Kategoriarkiv: Uncategorized

Ekstraordinær Generalforsamling februar 2024

Ekstraordinær generalforsamling​​ 

Torsdag den 29. februar kl. 19.00 på Bundsbæk Møllegård

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med to punkter på dagsordenen:

 

Godkendelse af det reviderede regnskab for 2023.

Regnskabet blev ikke fremlagt på generalforsamlingen, da kassereren ikke kunne komme frem p.g.a. store mængder sne.

 

 

§​​ 6​​ Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.​​ Æ skurrehats daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på otte medlemmer.

 

Ændres til: Æ Skurrehats daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på ​​ op til ​​​​ otte medlemmer, minimum fem.

 

§ 9 Opløsning af Æ Skurrehat

Hvis der ikke på en ordinær generalforsamling kan vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, som vedtægterne foreskriver, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.​​ Hvis denne giver samme resultat betragtes Æ Skurrehat som opløst.

 

Ændres til: Hvis der ikke på en ordinær generalforsamling kan vælges ​​ det nødvendige antal ​​ bestyrelsesmedlemmer og revisor,​​ supplerer bestyrelsen sig snarest muligt, så kravene i vedtægterne er opfyldt.

Projekt Holstebro jubileum

Projektbeskrivelse

I forbindelse med Holstebro 750års jubilæum, gennemfører Naturstyrelsen Vestjylland, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Æ Skurrehat fælles arrangementer i Husby Klitplantage og Stråsø.

 

Arbejdstitel

Oplev Husby Klitplantage​​ og Stråsø​​ med Naturstyrelsen Vestjylland og flere naturelskende foreninger.

 

 

Formål

Formålet er gennem guidede gåture at give deltagerne en​​ oplevelse i naturområderne og gennem konkrete eksempler vise hvad​​ den oprindelige natur betyder for svampe, planter, insekter, fugle og dyrelivet i områderne. Vi vil​​ på turene​​ informere om:​​ 

 • Hvorfor genskaber vi​​ den oprindelige natur i Nordvestjylland,

 • Hvordan er svampe, planter, insekter, fugle og dyr m.m. afhængig af hinanden

 • Hvad betyder de enkelte dyre/plantesamfund for bevarelsen af biodiversiteten.

 

Vi vil gerne formidle viden om naturforståelsen​​ i den​​ nordvestjyske natur. Arrangementerne handler ikke om​​ kultur- og friluftsliv.

 

Arrangementer

Vi gennemfører et arrangement:

 • i Husby Klitplantage den 1. juni fra 8.00 til​​ 13.00

 • i Stråsø den 24. august fra 8.00 til 13.00

 

Indhold

Fælles for arrangementerne.

Vi​​ etablerer​​ et fælles mødested,​​ der er åbent​​ i tidsrummet fra kl. 8.00 til 13.00.​​ Vi gennemfører en række aktiviteter, der bidrager til at få​​ oplevelser​​ i​​ naturen​​ og forstå​​ hvilken betydning svampe, planter, insekter, fugle og dyrelivet​​ har for hinandens eksistens.​​ 

 • vi​​ informerer om naturen og​​ de sammenhænge, der er mellem arterne,

 • vi​​ viser​​ eksempler på​​ de konsekvenser det får, hvis arter​​ forsvinder eller arter​​ bliver​​ for​​ dominerende,​​ 

 • vi​​ deler​​ ud af naturoplevelser,

 • vi​​ skaber aktiviteter​​ og oplevelser​​ for​​ både​​ børn og voksne,

 • vi​​ præsenterer smagsprøver på naturens råvarer,

 • vi​​ giver gode råd​​ om​​ hvordan deltagerne selv kan få gode oplevelser i naturen​​ ligesom

 • vi​​ fortæller om​​ vores​​ egne​​ oplevelser i​​ den​​ nordvestjyske​​ natur.

 

Mødestedet er omdrejningspunkt for de initiativer, der bliver gennemført.​​ Arrangementerne skal både være en oplevelse for børn og voksne.

 

Arrangement i Husby Klitplantage

Arrangementet​​ i Husby Klitplantage tager afsæt i​​ klitrækken mod vest, der omfatter​​ klitnaturtyper som hvid klit, grå/grønklit, klithede,​​ klitlavning m.m. Den mosaikagtige​​ klitnatur er levested for en lang række sjældne​​ laver, insekter, padder og fugle.

