Forfatterarkiv: Fjord Josephsen

Kantareller og Bævere på Klosterheden 11/7 2018

Kantareller og bævere i Klosterhede Plantage – uden kantareller den 11/7 2018

Æ Skurrehats formål med at afholde turen ”Kantareller og bævere i Klosterhede Plantage ” var dels at dække området mellem Lemvig, Holstebro og Vemb i Vestjylland og dels at besøge den normalt roste kantarellokalitet, den meget store Klosterhede Plantage mellem Lemvig og Holstebro, og dels at minde medlemmer om at kantarelsæsonen den 11. juli 2018 allerede kunne være godt i gang. I 2017 startede den allerede i juni.

 

Bævergnav på stamme i Klosterheden

Det gjorde kantarelsæsonen bestemt ikke i juli 2018. Der blev ikke fundet én eneste kantarel, hvilket dog ikke var overraskende for nogen af deltagerne. Hvor DMI´s tørkeindeks i 2017 var grøn og saftig og i feltet 0 -1 på tørkeskalaen (Ingen risiko for tørke), så var DMI´s melding vedrørende tørkeindeks den 11 juli 2018 ildevarslende højrød og i feltet 10 på tørkeskalaen (Høj risiko for tørke). Det var slet, slet ikke svampevejr. Et tjek af DMI´s tørkeindeks (https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/toerkeindeks/ kan være nyttig, når man spontant planlægger en svampetur et sted i Danmark.

Hvad der var overraskende var måske at der mødte hele 12 deltagere op til turen, på trods af tørken, herunder Peer (Turleder), Dina og Helmuth fra bestyrelsen.

Vi mødtes ved P-pladsen ved Møllesøen ved Gl. Landevej og gik sammen en tur vest for åen fra P-pladsen og ned ad Ørsvej, forbi bålpladsen ved Ørsvej med den fantastisk udsigt (Afbrændingsforbud!) og derfra ned og ud i blomsterengen langs en trampesti ved åen mod syd ned til broen ved Øvejen. Derfra gik vi tilbage af Øvejen og tilbage i en 8-talsvandring ind til en sti i skovkanten vest for åen, som gik tilbage til bålpladsen (Afbrændingsforbud!) og tilbage på en kort trampesti øst for åen, hvor vi så bævergnavede stammer og en helt frisk bæverveksel fra åen og ud i engen, med tydelige bæverfodspor i mudder ved åen (Svømmehud på bagpoterne helt ud til kløerne).

Vi kikkede på og talte naturligvis om meget andet end svampe, især træer, græsser og blomstrende urter, og fik i det hele taget en fin naturtur ud af det i den solede sommeraften; men naturligvis med ganske få svampefund.

 

Slørhat sp.
 

Fungalisten blev kort og overkommelig
(De enkelte svampearters fundne frugtlegemer kunne tælles)
1. Slørhat, sp. Ét frugtlegeme af en indtørret ubestembar slørhat
2. Rørhat, sp. Èt frugtlegeme, formentlig skønfodet rørhat, næsten helt overvokset med hvidgul rørhatteskimmel
3. Birkeskørhat. Èt frugtlegeme af en meget sneglegnavet; men absolut bestembar birkeskørhat
4. Mos-hjelmhat. To frugtlegemer, spinkle, i tørvemos under birk
5. Sortfiltet viftesvamp. To ret indtørrede; men absolut bestembare frugtlegemer.
6. Kugleknoldet fluesvamp. Tre eksemplarer, noget indtørrede, under bøg. Fra to mycelier.
7. Kantarel-vokshat To fine friske frugtlegemer i spagnum i kanten af mose med rundbladet soldug (Jeg er ikke helt sikker på bestemmelsen, det skete først dagen efter). Hvis bestemmelsen er rigtig var disse to vist de nærmeste vi kom kantarel på turen.
8. Hjelmhat? Ikke bestemt.
9. Birkeporesvamp. På birk. Gammelt frugtlegemer fra 2017 – eller tidligere.
10. Tøndersvamp . På birk. Frugtlegemer fra 2017; men stadig aktive
11. Flad lakporesvamp. To flotte, veldviklede lysebrune frugtlegemer på træstamme i Flynder Å
12. Broget læderporesvamp. På knækket stamme. Mange indtørrede frugtlegemer fra 2017.

