovporet slimrørhat
Orangekantarel
Skællet støvbold
Pære-støvbold
Lille løghat
Silkeglinsende rødblad
Almindelig netbladhat
Klit-mørkhat
Gul skægtrøffel
Høj glanshat
Almindelig agerhat
Elledans bruskhat
Sand-stinksvamp
Fibret flammehat
Klit-champignon
Kanel-støvrør

 

Skællet støvbold

Skællet støvbold

Snehvid fluesvamp. Bemærk den flossede stok og den hudagtige ring.

Stor ametysthat. Bemærk de grove striber på stokken.

Klit-mørkhat. Gror i den hvide klit blandt hjelme.

Klit-mørkhat. Den har jeg ledt efter længe. Den er som beskrevet i bøgerne.

Klit-mørkhat. Den er typisk mørkest i midten af hatten.

Gul skægtrøffel. Bemærk de sorte hyfestrenge på yderskallen af legemet.

Gul skægtrøffel. Farven på sporerne varierer med alderen.

Fibret flammehat. Hatten er småskællet.

Fibret flammehat. Gror ved foden af f.eks. et egetræ, som var tilfældet her. Bemærk rester fra lamelslør.

Almindelig agerhat. Gullig ensfarvet hat med svagt synlige revner, fnugget stok, gråbrune lameller.

Kanel-støvrør er et svampedyr ligesom Gul troldsmør. I lup ses en masse “pasta”-rør. Den gror på dødt ved af nål. Desværre et dårligt foto.

 

Sand-stinksvamp.Ved basis af stokken ses et rosa skær som er en rest fra æggets grårosa farve.

Prægtig skørhat. En stor rød skørhat, som kan lide fyr på mager bund.

Prægtig skørhat. Se de røde streif på stokken.

Prægtig skørhat. Sporerne er cremefarvede, hvilket ses på lamellerne.

Lille løghat. Ifølge litteraturen kan den godt lide klitter og tørre områder. Det passer jo fint med fundstedet.

Denne store champignon er højst sandsynlig en Ager-champignon. Lamelsløret er væk, så det er svært at afgøre.

Denne champignon er måske en Klit-champignon, men det kan ikke afgøres ud fra foto. Ringen skal være tynd og enkel. Under ringen skal der være fnugbælter på stokken.

Muligvis Klit-champignon. Her ses rester af ring, men vi kan ikke se om der har været f.eks. stjernemønster på ringen.

 

Fjord/Æ Skurrehat.

Tur til Houvig den 17. september 2022

Referat Houvig-turen.

 


Foto af deltagerne da vi mødtes i Houvig.

Her er et referat fra svampeturen fra Houvig og op til Husby.
Vi var 9 og 1 der kom for sent, som vi mødte til sidst.
Vejret var med os. Det havde regnet hele formiddagen, men fra turstart var der tørvejr.
Vi kørte fra Houvig og ned til strandvejene:

Houvig Strand
Sidselbjerg Strand
Bækbygård Strand

Vi gjorde de bedste fund ved Houvig Strand.

Her er de klitsvampe som jeg umiddelbart artsbestemte således:

Klit-bovist, DMS10291046
Spidspuklet vokshat, DMS10291066       Valideret til Elledans-bruskhat
Klit-ametysthat, DMS10291130                Valideret til Elledans-bruskhat
Skællet støvbold, DMS10291058
Blygrå-bovist, DMS10291045
Klit-champignon, DMS10291050              Kan ikke valideres ud fra de indberettede oplysninger
Sandstinksvamp, DMS10291018

I kan finde indberetningerne i svampeatlas ved at søge på nummeret (uden “DMS”) eller
skriv eksempelvis i adresselisten:

https://svampe.databasen.org/observations/10291058

Her de foto jeg har uploadet til databasen med mine kommentarer:

Sand-stinksvamp. Se kommentarerne i atlas.

Elledans-bruskhat. Jeg håbede det var en Klit-ametysthat, men desværre!

Blygrå bovist.

Skællet støvbold med den store åbning

Skællet støvbold set fra siden.

Elledans-bruskhat. Umiddelbart lignede den en vokshat

Sporer fra Elledans-bruskhat. De måler i snit 5×10 my. Det passer perfekt på bruskhatten.

En champignon som muligvis er en Klit-champignon. Kan ikke valideres ud fra mine oplysninger. Det gør vi bedre næste gang.

Venlig hilsen

Fjord/turguide

Tur til Feldborg den 3/9 2022

Her er så referat af turen til Feldborg i lørdags.
Vi var 10 personer ialt. Som jeg skrev tidligere var der faldet 20-30 i området en uge tidligere, så vi var spændte på om der var svampe.

