Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Æ Skurrehat

Onsdag den 20. januar 2021

Bundsbæk Møllegård kl. 19.00

Glædelig jul og godt nytår ønskes til alle !

Dette års generalforsamling bliver helt anderledes end tidligere. På grund af corona-restriktioner, som løbende justeres efter smittetallet, er det nødvendigt at gennemføre generalforsamlingen uden servering eller underholdende indslag, og det er nødvendigt med tilmelding til fmd., så vi kan overholde de til den tid gældende restriktioner m.h.t. antal deltagere. Tilmelding: mli.tm@turbopost.dk evt. tlf. 23641406

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

1:  Valg af dirigent og stemmetællere

2:  Formandens beretning

3:  Fremlæggelse af regnskab

4:  Behandling af indkomne forslag

5:  Budget for næste års aktiviteter

6:  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

På valg er Charly Rise, Helmuth Andresen, Carsten Mathiesen, Peer Høgsberg

Valg af bestyrelsessuppleant på valg er Fjord Josephsen  –  (alle modtager genvalg)

Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for et år

Eventuelt

TM