 

Flad lakporesvamp på stamme i Flynder Å.

Længst ude ved broen over åen på Øvejen fik deltagerne en brunrød revlingsnaps (Swotbær-snaps) og til kørende og afholdende var der tilbud et glas non-alkoholisk aroniasaft. Nogle af os sluttede turen og aftenen ved borde-bænkesættet ved Møllesøen med Dinas kaffe, boller og lækre horn – og i hyggeligt selskab.

Peer Høgsberg 12. juli 2018

Stenmorkelturen den 3. maj 2018

 

Vi startede op fra Falck i Ulfborg 18 personer.
Herefter kørte vi ind i Ulfborg plantage på Filsøvej.
Stenmorklerne vokser imellem skydebane 2 og 3, så efter lidt information om morkler, gik vi på jagt efter de flotte morkler.
Jeg tog en morkel med hjem og jeg har medtaget 2 foto der viser sæksporerne i 2 forstørrelser.
Bemærk oliedråberne i de enkelte sporer og at sækkene sidder som palisader.

 

 

 

 

 

 

 

Fjord Josephsen

 

SPISESVAMPETUR i DEJBJERG PLANTAGE 24.september 2017

Svampetur efter spisesvampe

På søndag den 24. september inviterer svampeforeningen Æ Skurrehat sammen med Danmarks Naturfredningsforening på svampetur i Dejbjerg Plantage. Deltagerne møder kl. 13 på parkeringspladsen ved Bundsbæk Mølle, og herfra går turen videre til plantagen, hvor vi går tre – fire km. Turen ledes af svampeeksperten Benny Christensen fra Svampeforeningen og tidligere naturvejleder ved Ringkøbing Skjern Museum Tage Madsen, og deltagerne kommer først og fremmest til at arbejde med de ret få gode spisesvampe, vi kan finde i plantagerne i Vestjylland. Det er gratis at deltage for medlemmer af foreningerne, mens øvrige deltagere må betale et gebyr. Turen tager godt to timer, og det har regnet så meget i den seneste tid, at praktisk/vandtæt fodtøj anbefales, hvis ikke man ønsker at få våde sokker.

I år har svampesæsonen været god med masser kantareller, hvor rigelige mængder af regn tidligt på sæsonen har givet svampene fine betingelser, og vi kan stadig finde kantareller. Rørhattene har der imod været mere beskedne med kun få fund af Karl Johan/spiselig rørhat. En prøvetur i Dejbjerg plantage gav dog ikke nogen af denne art, men enkelte eksemplarer af Brunstokket rørhat, som er en god spisesvamp. Sammen med rørhattene kan vi forhåbentlig også finde kantareller og tragtkantareller, og pigsvampe er også fremme, så der er gode muligheder for at få set de vigtigste arter af spisesvampe på turen.

Vi kigger også efter de svampearter, der ikke skal i kurven, og deltagerne får måske mulighed for at se eksemplarer af de dødeligt giftige grøn– og snehvid fluesvamp – begge er fundet i plantagen, men de er ikke særligt almindelige. Der er også svampe, der bare er kønne – de betegnes ofte som værdiløse i relation til spisesvampene. Og så er der nogle, som kan være ubehagelige at få med i svamperetten, som også bliver taget under behandling, så deltagerne skulle blive bedre rustet til at lave svampetur på egen hånd.

Turen følges op af en Svampedag på Bundsbæk Mølle mandag den 16. oktober i efterårsferien, hvor medlemmer af svampeforeningen laver forskellige svamperetter og byder på smagsprøver i museets kaffestue.