 

Et kort møde ved bænken inden turen.

 


Mørkt net på Galderørhat

 


Rør på Galderørhat. På ældre ses et rosa skær.

 


Fjords æske med svampe til nærmere undersøgelse.

 


Almindelig bruskbold åbnet og klar til at sende sporerne ud i verden.

 


Frisk eksemplar af Almindelig rodfordærver? Efterfølgende er jeg kommet i tvivl.  Det er nok en Flad lakporesvamp i stedet. Bemærk de mørke pletter efter berøring af porerne, som er et kendetegn på sidstnævnte. Når jeg får tid, tjekker jeg med mit mikroskop. Lakporesvampe har nemlig specielle sporer med dobbeltvægge og det er et godt kendetegn.


Ring-fnughat fandt jeg ud af. Troede først det var en art kanel-slørhat.

 


Knippe-tragthat. Meget parfumeret som den skal være.

 


Et flot svampedyr fundet af Leon. Navnet er Troldsmør. Ca. 70 mm i diameter.

Vi fandt 25 arter som jeg er sikker på. Derudover 3 arter med hvide sporer som jeg er usikre på.

Her er artslisten:

Brun kam-fluesvamp
Rødmende fluesvamp
Sortfiltet viftesvamp
Galde rørhat
Brun skælrørhat
Birkeporesvamp
Lille gift-skørhat
Okkergul skørhat
Sværtende skørhat
Almindelig bruskbold
Gråhvid melhat
Almindelig pigsvamp
Almindelig kantarel
Knippe-svovlhat
Ring-fnughat
Knippe-tragthat
Sortfiltet viftesvamp
Guldgaffel
Randbæltet grovporesvamp
Flad lakporesvamp
Spiselig skørhat
Nåle-bruskhat
Spids nøgenhat
Art af læderporesvamp. Langstakte rektangulere porer.  Atypisk -Ubestemt
Gul troldsmør

 

Venlig hilsen

Fjord/turguide Feldborg.

 

Referat fra turen til Hoverdal 12. september 2021

Turen til hoverdal den 12. september 2021.

Turen blev gennemført som annonceret. Plantagen var meget tør, idet det ikke havde regnet i flere uger, men der fandtes alligevel en del rørhatte  (punkstokket indigo-, grovporet slim-, lærke-slim-, hulstokket slim-, rødbrun og et par Karl Johan, (kun få og noget over sidste salgsdag), samt grå slimslør, brunporesvamp, almindelig kantarel (mange fik en pæn høst) og en del skørhatte (prægtig, citronbladet, stor gift). Af mere sjældne fund sås en kantet ridderhat og det første fund af stød-rørhat i Vestjylland blev fremvist.

Der var 27 deltagere med på turen. Flere generationer var repræsenteret en enkelt pige med god viden om svampene og mange yngre/midaldrene og bedsteforældre var også med, samt en ivrig Jack Russell terrier. Der var begyndere og øvede svampesamlere. Vejret var med os og vi havde en dejlig dag i Hoverdal Plantage.

 

 

 

 

Brunporesvamp

 

Stødrørhat. Første og eneste i Vestjylland. Hanne Petra Katballe.

 

Tak til David Boertmann for at være svampespecialist på turen.

Venlig hilsen

Hanne Petra Katballe.

Nymindegab turen 25. september 2021

Her et referat fra Nymindegab turen.
Jeg var afsted 3 timer før turen for at finde nogle gode steder.
Det var meget nedslående hvad jeg fandt: nærmest ingen svampe.
De andre år har der været i 100-vis af vokshatte, men der var ingen overhovedet.
Vi var kun 5 inklusiv mig selv, men fandt trods alt 10 arter mod 41 sidste år.

Her er artslisten:

Afblegende skørhat
Rødbrun mælkehat
Gul skægtrøffel
Almindelig agerhat
mellemstor giftskørhat
Brunægget huesvamp
Høj glanshat
Plettet fladhat
Rød ametysthat
Lakrød bægerlav

Herunder nogle foto med kommentarer. Det er undertegnede der hat taget foto efter hjemkomst.

 

De 4 fremmødte.

 


Hat af Rødbrun mælkehat. Bemærk papillen. Den kan godt være puklet, men ikke typisk.
Smagen er skarp. Mælken er vedvarende hvid.

 


Her ses den kridhvide mælk fra Rødbrun mælkehat.

