Månedsarkiv: september 2014

Snyltende rørhat

Under vores tur til “min lille verden!!” Nørholm skov fortalte Peer om hans fund af den mystiske Snyltende rørhat…………!

Torsdag den 18/9 var jeg heldig ved den første gangbro ca. 300 m fra starten af skoven på venstre hånd ud mod engen lige under de elle-spejlporesvampe som er på det gamle bøgetræ !
Hvilken glæde at se den /dem for efter nærmer eftersyn var der 10-12 styk i flere små bunder langs det lille dige….

Snyltende rørhat

Snyltende rørhat

Men skoven rummede flere sjove svampe fund den dag !
Fladtrådt frynsesvamp, Højstokket foldhat, Rank koralsvamp, Elle-spejlporesvamp, Bævretand, Giftig Rabarberhat, Køllestokket-honningsvamp og ikke mindst de meget underlige Slimsvampe. Trichia decipiens. Arcyria incarnata. Stemonitis fusca.

Med venlig hilsen

Jesper fra Hodde….

Introduktion til mikroskop + svampe.

 

spore1

Æ Skurrehat fik tilskud fra Svampeforeningen til køb af to mikroskoper. De er til udlån til interesserede medlemmer og skal nu i brug sammen med vores stereolup.

Flere har desuden fortalt, at de har et mikroskop stående, men godt kunne tænke sig at vide mere om mikroskopering og bestemmelse af svampe.

Torbjørn Borgen kommer som underviser og har prøvet det før i Østjysk lokalafdeling.Vi låner et biologilokale med flere mikroskoper, så alle deltagere har et at øve sig på undervejs. Begyndere skal ikke holde sig tilbage.

Du får en indføring i at bruge et mikroskop og lave præparater og får bl.a. set på sporer og celler i hathud. Øvelser som kan bringe os lidt videre i brug af nøglerne.

Det er gratis at deltage. Æ Skurrehat sørger for sammen med Torbjørn, at der er glas, farvekemikalier og andet nødvendigt til de to dage.

Der kommer deltagerliste rundt for evt. samkørsel.

 Underviser: Torbjørn Borgen

Tidspunkt:
Onsdag 8. oktober kl. 10-14.
Fredag 24. oktober kl. 10-14.

Sted:
Ringkøbing Gymnasium, lokale 103 (biologilokalet).
Vasevej 24, 6950 Ringkøbing

 Tilmeldingsfrist:
Onsdag 1. oktober.

Oplys navn, adresse, tlf., e-mail og om du selv medbringer mikroskop/ stereolup og bærbar med adgang til bestemmelsesnøglerne i Mycokey. Tag også evt. bøger med til bestemmelse.

Max. 10 deltagere.

Tilmelding, spørgsmål og evt. ønsker til:

Hanne Petra Katballe

E-mail: kiella@me.com

Mobil: 4220 6571

Venlig hilsen

Æ Skurrehat/ Inger Thamdrup

Rørhatte-eventyr i august

Da regnen endelig kom og startede svampesæsonen efter den lange gode, men tørre sommer kom der især gang i rørhattene. I de sidste uger af august kunne man hurtigt fylde en kurv med gode, solide Karl Johan’er og Rødbrun Rørhat.
De to fotos er fra Hoverdal 14. August. Men regnen blev til sidst for meget af det gode – og på en svampetur i Hoverdal 3. September kunne der stadig med lidt held findes gode, faste rørhatte – og det var mest Indigorørhattene, der holdt stand.
På næste tur – den 8. September – var det især Hulstokket Slimrørhat, Broget Slimrørhat og Grovporet Slimrørhat, der dominerede og helt levede op til deres nye slægtsnavn. De gode spisesvampe – også Indigorørhattene – var i mellemtidem blevet mindst lige så slimede.
Skønfodet Rørhat var den eneste, der var leveringsdygtig med gode faste frugtlegemer – men desværre ikke egnet til brug i køkkenet på grund af den bitre smag.

Til gengæld myldrede det frem med Pigsvampe og Tragtkantareller – så der er lagt op tilnæste kapitel til en svampesæson, der kan nå at blive blandt de bedste – til trods for den sene start…

Benny Christensen

 

Hoverdal Plantage d.14 august

Hoverdal Plantage d.14 august

Hoverdal Plantage d. 14 august

Hoverdal Plantage d. 14 august

Skønfodet Rørhat d. 3 sep. i Hoverdal Plantage

Skønfodet Rørhat d. 3 sep. i Hoverdal Plantage

 

 

 

Poul Borup er død

Den triste meddelelse om, at Poul Borup er død 60 år gammel den 4. august 2014 kom efter et relativt kort sygdomsforløb i 2014. Poul var med til at starte den lokale arbejdsgruppe, der senere blev til Æ Skurrehat, vestjysk lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme i 2009. Ved opstarten af lokalafdelingen havde han været medlem af Svampeforeningen i nogle år. I arbejdsgruppen var der enighed om, at kommunikationen til medlemmerne skulle foregå pr. mail, og Poul påtog sig arbejdet med at etablere og drive den mailring, som nu er et effektivt kontaktorgan til medlemmerne.

I opstarten var der behov for et kursus, som kunne kickstarte lokalafdelingens arbejde, og Poul var sammen med Benny Christensen og Arne Jakobsen ankermand i arbejdet med at organisere kurset, hvor han havde ansvaret for den sidste kursusaften, den del, der handlede om, hvordan svampene kan tilberedes og spises. Et oplagt valg fordi han var meget kulinarisk interesseret, og havde stor erfaring med at lave forskellige retter.

Også på det mere formelle plan var Poul Borup aktiv. Således lavede han udkast til Æ Skurrehats vedtægter, og han var med til at indkalde til stiftende generalforsamling i lokalafdelingen den 23. marts 2010. Ved første generalforsamling blev han indvalgt i bestyrelsen som sekretær og kasserer, og han lavede et fint oplæg til vedtægter for bestyrelsesarbejdet. Som turleder og medleder på turene var Poul Borup altid god at arbejde sammen med, fordi han havde stor indsigt i svampenes biologi og lyst til at fortælle andre om dem. Det har også betydet meget for Æ Skurrehats medlemstal at Poul altid, når en svampetur var slut, var opsøgende over for de deltagere, der ikke var medlemmer af foreningen med tilbud om materialer og evt. medlemskab.

På Æ Skurrehats hjemmeside finder vi Poul Borups grundige vejledning til nye svampesamlere. Den kan også med udbytte læses af mere rutinerede svampefolk, fordi den med sine mange praktiske anvisninger på, hvordan man får mest muligt ud af sine svampe hjemme i køkkenet.

Med Poul Borups alt for tidlige død har Æ Skurrehat mistet et meget værdsat medlem af bestyrelsen, som engagerede sig 100 % i arbejdet med at udbrede kendskabet til svampene. Han var et varmt menneske med et stort overskud, en aktiv og passioneret svampeelsker med en finurlig personlighed, som vi kunne lide at være sammen med. Poul var altid forsigtig i omgangen med svampene, og ofte hørte vi hans motto, når vi var sammen: ”Hvad vi ikke ved med sikkerhed, det ved vi ikke” – Æret være hans minde.

Bestyrelsen i Æ Skurrehat

Poul Borup

Poul J. Borup