Venlig hilsen

Tage Madsen tlf. 97371831 / 23641406

Æ Skurrehat, vestjysk lokalafdeling af Svampeforeningen

 

BIO-BLITZ ved KJÆRGÅRDS MØLLE

Invitation til bioblitz i Vestjylland 9.-10. juni 2017

Struer kommune og Naturstyrelsen Vestjylland inviterer til bioblitz den 9.-10. juni 2017 i området omkring Kilen, Resenborg Plantage og Naturskolen Kjærgaardsmølle (se vedlagte områdeinddeling).

Bioblitz er en registrering af arter af træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm., i et afgrænset område og en afgrænset tidsperiode.  Men hovedmålet med bioblitzen er:

  • At skabe opmærksomhed om den biologiske mangfoldighed i den vestjyske natur
  • At bidrage til netværksopbygning mellem naturinteresserede
  • At give naturoplevelser og kendskab til naturen
  • At få mere viden om naturindholdet i vestjyske naturområder

Afholdelsen af en Bioblitz afhænger af aktiv deltagelse fra en række personer/foreninger med kendskab til én eller flere forskellige artsgrupper.  Så vi håber at du/I har tid og lyst til at deltage.

Tilmelding skal ske inden den 28.maj 2017 til henfa@nst.dk, gerne med oplysning om hvilke artgrupper du/I ønsker at monitere, samt i hvilket tidsrum du/I kan deltage. Ønsker du/I overnatningsmulighed, bedes dette også oplyst.

Der vil være mulighed for gratis overnatning i den smukt beliggende spejderhytte, Skansen (Klosterhedevej 12A), eller i nødvendigt omfang på vandrehjemmet i Struer (Fjordvejen 12, 7600 Struer).

Bioblitzen begynder fredag den 9. juni 2017 kl. 16 og slutter lørdag den 10. juni kl 16, hvorefter bioblitzen afsluttes med at vi samlet hører om hinandens fund og spiser lidt aftensmad.

Mødestedet er Naturskolen Kjærgaardsmølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer.

Der vil være mad og drikke undervejs (aftensmad fredag, morgenmad og frokost lørdag, samt afsluttende middag lørdag eftermiddag/aften).

Medbring selv bestemmelsesnøgler, lup, kikkert og andet nødvendigt grej til indsamling og bestemmelse. På Naturskolen vil der være adgang til et par stereolupper og ”low tech” laboratoriefaciliteter.

Med venlig hilsen

Tina Moustgaard Pedersen

Biolog

Direkte:       96 84 84 57 Mobil:          96 84 84 57  e-mail:        tcmp@struer.dk

Struer Kommune

Henning Fjord Aaser

Biolog/Specialkonsulent

Direkte:72 54 36 69 Mobil: 45 40 44 47 7 e-mail: henfa@nst.dk Naturstyrelsen Vestjylland

Områdebeskrivelse bioblitz Vestjylland 2017

GUL NØKKETUNGE-tur til Harrild Hede

 

Gul nøkketunge i alle størrelser på Harrild Hede.

Referat fra turen 20. maj 2017

Området langs Kvindebækken er en kendt lokalitet for gul nøkketunge med flere findesteder. På min prøvetur havde jeg kun fundet nipsenål-store nøkketunger på ét – ikke tidligere registreret – sted.

For en ordens skyld slog vi derfor først et slag ned omkring det tidligere dambrug (nedlagt 1999), hvor de ”burde” være.

Der er bevaret et par småsøer, hvor den mindste er godt overgroet af bl.a. gamle pilebuske. Gik der to minutter? Så havde Tove spottet de første gule hoveder ved bredden under pilebuskene. Der var op mod 100 i det lave vand på tørvemos og halvrådne blade.

Således opmuntrede gik vi op langs ådalens vestside med enkelte afstikkere ned langs Kvindebæk, dog uden nye fund i det ret tørre terræn. Ved broen over bækken gik vi grundigt til den fugtige bund under pilebuskene på begge sider af vandløbet, igen uden held. Men der var blomstrende anemoner oppe mellem græstuerne!

Næste stop var Struben med opstemmede damme i slugten vest for Kvindebæk.                      Det var her jeg havde fundet nøkketunge i overløbet midt på dæmningen mellem de to nederste damme.