 


Gul skægtrøffel. Bemærk myceliestrengene som mørkebrune tråde omkring trøflen

 


Her er trøflen gennemskåret. Konsistensen er meget blød og stinker.

 


Afblegende skørhat. Mild i smagen, gror på sand ved kystnære granplantager. Er i øvrigt spiselig. Men kun hvis du er sikker! Abrikos-skørhat ligner, har ektomykorizza med bøg, men er også spiselig.

 


Afblegende skørhat med cremefarvede lameller og sporer.

 


Brunægget huesvamp. Nærfoto 40x med stereolup Bemærk æggen på lamellerne som er brun. Deraf navnet.. Diameter på hatten var 4 mm.

 


Høj glanshat. En af de mange små brunsporede svampe (LBM’er). Glanshatte gror på gødning.
Stokken er hvidkalket. Det kan ses i lup, men ikke på dette foto.

 


Mose-mælkehat. Den eneste mælkehat med vandagtig transparent mælk. Den dufter af karry, men som regel først, når den er ældre. Da jeg kom hjem, duftede hele bilen af karry, mens vi ikke kunne dufte den på findestedet 3 timer tidligere.

 


Plette fladhat. Dufter meget aromatisk, frugtagtig. Smagen er bitter. Dette eksemplar var 16 cm høj. Ligner flere ridderhatte, men lamelvedhæftning er anderledes.

 


Plettet fladhat. Bemærk de mange pletter på hat og stok. Et andet kendetegn er de savtakkede lameller.

 


Plettet fladhat. Taget i stereolup 40x forstørret. Se her de savtakkede lameller.

 

Venlig hilsen

Fjord Josephsen / administrator / svampeivestjylland.dk

 

Turen til Feldborg Plantage 4/9 2021

Kære medlemmer
Alt i alt en god tur selvom det ikke har regnet i 2 uger i området.
Vi var 10 mig selv inklusiv på turen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var mange ældre svampe, som gav anledning til mange spørgsmål om, hvor forskellige svampe er i forskellige aldre.
For mig var det er udfordring at de mange modne svampe, men en god øvelse.
Jeg registrerede 60 arter, hvoraf 5  var for gamle til, at jeg kunne bestemme dem.
Jeg har taget foto efter vi kom hjem af nogle af de svampe jeg ikke kunne bestemme sammen med turdeltagerne.
Der var blandt andet Karolines svamp som var en flot Orange mosnavlehat.
Der var også en meget parfumeret hekseringshat som jeg har bestemt til Violduftende hekseringshat. Den er usædvanlig i Vestjylland.
Så var der et par arter af slørhat. De er vanskelige og den med skællet stok har jeg bestemt som tilhørende gruppen af hundeslørhatte (se foto).
Der var også en flot rødblad, som jeg troede var en slørhat. Et sporekast har lige netop afsløret, at sporerne var rosa og ikke brune. Det var en Ruskællet rødblad.

Her de 55 arter:

Orange mosnavlehat, Karolines svamp
Snehvid fluesvamp
Kugleknoldet fluesvamp
Porfyr fluesvamp
Brun kam-fluesvamp
Rødmende fluesvamp
Grå kam-fluesvamp
Olivengrå kam-fluesvamp, usikker sjælden i Vestjylland, måske atypisk Grå kamfluesvamp
Rød fluesvamp, atypisk orange hat.
Violet ametysthat
Tvefarvet ametysthat, violet filt ved basis.
Purpur væbnerhat
Sortfiltet viftesvamp
Punkstokket indigo-rørhat
Spiselig rørhat
Sommer rørhat
Galde rørhat
Brunstokket rørhat
Rødbrun rørhat
Brun skælrørhat
Almindelig skælrørhat, tidligere grå.
Filtet rørhat – gruppen
Dugget rørhat, med meget gule rør.
Gulbrun rørhat
Birkeporesvamp
Falmende skørhat
Peber skørhat
Hummer skørhat
Galde skørhat
Lille gift-skørhat
Stor gift-skørhat
Okkergul skørhat
Græsgrøn skørhat
Sværtende skørhat
Nordisk mælkehat
Manddraber-mælkehat
Ege-mælkehat
Dråbeplettet mælkehat
Mild mælkehat
Gran-mælkehat
Almindelig bruskbold
Almindelig netbladhat
Mælkehvid kødporesvamp
Gråhvid melhat
Spinkel melhat
Almindelig pigsvamp
Almindelig kantarel
Orange kantarel
Knippe-svovlhat
Agerchampignon
Ruskællet rødblad
Almindelig pælerodshat, lille med 10 cm rod
Elledans-bruskhat
Violduftende hekseringshat
art af Hundeslørhat-gruppen
5 ukendte arter  – ikke muligt at udnøgle på grund af alder

 

Her kommer 10 foto af nogle af fundene.

