Kategoriarkiv: Uncategorized

BIO-BLITZ ved KJÆRGÅRDS MØLLE

Invitation til bioblitz i Vestjylland 9.-10. juni 2017

Struer kommune og Naturstyrelsen Vestjylland inviterer til bioblitz den 9.-10. juni 2017 i området omkring Kilen, Resenborg Plantage og Naturskolen Kjærgaardsmølle (se vedlagte områdeinddeling).

Bioblitz er en registrering af arter af træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm., i et afgrænset område og en afgrænset tidsperiode.  Men hovedmålet med bioblitzen er:

  • At skabe opmærksomhed om den biologiske mangfoldighed i den vestjyske natur
  • At bidrage til netværksopbygning mellem naturinteresserede
  • At give naturoplevelser og kendskab til naturen
  • At få mere viden om naturindholdet i vestjyske naturområder

Afholdelsen af en Bioblitz afhænger af aktiv deltagelse fra en række personer/foreninger med kendskab til én eller flere forskellige artsgrupper.  Så vi håber at du/I har tid og lyst til at deltage.

Tilmelding skal ske inden den 28.maj 2017 til henfa@nst.dk, gerne med oplysning om hvilke artgrupper du/I ønsker at monitere, samt i hvilket tidsrum du/I kan deltage. Ønsker du/I overnatningsmulighed, bedes dette også oplyst.

Der vil være mulighed for gratis overnatning i den smukt beliggende spejderhytte, Skansen (Klosterhedevej 12A), eller i nødvendigt omfang på vandrehjemmet i Struer (Fjordvejen 12, 7600 Struer).

Bioblitzen begynder fredag den 9. juni 2017 kl. 16 og slutter lørdag den 10. juni kl 16, hvorefter bioblitzen afsluttes med at vi samlet hører om hinandens fund og spiser lidt aftensmad.

Mødestedet er Naturskolen Kjærgaardsmølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer.

Der vil være mad og drikke undervejs (aftensmad fredag, morgenmad og frokost lørdag, samt afsluttende middag lørdag eftermiddag/aften).

Medbring selv bestemmelsesnøgler, lup, kikkert og andet nødvendigt grej til indsamling og bestemmelse. På Naturskolen vil der være adgang til et par stereolupper og ”low tech” laboratoriefaciliteter.

Med venlig hilsen

Tina Moustgaard Pedersen

Biolog

Direkte:       96 84 84 57 Mobil:          96 84 84 57  e-mail:        tcmp@struer.dk

Struer Kommune

Henning Fjord Aaser

Biolog/Specialkonsulent

Direkte:72 54 36 69 Mobil: 45 40 44 47 7 e-mail: henfa@nst.dk Naturstyrelsen Vestjylland

Områdebeskrivelse bioblitz Vestjylland 2017

GUL NØKKETUNGE-tur til Harrild Hede

 

Gul nøkketunge i alle størrelser på Harrild Hede.

Referat fra turen 20. maj 2017

Området langs Kvindebækken er en kendt lokalitet for gul nøkketunge med flere findesteder. På min prøvetur havde jeg kun fundet nipsenål-store nøkketunger på ét – ikke tidligere registreret – sted.

For en ordens skyld slog vi derfor først et slag ned omkring det tidligere dambrug (nedlagt 1999), hvor de ”burde” være.

Der er bevaret et par småsøer, hvor den mindste er godt overgroet af bl.a. gamle pilebuske. Gik der to minutter? Så havde Tove spottet de første gule hoveder ved bredden under pilebuskene. Der var op mod 100 i det lave vand på tørvemos og halvrådne blade.

Således opmuntrede gik vi op langs ådalens vestside med enkelte afstikkere ned langs Kvindebæk, dog uden nye fund i det ret tørre terræn. Ved broen over bækken gik vi grundigt til den fugtige bund under pilebuskene på begge sider af vandløbet, igen uden held. Men der var blomstrende anemoner oppe mellem græstuerne!

Næste stop var Struben med opstemmede damme i slugten vest for Kvindebæk.                      Det var her jeg havde fundet nøkketunge i overløbet midt på dæmningen mellem de to nederste damme.