 

Naturstyrelsen er i gang med at genskabe den oprindelige natur gennem afgræsning af klitnaturen og fjernelse af ikke hjemmehørende arter som rynket rose,​​ sitkagran m.m., Rewildingprojektet bidrager til en mere lysåben blandingsskov, hvor der bliver plads til​​ den oprindelige natur med sjældne svampe, larver, planter, insekter og fugle.

 

Endeligt program planlægges i marts 2024​​ og har et særligt fokus på blomster, insekter og fugle.

 

Arrangement i Stråsø

Arrangementet​​ i Stråsø​​ tager afsæt i det​​ meget varierede​​ landskabsmosaik af heder, vådområder, skov og tørt​​ græsland.​​ De to ådale og Danmarks største koncentration af dynamiske indlandsklitter rummer særlige naturtyper som sure overdrev og skovbevokset tørvemose.

 

Heden​​ er områdets vigtigste landskabstype og​​ er levested for en lang række sjældne og rødlistede arter,

bl.a. Danmarks største bestand af vår-kobjælde.​​ Der er registreret mere end 80 rødlistede arter af planter,​​ laver, mosser, insekter, fugle og pattedyr samt en lang​​ række rødlistede svampearter i skoven.​​ Området er desuden hjemsted for Danmarks tørste bestand af krondyr.

 

Naturstyrelsen​​ undersøger om der er​​ behovet for at omdanne nåletræsbevoksninger til lysåben​​ natur og mere varierede skove,​​ herunder behovet​​ for at​​ fjerne ikke​​ hjemmehørende træarter.​​ 

 

Endeligt program planlægges i marts 2024​​ og har et særligt fokus på​​ svampe, blomster, sommerfugle, bær, dyr

 

 

Økonomi

Naturstyrelsen og foreningerne​​ finansierer selv​​ de​​ personalemæssige udgifter, ligesom vi selv benytter det udstyr og redskaber, som indgår i vores aktiviteter.​​ (Naturstyrelsen står​​ i et samarbejde med de lokale spejdere,​​ for salg af pølser, brød,​​ drikkevarer​​ m.m.).

Vi planlægger at gennemføre arrangementerne på steder, hvor vi kan modtage til​​ 200 –​​ 300 deltagere.​​ Vi har vi taget højde for tilgængeligheden​​ og​​ parkeringsforhold m.m.

 

Vi ansøger Holstebro Kommune om økonomi til finansiering af

 

Tekst

Sted

Udgifter (incl moms)

Toiletvogne med tank, inklusiv levering og afhentning

(4 toiletter)

Husby

Stråsø

 

Handikaptoilet med tank, inklusiv levering og afhentning

(1 toilet)

Husby

Stråsø

 

Telt til fællessamlinger, inklusiv opsætning og nedtagning

1 telt​​ 

Husby

Stråsø

 

Samlede udgifter

 

 

 

 

 

Referat Generalforsamling 2024

Referat​​ Generalforsamling​​ 2024 den​​ 24. januar kl.19

Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern

 

Der var​​ 7 fremmødte​​ ud af 130 foreningsmedlemmer.

Fra bestyrelsen​​ var der afbud fra Tina Larsen,​​ Pernille​​ Hansen og Carsten Mathiesen.

Kl. 18.30​​ blev der serveret​​ svampesuppe​​ kogt på kantareller​​ og Spiselig rørhat.

Hertil​​ var der​​ flutes,​​ og efter generalforsamlingen​​ sørgede​​ Tage​​ (TM)​​ for​​ kaffe og kage.

 

Inden generalforsamlingen​​ lavede Fjord et lille indlæg om​​ status i 2023​​ på de​​ 2 projekter: Klitsvampe​​ og Husby Klitplantage.​​ 

Husby​​ projektet forløber 2021-2026, men svampemæssigt er vi først kommet med sent i 2023. Fjord​​ forventer derfor, at​​ 2024​​ bliver et spændende år​​ registreringsmæssigt.​​ Se i øvrigt​​ status for Husby klitplantage​​ projektet​​ 2023 på hjemmesiden.

Klitsvampe​​ projektet gav ikke fund af nye arter i forhold til tidligere år.​​ Det skyldtes bl.a. den tørre​​ periode, der resulterede i meget få svampe i september, hvor​​ turene var planlagt.​​ Fjord overvejer at​​ gøre mere brug af ad hoc ture i fremtiden, da​​ klimaet ofte er uforudsigeligt. Se​​ status 2023​​ mht. Klitsvampefund​​ på hjemmesiden.

 

Referat ifølge dagsorden:

 

 • Valg af​​ dirigent og referenter.

