Månedsarkiv: november 2016

HERBORG BAKKER 16.OKTOBER 2016

Der er svampe i Herborg Bakker! 

Ja, selvfølgelig er der også svampe i Herborg Bakker. Ikke at de myldrede og lyste op i skovbunden, men det ansporede blot os fire deltagere til at få øjne og fingre ned i græs og løv.

 

Fra P-pladsen på Bakkevej gik vi med uret rundt langs stierne. I den blandede løvtræsbevoksning fandt vi bruskbolde, brombær og en masse brombærlignende planter (fliget brombær, Rubus laciniatus; ynder især mager jord. Se mere på fugleognatur.dk).

Længere fremme under de store bøge var der også sparsomt med svampe, men det var dog her vi fandt hovedparten af arterne på listen nedenfor. En enkelt, slemt henfalden rørhat kan tyde på, at det bare er med at prøve igen næste år.

 

Efter at have nydt udsigten fra den største oldtidshøj, faldt Tinas opmærksomme blik på nogle små snehvide vokshatte mellem græs og lyng helt op langs stien. Og igen langs hegnet på nordsiden af højen endnu en klar farve fra grupper af  mønjevokshatte. Så der blev kigget en ekstra gang under turen videre over det hegnede og afgræssede areal.

Måske har vi her et kommende stort overdrev, hvor vores børnebørn vil gå på vokshattejagt?

Hedeområdet omkring oldtidshøjene har været fredet siden 1952 (det nordligste stykke fra 1969). Hele Herborg Bakker blev omfattet af en ny fredning i 1982. Her inddrog man den skovbevoksede del af bakkerne og de  syd- og østvendte arealer, der fortsat kunne indgå i landbrugsmæssig drift.  I 2011 er dyrkning ophørt, og arealerne bliver naturplejet med henblik på overgang til udyrket græs/hede. Samtidig er de 2 søer anlagt, og nyt stisystem etableret.

Kaffen og Helmuths kage nød vi på bænken ved de to små søer og fik sat navne på det meste af dagens høst.

 

Artsliste

 

Grenet stødsvamp

Almindelig guldgaffel

Gul bævresvamp

Håret læderporesvamp

Birkeporesvamp

Almindelig netbladhat

Snehvid vokshat

Mønjevokshat

Rød ametysthat

Gulstokket huesvamp

Kugleknoldet fluesvamp

Rødmende fluesvamp

Glimmerblækhat

Udspilet blækhat

Lysstokket mørkhat

Sværtende skørhat

Okkergul skørhat

Almindelig bruskbold

Referat skrevet af Inger Thamdrup

 

 

NØRHOLM GODS 2.OKTOBER 2016

Løvskov med eg bøg og ahorn.Tage Helmuth og Tina Foto: Hanne Petra

Løvskov med eg bøg og ahorn.Tage Helmuth og Tina
Foto: Hanne Petra  Katballe

Orangegul køllesvamp Foto: Hanne Petra

Orangegul køllesvamp
Foto: Hanne Petra Katballe

På kanten af egekrat og græsland....og skøn udsigt til engen nedenfor .. Ægteparret, Henrik, Tage , Helmuth og David. Fotograf: Hanne Petra Katballe

På kanten af egekrat og græsland….og skøn udsigt til engen nedenfor ..
Ægteparret, Henrik, Tage , Helmuth og David.
Fotograf: Hanne Petra Katballe

David Boertmann spejder efter det næste fund der skal bestemmes - mens turdeltagerene leder og søger.... Tina og et lokalt ægtepar der kendte til stedet - men som jeg desværre ikke har navnene på - endnu !! Foto: Hanne Petra Katballe

David Boertmann spejder efter det næste fund der skal bestemmes – mens turdeltagerene leder og søger…. Tina og et lokalt ægtepar der kendte til stedet – men som jeg desværre ikke har navnene på – endnu !!
Foto: Hanne Petra Katballe

Tueporesvamp ved eg -- fandt denne i Vestjylland sjældne svamp 2 steder på arealet. Foto: Hanne Petra Katballe

Tueporesvamp ved eg — fandt denne i Vestjylland sjældne svamp 2 steder på arealet.
Foto: Hanne Petra Katballe

Og hør Helmuth hvad har du i din kurv i dag ?? .... Foto: Hanne Petra Katballe

Og hør Helmuth hvad har du i din kurv i dag ?? ….
Foto: Hanne Petra Katballe

Puppe-snyltekølle og en lille vokshat eller to.... Foto: Hanne Petra Katballe

Puppe-snyltekølle og en lille vokshat eller to….
Foto: Hanne Petra Katballe

NØRHOLM GODS  VARDE  2.oktober2016

David Boertmann var vores svampespecialist på turen, han fortalte beredvilligt om alle de svampe vi fandt.

David er forfatter til bogen Vokshatte, og heldigvis fandt vi nogle af disse små meget smukke og farverige svampe, der er kendetegnet ved at vokse på græsland hvor der græsses og ikke bliver gødet. Flere af vokshattene er indikatorer for en værdifuld naturtype,græsland eller overdrev, der bliver mindre og mindre af i den danske natur.

Vi var 8 deltager på turen og vi mødes ved Nørholm Gods i silende regnvejr.

Vi kørte i vores biler til overdrevet, der ligger lidt fra godset. Regnen var stilnet lidt af og vi begav os ud i terrænet.

Det er et meget varieret areal, der er partier med overdrev, egekrat og eng og med Linding Å der snoer sig igennem landskabet .

I løbet af turen blev vejret rigtig fint og det blev solskin og blå himmel. Vi sluttede af med den medbragte kaffe og fik en god snak om dagens forløb.

Vi fandt flere svampe der ikke lod sig bestemme, de er derfor udeladt af listen.

 

FUNGA liste:

Mønje-vokshat

Snehvid vokshat

Voksgul vokshat

Brusk-vokshat

 

Håret læderporesvamp

Birkeporesvamp

Tøndersvamp

Almindelig bruskbold

Rød ametysthat

Finstokket mosnavlehat

Orange mosnavlehat

Spids nøgenhat

Halvkugleformet bredblad

Almindelig glanshat

Almindelig glanshat

Ege-mælkehat

Rynket mælkehat

Purpurbroget skørhat

Spiselig skørhat

Sværtende skørhat

Brun kamskørhat

Broget skørhat

Okkergul skørhat

Rødmende fluesvamp

Brun kamfluesvamp

Punktstokket indigorørhat

Rød skælrørhat   ved poppel

Brunægget huesvamp

Blankstokket huesvamp

Toppet huesvamp

Sodfarvet skærmhat

 

Almindelig bruskbold

Abrikoskølle

Orangegul køllesvamp

Puppe-snyltekølle

 

Polygon-voksskind

Egevoksskind

Egens barksprænger

Hyldehinde

Purpurlædersvamp

Ruslædersvamp

Klar bævretop

Gul bævresvamp på eg

 

Håret læderporesvamp

Birkeporesvamp

Tøndersvamp

Almindelig bruskbold

Poppel ildporesvamp

Poppelporesvamp på æble

Ræve-spejlporesvamp

Oksetunge

Tueporesvamp

Gren-bruskhat på æble

Referat skrevet af Hanne Petra Katballe