Vel hundrede meter før dæmningen fandt Tage de første to ude på tørvemostuerne, så en mere, og så var vi alle fire i gang med at tælle: langs den vestlige bred ved pilebuske og også lidt længere ude på vandfladen på øer af råddent plantemateriale, videre ud langs dæmningens bratte side, oppe på den lysåbne dæmning og også nede i den nederste dam mellem tilblæste blade og tørvemospuder.                                                                                                                        Der var min. 200 eksemplarer fra de helt små til store med næsten geleagtige hoveder.

Nøkketungen er også fundet nogle få 100 meter længere oppe ad Kvindebækkens nordvestlige bred under en pilebusk. Der nåede vi ikke hen i denne omgang.                                                       Til gengæld fik vi afprøvet vandtemperaturen og set på hedeplanter, snakket hedepleje og natur og beundret den fine brombærsommerfugl/ grøn busksommerfugl.

Meget passende skiftede vejret undervejs fra smådryp på jakken til en hjemtur med sol og lærkesang fra en blå himmel. Harrild Hede er en oplevelse i sig selv; gul nøkketunge satte prikken over i-et denne dag.

Artsliste:

Almindelig bævresvamp

Tobaksbrun ruslædersvamp

Skorpe-ildporesvamp

Tøndersvamp

Gul nøkketunge

Mose-hjelmhat

Tak til Karen Thingsgaard og Niels Peter Brøgger for hjælp med anvisning af mulige findesteder for gul nøkketunge.

Ref.: Inger Thamdrup

Rørhatte i Hoverdal

Efter af vi i et par måneder har måttet nøjes med at se på anselige mængder af stenmorkler – på mange nye steder både i Hoverdal, Stråsø og Klosterheden plantager – er der nu ved at dukke mere spiselige arter op.
I dag (9/5) faldt jeg over 2 rørhatte i et tørt og sandet brandbælte i Hoverdal Plantage – næsten samme sted, hvor jeg i 2014  fandt både Punktstokket Indigo-rørhat og Rødbrun Rørhat.
I hjemmesidens billedarkiv kan jeg se, at det dengang var 8/5 – og at de var noget kønnere. Den første i år var også en Indigo-rørhat – og den var stadig intakt. Den næste var en stor lys sag, der desværre var sparket i stykker (af hjort, ulv eller menneske) og temmelig indtørret. Den havde nok været bedre for et par dage siden. Måske Sommer-rørhat…
Men de havnede da begge på panden sammen med lamme-medisteren.
Benny Christensen
IMG_0161 IMG_0166
Foto: Benny Christensen

FOREDRAGSAFTEN med THOMAS LÆSSØE

FOREDRAG med THOMAS LÆSSØE
Den 3.april havde vi, i Æ Skurrehat, arrangeret en foredragsaften med Thomas Læssøe.

Han havde forberedt to foredrag.

Thomas 1 DSCN7626

 

Det første omhandlede Bio-Wide og de foreløbige resultater for de vestjyske felter.

Det er hensigten med projektet at kortlægge al biodiversitet i felterne – dyr inklusive insekter – planter og svampe og samtidig undersøge jordbund, trække DNA ud af den og derved se om der kunne konstateres organismer, forskerne ikke fandt i felten.

Thomas var ansat til at varetage svampedelen. Han besøgte felterne 3 gange og havde hjælp af frivillige svampeinteresserede.

Der var tale om forskellige habitater: løvskov – hede – pilekrat – fattigkær – brakmark og dyrket mark. Felterne er placeret i området Thorsminde – Ulfborg – Holstebro og andre omkring Blåvand – Varde. Forekomsten af arter afspejler den generelt kalk- og mineralfattige jordbund, der er her vest for isrands linien. Vi fik præsenteret nogle af de ti nye arter for Danmark, der nu er fundet i Vestjylland. Et af felterne, et pilekrat ved Ejstrup syd for Hoverdal Plantage, var blandt de højest rangerende af samtlige danske felter med hensyn til antal arter.

En interessant observation, der er gjort i forbindelse med BIO-WIDE, er at der tilsyneladende er en forbindelse mellem rød fluesvamp og peberrørhat. Da peberrørhat altid findes sammen med rød fluesvamp.

Desuden har Thomas fundet ganske mange nye arter for Danmark, såvel under BIO-WIDE runderne og også under Danmarks Svampeatlas, fra 2009-2014. Både “store” bladhatte og bittesmå mikroskopiske svampe.Så der gemmer sig sikkert en mængde ukendte svampe derude i Danmarks natur.