Ove​​ Møberg blev valgt som dirigent.

Peer Høgsberg og Fjord Josephsen blev valgt​​ som referenter

 

 • Formandens beretning.

 

 

Svampeåret 2023 i Vestjylland

Våd vinter med lidt nattefrost i februar, hvorefter temperaturen igen kom i plus, så det var muligt at finde almindeligt forekommende vintersvampe, for mit vedkommende bl.a. Pibet Rørkølle i en lille kommunal bøgeplantning fra midten af halvfemserne. Arten blev der fundet første gang i november 2017, og den har været fremme med op til 250 frugtlegemer fra sidst i oktober til medio januar lige siden – almindelig, men der er da også lidt at kigge efter i vintertiden.

Ikke de store oplevelser på svampefronten med et lidt tørt forår og sommer, men juli bød på rekord-nedbør, med 230 mm i min private dogme-regnmåler. I august var der rigelig med nedbør til at svampene kunne trives, dog afbrudt af en tør periode i primo september, og oktobers meget store regnmængder gav ideelle betingelser for svampene til sidst i november.

Sæsonen for spisesvampe må betegnes som rigtig god med pænt med kantareller fra juli, flere i august, og det var stadig muligt at samle portioner af kantareller til ultimo oktober. Der meldes desuden om fint med Ametystkantareller fra den østlige del af området.

 

 

 

 

Spiselig rørhat/Karl Johan toppede tidligt og i store mængder allerede sidste halvdel af juli, og mange af rørhattene var uden angreb af larver. I en enkelt rapport nævnes det, at der på voksestederne i ædelgranplantager ser ud til at være en sammenhæng mellem Karl Johan og rød fluesvamp. Fra sidst i september og ind i oktober kom Brunstokket rørhat i plantagerne, og Engvokshat på overdrevs-arealer. Årets sene høst af Tragtkantarel og Almindelig Pigsvamp var rigtig god helt frem til efter 20. november, hvor vejret slog om.​​ 

​​ 

Klitsvampe​​ 

Undersøgelsen af forekomsten af svampe i klitterne langs Vestkysten lever videre med to ture i september, hvor der blev kigget på den hvide og den grå klit ved Søndervig og Nymindegab. Der var kun få arter i forhold til tidligere, men i den hvide klit fandt deltagerne Klit-mørkhat. I den grå klit var der flere arter af støvbolde, der i blandt den store Skællet støvbold, Blygrå bovist og Klit-bovist. Lille løghat er fast beboer i den sandede del af den grå klithede. Vokshattene kom først i november, og der var det Kegle-vokshat, der var dominerende.

 

Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

Peer Høgsberg deltager i den rådgivende projektgruppe for Æ Skurrehat. Der har ikke været sager af væsentlig svampemæssig interesse i 2023, men det er vilkårene for at deltage, og der kan senere i forløbet komme emner, hvor det er vigtigt at præge arbejdet. Peer har afholdt tre ture i Naturnationalparkområdet, hvor der bl. a. er fundet Stødrørhat parasiterende på Brunporesvamp, som voksede på en stub af sitkagran. På turene sås også rust-korkpigsvamp og blålig korkpigsvamp på vejkanter i rødgranplantage, og den lillebitte nissenål på gamle svampefrugtlegemer.

 

Diplomprøve

Fjord Josephsen, Hanne Grethe Kirk, Peer Høgsberg, Pernille Hansen og Tina Larsen stillede op til diplomprøven i Århus, og alle bestod. Flot og stort til lykke – lokalafdelingen har brug for dem!

 

 

 

 • Behandling af indkomne​​ forslag.

Der er ikke modtaget​​ nogen forslag.

 

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Tina Larsen.

Regnskabet​​ kunne ikke​​ fremlægges og godkendes, da​​ der ikke forelå et regnskab.

Der var enighed om, at dette ikke er​​ tilfredsstillende.​​ Fremlæggelse af regnskabet udskydes. Se​​ nærmere​​ under punktet eventuelt.

 

 • Budget for næste​​ års aktiviteter, evt. fremskrivning​​ ved TL.

Det var ikke muligt at lægge budget, da​​ der ikke forelå et regnskab.

 

 

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg​​ for 2 år er:​​ 

TM, DM, PH, TL

Alle 4​​ modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem​​ Charly Rise er udtrådt.

​​ 1. suppleant​​ Inger Thamdrup​​ vælges​​ for​​ 1 år​​ som bestyrelsesmedlem.