Vel hundrede meter før dæmningen fandt Tage de første to ude på tørvemostuerne, så en mere, og så var vi alle fire i gang med at tælle: langs den vestlige bred ved pilebuske og også lidt længere ude på vandfladen på øer af råddent plantemateriale, videre ud langs dæmningens bratte side, oppe på den lysåbne dæmning og også nede i den nederste dam mellem tilblæste blade og tørvemospuder.                                                                                                                        Der var min. 200 eksemplarer fra de helt små til store med næsten geleagtige hoveder.

Nøkketungen er også fundet nogle få 100 meter længere oppe ad Kvindebækkens nordvestlige bred under en pilebusk. Der nåede vi ikke hen i denne omgang.                                                       Til gengæld fik vi afprøvet vandtemperaturen og set på hedeplanter, snakket hedepleje og natur og beundret den fine brombærsommerfugl/ grøn busksommerfugl.

Meget passende skiftede vejret undervejs fra smådryp på jakken til en hjemtur med sol og lærkesang fra en blå himmel. Harrild Hede er en oplevelse i sig selv; gul nøkketunge satte prikken over i-et denne dag.

Artsliste:

Almindelig bævresvamp

Tobaksbrun ruslædersvamp

Skorpe-ildporesvamp

Tøndersvamp

Gul nøkketunge

Mose-hjelmhat

Tak til Karen Thingsgaard og Niels Peter Brøgger for hjælp med anvisning af mulige findesteder for gul nøkketunge.

Ref.: Inger Thamdrup

Rørhatte i Hoverdal

Efter af vi i et par måneder har måttet nøjes med at se på anselige mængder af stenmorkler – på mange nye steder både i Hoverdal, Stråsø og Klosterheden plantager – er der nu ved at dukke mere spiselige arter op.
I dag (9/5) faldt jeg over 2 rørhatte i et tørt og sandet brandbælte i Hoverdal Plantage – næsten samme sted, hvor jeg i 2014  fandt både Punktstokket Indigo-rørhat og Rødbrun Rørhat.
I hjemmesidens billedarkiv kan jeg se, at det dengang var 8/5 – og at de var noget kønnere. Den første i år var også en Indigo-rørhat – og den var stadig intakt. Den næste var en stor lys sag, der desværre var sparket i stykker (af hjort, ulv eller menneske) og temmelig indtørret. Den havde nok været bedre for et par dage siden. Måske Sommer-rørhat…
Men de havnede da begge på panden sammen med lamme-medisteren.
Benny Christensen
IMG_0161 IMG_0166
Foto: Benny Christensen

SVAMPEFOREDRAG i Herning

P1090431P1070240Foredrag om svampe

Det er en stor fornøjelse for Æ Skurrehat at kunne invitere til foredragsaften med mykologen (svampeforskeren) Thomas Læssøe.

Thomas vil holde foredrag om, hvad forskerne har fået ud af alle de data, der er kommet ud af projekt et BioWide. Han vil tage udgangspunkt i de vestjyske BioWide-klynger (felter)

P1090413 - Kopi

Siden vil han fortælle om de mange fremmedartede og eksotiske steder han har rejst for at studere svampe i samarbejde med lokale forskere.

Thomas Læssøe er født i 1958 i Løgstør. Han er uddannet biolog med speciale i mykologi ved Århus Universitet i 1987, og fik sin Ph.d.-grad i mykologi ved Københavns Universitet i 1992.

Fra 1989-1994 var han ansat ved Royal Botanic Gardens, Kew, England.

Fra 1994-2010 arbejdede han som lektor ved Københavns Universitet.

Fra 2009-2014 var han en af hovedkræfterne bag Danmarks Svampeatlas, der havde til formål at kortlægge udbredelsen af Danmarks svampe.

Fra 2014-2015 var han svampeeksperten ved BIOWIDE-projektet, hvor man undersøgte biodiversiteten i 130 udvalgte, 40 x 40 m kvadrater spredt over hele landet. Andre biologer undersøgte mosser, laver, insekter, flora m.m. i felterne, ligesom at amatører kunne indtaste fund i databasen ’Fugle og Natur’.

