Generalforsamling i Æ Skurrehat 2020

Onsdag den 22. januar 2020.

Bundsbækvej 25 6900 Skjern.

Æ Skurrehat inviterer medlemmerne, som deltager i generalforsamlingen til spisning af svampesuppe, øl/vand kl. 18.15
Tilmelding til Tage Madsen, mail: mli.tm@turbopost.dk
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent og stemmetællere

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskab

4: Behandling af indkomne forslag

5: Budget for næste års aktiviteter

6: Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år

7: Valg af bestyrelsessuppleant for to år

8: Valg af en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år

9: Eventuelt

 

Venlig hilsen bestyrelsen/Æ Skurrehat