 

 • Valg af suppleanter​​ til bestyrelsen.

Inger Thamdrup​​ udtræder som 1. suppleant.

Carsten​​ Mathiesen​​ vælges som 1. suppleant.

Vi​​ mangler derfor en 2. suppleant.

 

 • Valg af revisor og revisorsuppleant.

Ove Møberg tager imod​​ genvalg som revisor.

Der vælges​​ ingen​​ revisorsuppleant.

 

 • Eventuelt.

 • Der indkaldes​​ snarest​​ til ekstraordinær generalforsamling den 29/2 kl. 19.

Her fremlægges og godkendes regnskabet, og der fremsættes​​ forslag til ændring af​​ vedtægterne.​​ TM kontakter hovedbestyrelsen.

 • I 2023 har vi aflyst 2 bestyrelsesmøder​​ pga. af manglende fremmøde. Det er der bred enighed om, ikke er​​ tilfredsstillende. Dette​​ sættes på dagsordenen​​ på bestyrelsesmødet den 29/2 kl.17.

 • Der​​ ønskes en diskussion på bestyrelsesmødet den 29/2​​ om, hvorledes vi​​ får​​ foreningsmedlemmer med på fremtidige generalforsamlinger.

 • Bo​​ Jonø​​ informerede om Holstebro​​ 750-års​​ jubilæum​​ og projektet​​ som​​ bl.a. arrangeres af​​ Naturstyrelsen​​ Vestjylland.​​ Æ Skurrehat ønsker​​ også​​ at deltage.

Projektbeskrivelsen​​ lægges op på vores hjemmeside.​​ 

Der gennemføres 2 arrangementer:​​ 

 • ​​ Husby Klitplantage den 1. juni kl. 8-13

 • Stråsø​​ den 24. august kl. 8-13.

Endeligt program​​ kommer​​ i marts​​ måned.

 

 

 

 

 

 

 

Tage Madsen/Formand

Dagsorden Generalforsamling 2024

Generalforsamling i Æ Skurrehat 2024

Onsdag den 24. januar på Bundsbæk Møllegård kl. 19

 

Der serveres svampesuppe for deltagerne i generalforsamlingen kl. 18.30.

Tilmelding til Tage Madsen på mail:​​ tm@tbmail.dk​​ og der serveres en kop kaffe efter generalforsamlingen – TM sørger for brød/kaffe.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Før generalforsamlingen laver Fjord et lille indlæg om lokalafdelingens Klitsvampe-projekt, som har været i gang i 2023 (del af afdelingens beretning).

 

Valg af dirigent, referenter og stemmetællere – Ove er foreslået som dirigent

 

Formandens beretning v. TM

 

Behandling af indkomne forslag – ingen forslag modtaget

 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ​​ v. TL ​​ 

 

Budget for næste års aktiviteter – evt. ”fremskrivning” ​​ v. TL

 

Valg til bestyrelsen: på valg er: TM, DM, PHøgsb., TL ​​ - ​​ er villige til genvalg​​ 

Charly Rise udtrådt, og nyt medlem skal vælges.​​ 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Inger Thamdrup stopper??​​ 

Carsten Matthiesen genvalg?

 

Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år.

 

Evt.

 

TM

 

 

 

 

 

[docxpresso

Referat generalforsamling 2023

 

Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern

Referenter:​​ Fjord Josephsen​​ og​​ Peer Høgsberg​​ 

 

Der var​​ 9 fremmødte.

Fra bestyrelsen var der afbud fra Pernille Hansen, Tina​​ Larsen​​ og Carsten Mathiesen.

 

Inden generalforsamlingen havde vi inviteret Hanne Petra​​ Katballe til at give et foredrag om​​ hendes Vestjyske fund af svampe i 2022.​​ Det var​​ meget inspirerende, og formanden udtrykte sin glæde​​ og stolthed​​ over, at vi har en så stor kapacitet indenfor​​ svamperiget her i det Vestjyske.​​ Et af Hannes budskaber er, at vi​​ kan finde mange flere​​ af de​​ svampe​​ der ifølge svampeatlas ikke burde findes​​ vest​​ for israndslinjen.​​ Vi skal bare se​​ godt​​ efter.

 

Inden generalforsamlingen bød lokalforeningen​​ på traktement til de fremmødte på Dinas og Peers svampesupper, samt flutes, øl og vand.

 

Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage.

Generalforsamlingen afvikledes i en god, hyggelig og rar stemning. Formand Tage Madsen bød velkommen.