Jeg har indsat fotos i lav opløsning, så I ikke skal vente for længe når I åbner vores website.

Jeg sætter dem med på skift i høj opløsning i nyhedsbrevene.

 

Art af hundeslørhat1. Flotte mørke skæl på stok og lyse lameller, men brune sporer

 

 

Igen slørhatten. Hat usædvanlig blåsort, En skam der ikke var et yngre eksemplar.

 

 

Den brugte jeg 1 time på. Den stod i heksering, sporefarve, duft og lamelvedhæftning passer Violduftende hekseringshat. Sjælden i Vestjylland.

 

Rød fluesvamp. Atypisk hatfarve : meget orange, men flot.

 

 

Lille giftskørhat. Har kun ektomyccoriza med bøg. Den smagte af chilli, har hvid stok og der er et grønligt skær over lamellerne.

 

 

Kugleknoldet fluesvamp. typisk med slørrester og naturligvis en kuglerund knold som er skarp afsat. Det er der kun 2 andre der har, nemlig Panter- og Okkergul fluesvamp.

 

 

Rørhatte er blevet svære at udnøgle til artsniveau, synes jeg. Meget gule rør er atypisk for Dugget rørhat, men alt andet passer. Det var den jeg troede var Guldrørhat, men jeg blev klogere.

 

 

Her er en rigtig god spisesvamp: Gran-mælkehat. Bemærk de grønne pletter på de orange/rødlige lameller. Orangerød mælk er lig med spiselig.

 

 

Samme Granmælkehat med grønne områder på hatten. Kødet er rødligt. Findes kun ved gran og fremme fra august.

 

Her en lille perle. Som jeg vedlægger et nyhedsbrev senere. Det er Orange mosnavlehat. Som nedbryder mos (parasit). Den døbte vi Karolines svamp på turen, da hun fandt den.

Venlig hilsen Fjord Josephsen/turguide.

Palsgård Skov 21. august 2021

Palsgård Plantage

Palsgård plantage, statsskov tilplantet fra 1805 i flyvesandsområde. Det store vandskel går mellem Hampen sø og Kragsø. Blå rute  3½ km fra parkeringsplads P3 forbi Lavhedehullet, Hampen Sø og Kragsø.

Svampetur den 18. august 2021. 15 deltagere og et barn, alle medlemmer af Svampeforeningen.

Turledere Hanne Grethe Kirk og Peer Høgsberg

FUNGALISTE

 

 1. Flursvamp, høj
 2. Fluesvamp rød
 3. Fluesvamp, rødmende
 4. Kamfluesvamp, brun

 

 1. Rørhat, spiselig
 2. Rørhat sommer (? Spiselig rørhatgruppen, ung, farveskift på hatten, fint lysebrunt net på stokken)
 3. Rørhat brunstokket
 4. Rørhat, broget
 5. Rørhat, rødsprukken
 6. Rørhat, lærke-
 7. Rørhat galde-
 8. Rørhat peber-
 9. Indigorørhat, punktstokket
 10. Skælrørhat, orange

 

 1. Skørhat græsgrøn
 2. Skørhat, lille gift-
 3. Skørhat, okkergul
 4. Skørhat, prægtig
 5. Skørhat, spiselig
 6. Skørhat, tragt-
 7. Skørhat, året
 8. Kamskørhat, sp.

 

 1. Mælkehat, ege-
 2. Mælkehat, gran-
 3. Mælkehat, rødbrun
 4. Mælkehat, olivenbrun
 5. Mælkehat, sødlig

 

 1. Kantarel, almindelig

 

 1. Champignon, gulhvid

 

 1. Ametysthat, violet
 2. Ametysthat, rød
 3. Lavhat, tørve-
 4. Honningsvamp, sp. (lille)
 5. Orangekantarel
 6. Netbladhat, almindelig
 7. Rabarberhat , almindelig
 8. Melhat
 9. Skælhat, flamme-
 10. Skælhat, foranderlig
 11. Skærmhat, sodfarvet
 12. Svovlhat, knippe-
 13. Flammehat, plettet
 14. Tåreblad, sp.
 15. Bruskhat, nåle-
 16. Muslingesvamp sp.
 17. Navlehat spp.
 18. Huesvamp skær
 19. Huesvamp, lysstokket
 20. Huesvamp, sp.
 21. Løghat, stor
 22. Slørhat, grønkødet
 23. Slørhat, sp.
 24. Fladhat, bestøvlet
 25. Fladhat, løv-
 26. Fladhat, knippe
 27. Mørkhat sp. (Lysstokket?)
 28. Trævlhat, almindelig
 29. Trævlhat, sp.
 30. Porcelænshat
 31. Støvbold, krystal-
 32. Støvbold, umbrabrun
 33. Bruskbold, alm.