DSCN7628 (2)DSCN7629

Thomas gav udtryk for, at han personligt synes, der manglede en habitattype – nemlig et felt i en af de store vestjyske nåleskovsplantager.

Som en af deltagerne har udtrykt:

“Jeg syntes, at det var spændende at høre om Bio-Wide-felterne og deres forskelligheder, og selv om nogle af stederne havde virket ikke så interessante til at begynde med, viste de sig at være det i forhold til fund. Det siger lidt om, at der kan findes svampe alle steder.”

Det andet foredrag tog afsæt i den store verden og bragte os til eksotiske steder og lande – Bhutan, Laos, Ecuador og mange flere spændende steder.

Vi så eksempler på svampearter, der var raffinerede i farver og former og ofte kæmpestore pga. det varme klima de pågældende steder. Der var billeder af mange svampeslægter, vi også kender fra Danmark, blot andre arter i den pågældende slægt.

Blandt andet så vi eksempler på snyltekøller på vandrende pinde – i Danmark fandt vi en puppe-snyltekølle på en tur til Nørholm Gods overdrev sidste efterår.

Thomas sluttede sit foredrag af med at give forsamlingen en lille opsang; han synes, at vi indrapporterer for lidt i Svampeatlas.

Han bad os også om at eftersøge forårs svampen Abrikos-lavkølle, vokser på grønalger, der er kendt et sted fra Henne området (i fugtige hedelavninger).

Der var forskellige meninger fra de fremmødte. Nogle syntes, det var superspændende at høre om og at møde Thomas og mærke, hvordan han brænder for sit felt.

Andre meldte ud, at det ikke lige var et foredrag for dem.

Det vil vi tage med, ved planlægningen af fremtidige foredrag i Æ Skurrehat.

Desuden havde vi ikke taget højde for at der skulle være mørklægningsgardiner, men det gik alligevel !!

Vi var små 20 interesserede der var mødt op for at høre Thomas – Tak til dem og også en stor tak til Thomas, for at tage turen til Herning.

DSCN7633

Fotos taget af Hanne Petra Katballe. Beklager at de er lidt uldne!!

 

SVAMPEFOREDRAG i Herning

P1090431P1070240Foredrag om svampe

Det er en stor fornøjelse for Æ Skurrehat at kunne invitere til foredragsaften med mykologen (svampeforskeren) Thomas Læssøe.

Thomas vil holde foredrag om, hvad forskerne har fået ud af alle de data, der er kommet ud af projekt et BioWide. Han vil tage udgangspunkt i de vestjyske BioWide-klynger (felter)

P1090413 - Kopi

Siden vil han fortælle om de mange fremmedartede og eksotiske steder han har rejst for at studere svampe i samarbejde med lokale forskere.

Thomas Læssøe er født i 1958 i Løgstør. Han er uddannet biolog med speciale i mykologi ved Århus Universitet i 1987, og fik sin Ph.d.-grad i mykologi ved Københavns Universitet i 1992.

Fra 1989-1994 var han ansat ved Royal Botanic Gardens, Kew, England.

Fra 1994-2010 arbejdede han som lektor ved Københavns Universitet.

Fra 2009-2014 var han en af hovedkræfterne bag Danmarks Svampeatlas, der havde til formål at kortlægge udbredelsen af Danmarks svampe.

Fra 2014-2015 var han svampeeksperten ved BIOWIDE-projektet, hvor man undersøgte biodiversiteten i 130 udvalgte, 40 x 40 m kvadrater spredt over hele landet. Andre biologer undersøgte mosser, laver, insekter, flora m.m. i felterne, ligesom at amatører kunne indtaste fund i databasen ’Fugle og Natur’.

Desuden har Thomas haft mange mindre projekter med at kortlægge svampe for kommuner – f.eks. vokshatte på Skamlingsbanken i Kolding Kommune og svampene på Horreby Lyng på Falster.

Han har desuden haft flere jobs med at undersøge svampelivet på forskellige steder i Norge.

Endelig har Thomas arbejdet med svampe i felten utallige steder i verden: Sri Lanka, Grønland, Ecuador, Polen, Brasilien, Malaysia, Thailand, Bhutan, Frankrig, England, Spanien, Sverige og Laos.

Thomas har skrevet flere bøger om svampe, både fagbøger og mere populære bøger om svampebestemmelse og om svampegastronomi.