 

Referat ifølge dagsorden:

1.​​ Valg af dirigent og stemmetællere:

Som dirigent valgtes Ove Møberg. Det blev konstateret at generalforsamlingen var varslet rettidigt.​​ 

 

2. Formandens beretning:

Svampesæsonen i 2022

For spisesvampenes vedkommende tror jeg, at vi har haft et år, hvor høsten var som normalt, præget af en tør, varm sommer, hvor der ikke var meget at komme efter, men det blev bedre, da der kom noget nedbør tidligt i august– helt efter reglerne, og efteråret blev varmt og mildt med masser af muligheder for at finde svampe.

 

De første kantareller kom tidligt, og frem til først i juli var der pæne portioner at finde, nogle steder endda rigtig mange, men så kom sommertørken, og ikke før sidst i september var der igen lidt at komme efter. Selv kiggede jeg til mine steder / mycelier fra tidligt i juni, men det blev ikke til meget. Generelt ikke mange i den sene sæson.

Karl johan udeblev i den tørre sommer, men den kom på banen i september, og hvilken entre den gjorde. Der var overvældende mange lidt længere inde i landet, og de var gode uden myggelarver og sneglegnav. Det blev til en lang sæson, hvor jorden var fuld af væde, og de sidste karl johan blev hentet sidst i oktober. Måske det bedste år for spiselig rørhat/karl johan i mange år.

I Vestjylland er brunstokket rørhat en art, der spiller en stor rolle for mange, der går efter spisesvampe. De første var fremme i september, og i oktober kom den i pæne mængder, bl.a. i pyntegrønt bevoksninger i den sydlige del af området, og der meldes om indsamling af ca. 20 kg brunstokket fra en enkelt lokalitet.

​​ Punktstokket indigorørhat forekom nok nærmest ”få og spredt”, og så var der nogle steder pænt med galderørhat, så der på turene var en god mulighed for at forklare, at ikke alle rørhatte uden videre hører til de velsmagende svampe. På en tur til Stauning Kommuneplantage fandt vi grovporet slimrørhat i store mængder.

 

De lidt sene arter tåge-tragthat og violet hekseringshat kom som ofte før i spredte forekomster. Almindelig pigsvamp er meldt ind med ”normal forekomst,” men på enkelte lokaliteter blev der ikke fundet mange, hvilket måske er noget atypisk.

På en tur i Varde Sdr. Plantage blev der sidst i oktober (som normalt) fundet trompetsvampe, et af de få steder, vi finder denne art i Vestjylland. Der var vist nærmest normal forekomst af tragtkantareller, og der er fundet blomkålssvampe i nåletræsplantagerne.​​ 

Farvesvampen rødlig okkerporesvamp blev fundet på en død seljerøn ved Randbøl, og blodrød slørhat fandtes i en pæn mængde sammen med tragtkantareller i Engelsholm Vesterskov - ellers få farveslørhatte, bl.a. cinnoberbladet – og cinnoberskællet slørhat.

Da jeg gennemlæse et par af de tidligere referater fik jeg den tanke, at jeg ofte før har oplevet det aktuelle år som atypisk – men de gamle referaters lære er nok, at sæsonerne i nogen grad ligner hinanden, i hvert fald med en længere tørkeperiode om sommeren, og det bør vi vel ikke blive forbavsede over.

 

Ture

Der er afholdt 14 ture for medlemmerne (minus en tur), heraf tre efter klitsvampe og to ad hoc efter stenmorkler og gul nøkketunge. En ad hoc tur efter vårmusseron blev aflyst, da der ikke kom frugtlegemer på myceliet i 2022. Som noget nyt prøvede vi at lave svampefestival i Holstebro på Skovlund Naturskole. Vejret var ikke specielt godt til arrangementet, men ca. 40 deltagere var dog det største antal deltagere ved årets arrangementer. Svampefestival blev koordineret af Dina Møborg og det bliver gentaget i 2023.​​ 

 

Svampekursus

Kurset i Holstebro havde kun 5 deltagere, og PH/TM fordelte arbejdet mellem os. Deltagertallet var så lavt, at vi bør overveje, om vores omtale af kurserne er god nok, men vi har i hvert fald haft muligheden for at rekruttere et nyt bestyrelsesmedlem – Bo Jonø.​​ 

 

Gul nøkketunge

Årets optælling af gul nøkketunge i Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle blev lavet den 18. maj, af Jonna Kabel og TM, og der blev fundet minimum 3700 frugtlegemer. Vi forsøger at tælle, når der er flest, og antallet afspejler nok mest, hvor godt vi rammer den optimale periode.