Desuden har Thomas haft mange mindre projekter med at kortlægge svampe for kommuner – f.eks. vokshatte på Skamlingsbanken i Kolding Kommune og svampene på Horreby Lyng på Falster.

Han har desuden haft flere jobs med at undersøge svampelivet på forskellige steder i Norge.

Endelig har Thomas arbejdet med svampe i felten utallige steder i verden: Sri Lanka, Grønland, Ecuador, Polen, Brasilien, Malaysia, Thailand, Bhutan, Frankrig, England, Spanien, Sverige og Laos.

Thomas har skrevet flere bøger om svampe, både fagbøger og mere populære bøger om svampebestemmelse og om svampegastronomi.

Sidste skud fra ”myceliet” er en bog om Nordeuropas huesvampe: The genus Mycena s.l. som Thomas har skrevet sammen med Arne Aronsen fra Norge.

Thomas har sammen med Jens H. Petersen udarbejdet MYCOKEY, en svampebestemmelsesside til computerbrug.

Der er gratis entre for medlemmer af Danmarks Svampeforening – øvrige gæster 50,00 kr.

Mødested: Huset no. 7,  7400 Herning

Tid:              19:00-21:00

biowide-flagP1070936

Alle fotos taget af Hanne Petra Katballe, i Bio-wide felter i Stråsø og Hoverdal

Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen på Bundsbæk Møllegård 25/1 2017

 

Der var i alt 17 fremmødte, incl. bestyrelsen, tilmeldt til Dinas lækre svampesuppe, og efter spisningen gik vi i gang med generalforsamlingen.

 

1: valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ove Møberg som dirigent og han blev valgt med akklamation.

Ove konstaterede efter valget, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2: valg af stemmetællere

Efter vedtægterne skal der vælges stemmetællere; men det blev besluttet at vente med dette valg til der blev brug for det – det blev ikke nødvendigt.

 

3: Formandens beretning

Gennemgås med korte stikord:

Svampeåret var med hensyn til spisesvampe meget givende m.h.t. kantareller, der var meget få rørhatte i de fleste skovområder og kun moderate/små mængder af tragtkantareller og pigsvampe.

 

Æ Skurrehat har afholdt 11 ekskursioner med i alt 118 deltagere.

Det var ønskeligt med flere turdeltagere, men det relativt dårlige september-/oktobervejr plus de få spisesvampe kan give lidt af en forklaring, og der var enighed om, at der kan rettes op på problemet med en bedre omtale af turene på hjemmesiden og evt. ved at lave pressemeddelelse på nogle af turene.

 

Medlemstallet er næsten uændret med 170 postadresser, men medlemsskabet gælder for familien, så medlemstallet må betegnes som stabilt.

 

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, og bestyrelsen er blevet udvidet med Tina Larsen,(Esbjerg) idet bestyrelsen blev bemyndiget til at finde yderligere et medlem på generalforsamlingen i 2016.

P.t. mangler vi to suppleanter, da hverken Sabine Jensen eller Morten Vinding har tid til at træde ind i bestyrelsen i tilfælde af forfald. Men de fortsætter som kontaktpersoner til Æ Skurrehat for deres institutioner henholdsvis Ringkøbing Skjern Museum og NaturKultur Varde, hvor foreningen afholder møder og kurser.

 

Projektet som undersøger udbredelsen af gul nøkketunge blev gennemført i 2016 med en ekskursion til Momhøje Plantage, hvor der blev set en fin bestand af arten.

Inger Thamdrup koordinerer eftersøgningen og samler informationer, som senere kan lægges på lokalafdelingens hjemmeside og evt. blive til en artikel i Svampe.

En anden undersøgelse gennemføres af Benny Christensen, som overvåger rødlistearter i Hoverdal, Stråsø og Fejsø Plantager i samarbejde med Naturstyrelsen.

