Category: Svampe tur Dejbjerg

Dejbjerg


23. september 2018

Søndag den 23. september: Spisesvampe i Dejbjerg Plantage
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13.00 – 15.30
Begyndertur efter let genkendelige spisesvampe, men vi kigger også efter andre og evt. giftige svampe. Turlængde ca. 4 km, medbring evt. kaffe. Turen er første del af to arrangementer om spisesvampe, hvor anden del, Svampespisedag, afholdes mandag den 15. oktober (efterårsferie) på Bundsbæk Mølle.
Turledere: Benny Christensen (97333280, bemctim@gmail.com),
Tage Madsen (97371831/23641406), mli.tm@turbopost.dk). (Dina og Inger ++ deltager)
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

View full calendar