 

Klitsvampe-projektet

På årets sidste svampetur den 6. november med Æ Skurrehat til Kærgård Klitplantage fandt deltagerne fine eksemplarer af okkergul fluesvamp. Projektet til undersøgelsen af klitsvampe er startet op i 2022 og koordineres af Fjord Josephsen. Et materiale fra Naturstyrelsen vedr. Husby Klit NNP ikke modtaget – TM henvender sig igen. ​​ 

 

Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede

Peer Høgsberg deltager i en følgegruppe, som indtil videre mest har været optaget af drøftelser af adgang til NNP, men biodiversiteten kommer vel ind på dagsordenen en gang.

 

 

3.​​ Kassereren​​ var ikke til​​ stede. Derfor kan vi ikke​​ godkende​​ et regnskab, der ikke er fremlagt. Det blev besluttet​​ at udsætte regnskabets godkendelse​​ til årets første bestyrelsesmøde den 15. februar 2023.

4.​​ Der var ingen​​ indkomne forslag.

5.​​ Det blev​​ besluttet, at​​ faste udgifter til IT lægges ind i budgettet.​​ Dette fremlægges på bestyrelsesmødet den 15. februar 2023.​​ Her besluttes også​​ udgifter til​​ andre​​ større​​ tiltag.

6.​​ ​​ Bestyrelsesmedlemmerne​​ Charly Rise,​​ Pernille Hansen og Fjord Josephsen genvælges​​ for de næste 2 år.

Carsten Mathiesen modtager ikke genvalg.

Bo Jonø​​ vælges som nyt bestyrelsesmedlem​​ for 2 år.

7.​​ Inger Tamdrup vælges som 1.​​ bestyrelsessuppleant. Carsten Mathiesen​​ vælges som 2. bestyrelsessuppleant, begge for 2 år.

8.​​ Ove Møberg vælges som revisor​​ for et år.

9.​​ Det besluttes, at vi på næste bestyrelsesmøde​​ diskuterer mål​​ og visioner for Æ Skurrehat i 2023.

Det har været et ønske fra hovedbestyrelsen, at​​ vi som turguides erhverver os et​​ svampediplom. Det vil blive diskuteret nærmere på​​ bestyrelsesmødet den 15. februar 2023.

Hanne Petra​​ Katballe​​ opfordrede til at møde op til Svampeforeningens Generalforsamling i København sidste weekend i februar 2023.

 

Tage Madsen / Formand Æ Skurrehat.

Dagsorden generalforsamling 2023

Generalforsamling i Æ Skurrehat 2023
Onsdag den 18/1 på Bundsbæk Møllegård kl. 19.00

Der serveres svampesuppe for deltagere i generalforsamlingen kl. 18.30 – tilmelding til Tage Madsen på mail: tm@tbmail.dk og der serveres en kop kaffe efter generalforsamlingen.

 Som start på generalforsamlingen er der et lille oplæg, hvor Hanne Petra Katballe (tidligere medlem af Æ Skurrehats bestyrelse, nu af svampeforeningens hoved-bestyrelse) fortæller om sine svampeoplevelser i Vestjylland.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1:  Valg af dirigent og stemmetællere

2:  Formandens beretning

3:  Fremlæggelse af regnskabet

4:  Behandling af indkomne forslag

5:  Budget for næste års aktiviteter

6:  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg er Charly Rise, Carsten Matthiesen, Pernille Hansen, Fjord Josephsen,

Carsten Mathiesen modtager ikke genvalg – i stedet opstilles Bo Jonø

7:  Valg af bestyrelsessuppleant (Inger Thamdrup er 1. suppl., men Carsten

Mathiesen vil gerne modtage valg som 2. suppleant til bestyrelsen)

8:  Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år

9:  Eventuelt

 

TM

 

 

Tur til Nymindegab den 24. september 2022

Referat fra Nymindegab-turen.

Vi mødtes 11 personer på P-pladsen. Der var flere svampe-arter i periferien af pladsen.
Efter en nærmere undersøgelse kørte vi videre mod Gl. Gab og gjorde holdt yderligere 2 steder for foden af klitterne.
Til sidste kørte vi ind i landet, hvor vi gik ture i klitplantagen.
Vi fandt 23 arter som endnu ikke er verificerede på svampeatlas.
Når fundene er godkendte, skriver jeg databasenumrene ind i artslisten.
Jeg vil gerne takke for stor opbakning til klitprojektet og jeg er rimelig sikker på, at vi fandt f.eks. klit-mørkhat, som jeg har ledt længe efter. De stod helt oppe på den hvide klit med hjelme rundt om. Se foto længere nede.
Der var desværre ingen vokshatte endnu. Det skyldes tørken i august ligesom sidste år. Derfor vil jeg gennemføre turen senere  i 2023.