 

Nye ekskursionsmål i 2016 var Stilde Plantage ved Brørup, Stauning Plantage og Herborg Bakker ved Videbæk, og to turledere gennemførte en bestilt tur i Blåbjerg Klitplantage for 50 deltagere, hvor honoraret gik til foreningen.

 

Der var begynderkursus i Varde med 11 deltagere med Johnny Hansen og Helmuth Andresen som ledere, og i Herning med Peer Høgsberg og Tage Madsen med 6 kursister, og kurserne næste år er planlagt til at foregå i Varde og som noget nyt i Holstebro med samme kursusledere.

 

En hyggeaften med årets svampeoplevelser den 30. november og præsentation blev aflyst, måske lidt for hurtigt, fordi der opstod usikkerhed om, om der var nok tilmeldinger.

 

For at forbedre hjemmesiden af det aftalt, at en mindre gruppe vil arbejde med hjemmesiden, første møde 6. februar.

 

Under debatten om formandens beretning var der flere forslag til ture, bl.a. Tange Plantage ved Ribe, Mønsted Kalkgruber (kalkelskende svampe) og Husby Klitplantage, og der var forslag om, at mødesteder annonceres med GPS-adresser.

Det blev desuden nævnt, at det ville være godt, hvis vi havde adgang til mikroskoper med minimum 100x forstørrelse til bestemmelsesaftener.

– beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

4: Regnskab og budget ved kasserer Inger Thamdrup

Det reviderede regnskab blev gennemgået af kassereren.

Der blev i 2016 købt PC-udstyr for kr. 8795 for et tilskud bevilget af hovedforeningen i 2015.

Årets resultat er 5099,08 hvilket er passende, da vi tilstræber, at der er en bankbeholdning på ca. kr. 4000.

 

Budgettet for 2017 ender med et resultat på kr. 3025 incl. kr. 2000, tilskud fra hovedforeningen, men gebyrer fra ikke medlemmer på turene og en eller flere bestilte ture kan nok forbedre indtjeningen, så målsætningen m.h.t. økonomi kan holdes.

 

Under debatten foreslog Johnny Hansen, at der blev indkøbt yderligere beachflag, da de virker godt som blikfang ved arrangementer, evt. søges hovedforeningen om tilskud.

 

Regnskab og budget blev godkendt med applaus.

 

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Helmuth Andresen, Hanne Petra Katballe og Rita Hedegaard, som modtager genvalg og Inger Thamdrup, som ikke genopstiller, men hun fortsætter med gul nøkketunge undersøgelsen. Der var genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer, og da ingen ønskede at stille op til bestyrelsen blev denne bemyndiget til at supplere sig, når det er muligt.

 

Formanden takkede Inger Thamdrup for det meget solide arbejde, hun har udført som kasserer for Æ Skurrehat.

Det aldrig svigtende overblik har været til stor glæde for lokalafdelingen, og det er godt, at projektet med gul nøkketunge holder kontakten til lokalafdelingen.

Der var en lille gave og stor applaus.

 

6: valg to suppleanter:

  1. suppl.: Fjord Josephsen, Tim Kirkevej 9, 6980 Tim, 20305014, mail fjord@tim9.dk
  2. suppl.: Jonna Kabel Larsen, Nr. Vognbjergvej 12, Dejbjerg, 6900 Skjern, 51411681, mail jkl@skylinemail.dk

 

7: indkomne forslag

Der var ingen forslag.

 

8: eventuelt

Der blev opfordret til at udsende en e-mail reminder før ture og arrangementer og til at opgradere facebook.

Edward mente, at han kunne skaffe flere medlemmer (Herning).

Johnny: kan vi lægge et mikroskopikursus på et tidspunkt, hvor folk med arbejde kan være med?

Inger foreslog, at Poul Borups kogebog sættes på hjemmesiden, gerne med foto-illustrationer. Der var tilslutning til dette.

 

Ove afsluttede generalforsamlingen, hvorefter der var kaffe/brød

Hanne Petra Katballe viste flotte svampebilleder fra 2016.

 

Referent Peer Høgsberg