 

 1. Guldgaffel
 2. Ørebæger, hare-

 

 1. Brunporesvamp
 2. Hovporesvamp, randbæltet
 3. Læderporesvamp, broget
 4. Frynsesvamp, fliget
 5. Korkhat, fyrre-
 6. Tøndersvamp
 7. Rodfordærver
 8. Birkeporesvamp
 9. Kødporesvamp, bitter
 10. Viftesvamp sortfiltet

 Øverst til venstre er Gul troldsmør.  Til højre og underst er Grønkødet slørhat.

Alle foto er taget af Hanne Grethe i Hastrup Skov. 

 

 • Særligt at bemærke var måske tørve-lavhat, bleg mælkehat og høj fluesvamp
 • Desuden fandtes og bestemtes to svampedyr, troldsmør og blygrå netskorpe.
 • En flot grøn guldbasse, rovflue med bytte og citronsommerfugl blandt dyr m.v.
 • Mest rødgran og lidt løvkov på ruten, og af urter noteredes småblomstret balsamin og klatrende lærkespore flere steder i skoven.
 • Efter turen skænkedes en perikon-urtesnaps til (de fleste) og en ingefær-hyldeblomst-æblemost til de (færre) afholdende

 

Peer Høgsberg. 23. august 2021

 

Stråsø Plantage 31. juli 2021

Stråsø. turrapport 31. juli 2021

Gosmer Egekrat og Stråsø Plantage

SVAMPETUR DEN  31. JULI 2021: 13 deltagere, 4 ikke-medlemmer og 9 medlemmer af Svampeforeningen, herunder turleder Peer Høgsberg samt Hanne Grethe Kirk og  formand Tage Madsen, der modtog betaling for de 4 ikke-medlemmer.

Stråsø Plantage, statsskov, 5.200 plantage, hede og egekrat. Del af Skovbjerg Bakkeø .Turen fulgte gul fra parkeringsplads ved Gosmer Bro. Kafferast på Lærkehøj, 69 meter over havet.

 

 

 

 

SVAMPE: Der blev på turen fundet meget få svampe, det vurderedes at der endnu var gået for kort tid efter den meget tørre juli, hvor der helt hen til den 23 juli var et højrødt tørkeindeks meldt ud fra DMI. Kantarellerne var flere steder på vej op efter regnen; men de fleste var dog alt for små.

I Gosmer Egekrat fandt vi næsten ingen svampe; endnu kun brun kamfluesvamp og enkelte alm. bruskbold. Men der kunne plukkes fine modne blåbær mellem iørnebregnerne.

Derefter fandtes under eg og i rødgran unge kantareller, brun kamfluesvamp, én meget spist prægtig skørhat, guldgaffel, nåle- bruskhat, løv-fladhat og på og ved stubbe brunstokket viftesvamp og svampedyret rødært. (8 arter svampe + 1 svampedyr) Meget lidt, som nævnt.

 

PLANTER: Mange (næsten) modne mosebøllebær, blåbær, pors, prikbladet perikon, røllike og tormentil-potentil, alle gode urtesnaps-planter.

 

I ØVRIGT: Vi kortede den gule sti fra Lærkehøj og gik tilbage via Gosmervej. Der deltog to dansktalende tyskere og en polak, så det blev helt internationalt. Ved Lærkehøj  holdt vi kafferast og fik udover medbragt kaffe og te, medbragte muffins fra en ad deltagerne som generøst delte. Her fik deltagerne også smagt en mosebøllesnaps af Stråsø-mosebøllebær fra 2020, samt tilbud om en non-alcoholic aroniashot fra Elkærsholm. En hyggelig – omend svampefattig tur – i god stemning. En af nybegynder-deltagerne fik suppleret sine få fundne kantareller med kantareller med som turlederen havde samlet dagen før (på en anden lokalitet, dog…)

En fin tur og uden regn – , men med meget få svampe fremme og endnu lidt for tidligt til kantareleventyr. Men DMI´s tørkeindeks – ligesom håbet – er nu lysegrønt.

Peer Høgsberg, 31. august