Her fandt En af deltagerne en stor flot champignon. Han fik den med hjem, men ud fra foto mener jeg det var en Ager-champignon. Atypisk på lokaliteten.

 

Her er jeg blevet hidkaldt, så jeg kunne tage foto inden plukning.

Her er de arter jeg i første omgang mener vi fandt. Så må vi se, hvad eksperterne på svampeatlas siger:

Prægtig skørhat
Okkergul skørhat
Mellemstor gift-skørhat
Rødbrun mælkehat
Snehvid fluesvamp
Stor ametysthat
Rød ametysthat
Grovporet slimrørhat
Orangekantarel
Skællet støvbold
Pære-støvbold
Lille løghat
Silkeglinsende rødblad
Almindelig netbladhat
Klit-mørkhat
Gul skægtrøffel
Høj glanshat
Almindelig agerhat
Elledans bruskhat
Sand-stinksvamp
Fibret flammehat
Klit-champignon
Kanel-støvrør

 

Skællet støvbold

Skællet støvbold

Snehvid fluesvamp. Bemærk den flossede stok og den hudagtige ring.

Stor ametysthat. Bemærk de grove striber på stokken.

Klit-mørkhat. Gror i den hvide klit blandt hjelme.

Klit-mørkhat. Den har jeg ledt efter længe. Den er som beskrevet i bøgerne.

Klit-mørkhat. Den er typisk mørkest i midten af hatten.

Gul skægtrøffel. Bemærk de sorte hyfestrenge på yderskallen af legemet.

Gul skægtrøffel. Farven på sporerne varierer med alderen.

Fibret flammehat. Hatten er småskællet.

Fibret flammehat. Gror ved foden af f.eks. et egetræ, som var tilfældet her. Bemærk rester fra lamelslør.

Almindelig agerhat. Gullig ensfarvet hat med svagt synlige revner, fnugget stok, gråbrune lameller.

Kanel-støvrør er et svampedyr ligesom Gul troldsmør. I lup ses en masse “pasta”-rør. Den gror på dødt ved af nål. Desværre et dårligt foto.

 

Sand-stinksvamp.Ved basis af stokken ses et rosa skær som er en rest fra æggets grårosa farve.

Prægtig skørhat. En stor rød skørhat, som kan lide fyr på mager bund.

Prægtig skørhat. Se de røde streif på stokken.

Prægtig skørhat. Sporerne er cremefarvede, hvilket ses på lamellerne.

Lille løghat. Ifølge litteraturen kan den godt lide klitter og tørre områder. Det passer jo fint med fundstedet.

Denne store champignon er højst sandsynlig en Ager-champignon. Lamelsløret er væk, så det er svært at afgøre.

Denne champignon er måske en Klit-champignon, men det kan ikke afgøres ud fra foto. Ringen skal være tynd og enkel. Under ringen skal der være fnugbælter på stokken.

Muligvis Klit-champignon. Her ses rester af ring, men vi kan ikke se om der har været f.eks. stjernemønster på ringen.

 

Fjord/Æ Skurrehat.

Tur til Houvig den 17. september 2022

Referat Houvig-turen.

 


Foto af deltagerne da vi mødtes i Houvig.

Her er et referat fra svampeturen fra Houvig og op til Husby.
Vi var 9 og 1 der kom for sent, som vi mødte til sidst.
Vejret var med os. Det havde regnet hele formiddagen, men fra turstart var der tørvejr.
Vi kørte fra Houvig og ned til strandvejene:

Houvig Strand
Sidselbjerg Strand
Bækbygård Strand

Vi gjorde de bedste fund ved Houvig Strand.

Her er de klitsvampe som jeg umiddelbart artsbestemte således:

Klit-bovist, DMS10291046
Spidspuklet vokshat, DMS10291066       Valideret til Elledans-bruskhat
Klit-ametysthat, DMS10291130                Valideret til Elledans-bruskhat
Skællet støvbold, DMS10291058
Blygrå-bovist, DMS10291045
Klit-champignon, DMS10291050              Kan ikke valideres ud fra de indberettede oplysninger
Sandstinksvamp, DMS10291018

I kan finde indberetningerne i svampeatlas ved at søge på nummeret (uden “DMS”) eller
skriv eksempelvis i adresselisten:

https://svampe.databasen.org/observations/10291058

Her de foto jeg har uploadet til databasen med mine kommentarer:

Sand-stinksvamp. Se kommentarerne i atlas.

