Dagsorden generalforsamling 2022

Æ SKURREHAT

Dagsorden for generalforsamlingen 2022  ifølge  vedtægterne.

1:  Valg af dirigent og stemmetællere

2:  Formandens beretning v. TM

3:  Fremlæggelse af regnskab v. TL

4:  Behandling af indkomne forslag

5:  Budget for næste års aktiviteter v. TL

6:  Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

7:  Valg af bestyrelses suppleant for to år

8:  Valg af en revisor og en revisor suppleant, begge for et år

9:  Eventuelt