Sidste skud fra ”myceliet” er en bog om Nordeuropas huesvampe: The genus Mycena s.l. som Thomas har skrevet sammen med Arne Aronsen fra Norge.

Thomas har sammen med Jens H. Petersen udarbejdet MYCOKEY, en svampebestemmelsesside til computerbrug.

Der er gratis entre for medlemmer af Danmarks Svampeforening – øvrige gæster 50,00 kr.

Mødested: Huset no. 7,  7400 Herning

Tid:              19:00-21:00

biowide-flagP1070936

Alle fotos taget af Hanne Petra Katballe, i Bio-wide felter i Stråsø og Hoverdal

I sne står urt og busk i skjul……men også gul nøkketunge!

Så dukkede de første spæde gule nøkker op af det mørke vand i Hoverdal, fundet i dag 7.februar.Det er på det samme sted, som den sidste år blev fundet 23.februar.

I får også lige et billede af en meget fin Pilfinger, vokser på død pil og kun i pilekrat hvor også tobaksbrun ruslædersvamp vokser.

DSCN7355 07II17 gul nøkke tunge

Gul nøkketunge, Mitrula paludosa

DSCN7346 07II2017 pilfinger

Pilfinger Hypocreopsis lichenoides

Fotos: Hanne Petra Katballe

HERBORG BAKKER 16.OKTOBER 2016

Der er svampe i Herborg Bakker! 

Ja, selvfølgelig er der også svampe i Herborg Bakker. Ikke at de myldrede og lyste op i skovbunden, men det ansporede blot os fire deltagere til at få øjne og fingre ned i græs og løv.

 

Fra P-pladsen på Bakkevej gik vi med uret rundt langs stierne. I den blandede løvtræsbevoksning fandt vi bruskbolde, brombær og en masse brombærlignende planter (fliget brombær, Rubus laciniatus; ynder især mager jord. Se mere på fugleognatur.dk).

Længere fremme under de store bøge var der også sparsomt med svampe, men det var dog her vi fandt hovedparten af arterne på listen nedenfor. En enkelt, slemt henfalden rørhat kan tyde på, at det bare er med at prøve igen næste år.

 

Efter at have nydt udsigten fra den største oldtidshøj, faldt Tinas opmærksomme blik på nogle små snehvide vokshatte mellem græs og lyng helt op langs stien. Og igen langs hegnet på nordsiden af højen endnu en klar farve fra grupper af  mønjevokshatte. Så der blev kigget en ekstra gang under turen videre over det hegnede og afgræssede areal.

Måske har vi her et kommende stort overdrev, hvor vores børnebørn vil gå på vokshattejagt?

Hedeområdet omkring oldtidshøjene har været fredet siden 1952 (det nordligste stykke fra 1969). Hele Herborg Bakker blev omfattet af en ny fredning i 1982. Her inddrog man den skovbevoksede del af bakkerne og de  syd- og østvendte arealer, der fortsat kunne indgå i landbrugsmæssig drift.  I 2011 er dyrkning ophørt, og arealerne bliver naturplejet med henblik på overgang til udyrket græs/hede. Samtidig er de 2 søer anlagt, og nyt stisystem etableret.

Kaffen og Helmuths kage nød vi på bænken ved de to små søer og fik sat navne på det meste af dagens høst.

 

Artsliste

 

Grenet stødsvamp

Almindelig guldgaffel

Gul bævresvamp

Håret læderporesvamp

Birkeporesvamp

Almindelig netbladhat

Snehvid vokshat

Mønjevokshat

Rød ametysthat

Gulstokket huesvamp

Kugleknoldet fluesvamp

Rødmende fluesvamp

Glimmerblækhat

Udspilet blækhat

Lysstokket mørkhat

Sværtende skørhat

Okkergul skørhat

Almindelig bruskbold

Referat skrevet af Inger Thamdrup

 

 

Nyt fra bestyrelsen

Det er os en stor fornøjelse at kunne præsentere vores nye bestyrelsesmedlem.

Vi fik ved generalforsamlingen i januar 2016 mandat til at øge bestyrelsen med et medlem.

Vi har på turer haft Tina Larsen med og erfaret at Tina er en ivrig svampesamler både spisesvampe og de mere specielle.

Tina er desuden bruger af Danmarks Svampeatlas.

Vi byder alle Tina velkommen og glæder os til at få hende med i bestyrelsens arbejde.