Elledans-bruskhat. Jeg håbede det var en Klit-ametysthat, men desværre!

Blygrå bovist.

Skællet støvbold med den store åbning

Skællet støvbold set fra siden.

Elledans-bruskhat. Umiddelbart lignede den en vokshat

Sporer fra Elledans-bruskhat. De måler i snit 5×10 my. Det passer perfekt på bruskhatten.

En champignon som muligvis er en Klit-champignon. Kan ikke valideres ud fra mine oplysninger. Det gør vi bedre næste gang.

Venlig hilsen

Fjord/turguide

Tur til Feldborg den 3/9 2022

Her er så referat af turen til Feldborg i lørdags.
Vi var 10 personer ialt. Som jeg skrev tidligere var der faldet 20-30 i området en uge tidligere, så vi var spændte på om der var svampe.

 

Et kort møde ved bænken inden turen.

 


Mørkt net på Galderørhat

 


Rør på Galderørhat. På ældre ses et rosa skær.

 


Fjords æske med svampe til nærmere undersøgelse.

 


Almindelig bruskbold åbnet og klar til at sende sporerne ud i verden.

 


Frisk eksemplar af Almindelig rodfordærver? Efterfølgende er jeg kommet i tvivl.  Det er nok en Flad lakporesvamp i stedet. Bemærk de mørke pletter efter berøring af porerne, som er et kendetegn på sidstnævnte. Når jeg får tid, tjekker jeg med mit mikroskop. Lakporesvampe har nemlig specielle sporer med dobbeltvægge og det er et godt kendetegn.


Ring-fnughat fandt jeg ud af. Troede først det var en art kanel-slørhat.

 


Knippe-tragthat. Meget parfumeret som den skal være.

 


Et flot svampedyr fundet af Leon. Navnet er Troldsmør. Ca. 70 mm i diameter.

Vi fandt 25 arter som jeg er sikker på. Derudover 3 arter med hvide sporer som jeg er usikre på.

Her er artslisten:

Brun kam-fluesvamp
Rødmende fluesvamp
Sortfiltet viftesvamp
Galde rørhat
Brun skælrørhat
Birkeporesvamp
Lille gift-skørhat
Okkergul skørhat
Sværtende skørhat
Almindelig bruskbold
Gråhvid melhat
Almindelig pigsvamp
Almindelig kantarel
Knippe-svovlhat
Ring-fnughat
Knippe-tragthat
Sortfiltet viftesvamp
Guldgaffel
Randbæltet grovporesvamp
Flad lakporesvamp
Spiselig skørhat
Nåle-bruskhat
Spids nøgenhat
Art af læderporesvamp. Langstakte rektangulere porer.  Atypisk -Ubestemt
Gul troldsmør

 

Venlig hilsen

Fjord/turguide Feldborg.

 

Referat fra turen til Hoverdal 12. september 2021

Turen til hoverdal den 12. september 2021.

Turen blev gennemført som annonceret. Plantagen var meget tør, idet det ikke havde regnet i flere uger, men der fandtes alligevel en del rørhatte  (punkstokket indigo-, grovporet slim-, lærke-slim-, hulstokket slim-, rødbrun og et par Karl Johan, (kun få og noget over sidste salgsdag), samt grå slimslør, brunporesvamp, almindelig kantarel (mange fik en pæn høst) og en del skørhatte (prægtig, citronbladet, stor gift). Af mere sjældne fund sås en kantet ridderhat og det første fund af stød-rørhat i Vestjylland blev fremvist.

Der var 27 deltagere med på turen. Flere generationer var repræsenteret en enkelt pige med god viden om svampene og mange yngre/midaldrene og bedsteforældre var også med, samt en ivrig Jack Russell terrier. Der var begyndere og øvede svampesamlere. Vejret var med os og vi havde en dejlig dag i Hoverdal Plantage.

 

 

 

 

Brunporesvamp

 

Stødrørhat. Første og eneste i Vestjylland. Hanne Petra Katballe.

 

Tak til David Boertmann for at være svampespecialist på turen.

Venlig hilsen

Hanne Petra Katballe.